Masz pytanie?

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu

Nasza szkoła włączyła się w akcję zbierania plastikowych nakrętek. Tym sposobem pomożemy niespełna 3 letniej Majeczce. Maja jest pod opieką wielu...88.156.81.173/sptworog/

Szkoła Podstawowa nr 143 - Aktualności

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Szkoła z Klasą 2.0. Mnóstwo ciekawych pomysłów, które pojawiły się w ramach projektu przyczyniło się do otrzymania...nowa.sp143.waw.pl/index.php?page=aktualnosci

Szkoła Podstawowa nr 3 - Wydarzenia 2013/2014 sem. 1

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bytomiu im. Władysława broniewskiegowww.sp3.bytom.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=112

- Aktualności

29 kwietnia 2016r. w szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez uczniów klasy II, IV i VI pod kierunkiem Pani...spmicin.pl/

Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 zał. nr 1 Szkoła Podstawowa...www.zspjablowo.pl/dla_rodzicow.html

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W 1791 roku Sejm uchwalił pierwszą...www.sp.raszkow.pl/

Strona główna - szkola.reptowo.pl

Uroczystości pogrzebowe podpułkownika Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" 24 kwietnia 2016 roku przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w...szkola.reptowo.pl/

SSPnr1 w Zurominie

Program Festynu Rodzinnego w dniu 24.05.2015 r. zorganizowanego przez Rady Rodziców. Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz...www.sspnr1.home.pl/

Matematyka - Klasa 6 - Szkoła podstawowa - Podręczniki...

Matematyka - Klasa 6 - Szkoła podstawowa - Podręczniki: Matematyka 6 Zestawy zadań Przygotowanie do sprawdzianu w szóstej klasie, Matematyka 2001. Klasa 6. Zeszyt...bonito.pl/l-788-0-matematyka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w...

DEKALOG CYFROWEGO OBYWATELA A K T U A L N O Ś C I: BEZPIECZNE WAKACJE 2016 Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2016, w której nasza szkoła …www.s1p.edu.pl/