Masz pytanie?

Art 30b Podatek od dochodu z papierów wartościowych...

Art. 30b. 1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających...www.podatek.pl/komentarze_praktyczne/ustawa_o_pit/art_30b_podatek_od_dochodu_z_papierow_wartosc...

Podatek od wynajmu nieruchomości za granicą – Podatki w UK

Deklaracja dochodu z wynajmu nieruchomości zagranicznych. Na „zagranicznych stronach” (foreign pages) swojej deklaracji podatkowej (tax return) wypełnianej w...www.podatek.org.uk/podatek-od-wynajmu-nieruchomosci-za-granica

Podatki w praktyce - PIT.pl - Proste Podatki - Twój podatek

Szczególnie istotne jest pytanie, z jakiego tytułu płacimy podatek. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie pozwala płacić go bowiem w odpowiedniej wysokości.www.pit.pl/podatki/

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - Migrant

PIT składa się w miejscu zamieszkania według stanu na koniec grudnia poprzedniego roku. Podatek od osób fizycznych płaci każda osoba, która osiąga dochód, np...www.migrant.info.pl/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-pit.html

Jak obliczyć dochód do TBS

Dlaczego definicję dochodu dla TBS reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych? Nie rozumiem, nie wiedzę związku ze składaniem deklaracji o dochodach a dodatkiem...tbs24.pl/artykuly/807-jak-obliczyc-dochod-do-tbs.html

Podatek od Google AdSense

Przychód Koszty uzyskania Dochód Podstawa obliczenia podatku Zaliczka na podatek Należna zaliczka ©www.adsense.miniserwis.pl/

Podatek giełdowy - Podatek kapitałowy - Spółki i akcje...

Podatek giełdowy to także podatek z tytułu likwidacji spółek, nakładany w związku ze sprzedażą udziałów lub akcji w celu umorzenia czy też w związku ze...www.pit.pl/podatek-giełdowy/index.php

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Szkoła rodzenia i plan porodu Poród jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety. Dlaczego więc się do niego nie przygotować?www.benc.pl/

Jaki podatek od sprzedaży akcji? - Podatek od dochodów...

Jaki podatek od sprzedaży akcji? W kwietniu tego roku sprzedałem akcje, które nabyłem w 2008 r. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży podlega opodatkowaniu i kiedy …ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/podatek-od-dochodow-kapitalowych/278824,Jaki-podat...

PIT 2014: pamiętaj o rozliczeniu dochodu ze sprzedaży...

Podatek PIT obliczany jest od dochodu. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia, pomniejsza się także o koszty uzyskania...www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pit-2014-pamietaj-o-rozliczeniu-dochodu-ze-sprzedazy-ni...