Masz pytanie?

Napisz podanie do burmistrza miasta i gminy X z prośbą o...

podanie o dofinansowanie studiów szkolenia / kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / …www.sciaga.pl/tekst/81081-82-napisz_podanie_do_burmistrza_miasta_i_gminy_x_z_prosba_o_dofinanso...

Szkolenia Łódź - Kursy w Łodzi - CKB Sp. z o.o.

Sekretarka / Asystentka, podejmuje w imieniu firmy szereg czynności o charakterze prawnym. Mając na uwadze konieczność uzmysłowienia tym osobom wagi...www.ckb.pl/

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE PROMOCJI …

1. Wstęp . Drogi beneficjencie . Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (PO IG) to...www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_28062010_c...

porady | Infopracownik

Mam orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy – czy mogę podjąć pracę? Jak najbardziej. Może Pan/Pani podjąć pracę i to nie tylko w Zakładzie Pracy...infopracownik.pl/category/porady/

Cyfrowy Fałków

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" Strona główna; Aktualności; O projekcie; Do pobrania; Harmonogram; Kontakt; Strefa dla użytkownikacyfrowyfalkow.pl/

Dotacje unijne | Pożyczki Jeremie | Dofinansowanie z UE...

Ari s.a. O nas . Historia; Zarząd; Zespół; Misja; Certyfikaty; Społeczna Odpowiedzialność Biznesuwww.arisa.com.pl/

Dz.U. 2002 Nr 101 Poz 926 - Internetowy System Aktów …

Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021010926

Pociąg do kariery - Strona główna

Z początkiem roku akademickiego 2014/2015 wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z całym pakietem nowych rozporządzeń.pociagdokariery.pl/

Program Kapitał Ludzki - dofinansowanie EFS, szkolenia z...

Zasady Promocji Funduszy Europejskich. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach promocji Programu, zasadach oznaczania projektów oraz niezbędne materiały i …www.efs.gov.pl/

Ramowy regulamin - ZOZ NSZZ "Solidarność" KWK "Piast"

W przypadku podania przez osoby uprawnione rażąco... (pomniejszony o wypłaty jednorazowe jak w poprzednim... Dofinansowanie o którym mowa w ust.1...www.solidarnoscpiast.pl/download/Regulamin%20ZF.doc