Masz pytanie?

Jak obliczyć wynagrodzenia? Od czego płaci się podatek...

Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, mówiące iż okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno...www.bhp.org.pl/Article751.html

Jak obliczyć listę płac? - Wynagrodzenia

W przypadku tego typu wynagrodzeń nie należy rozliczać kosztów podatkowych. Podatek pobiera się ryczałtem 18% bez pomniejszania podstawy jego obliczenia o:www.vat.pl/jak-obliczyc-liste-plac--wynagrodzenia-9988/

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? - wynagrodzenia.pl

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? W naszej redakcji wielokrotnie spotykamy się z wątpliwościami użytkowników dotyczącymi różnicy pomiędzy wynagrodzeniem...wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2522

Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym?

Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [1] Przykład na który nie znajduję odpowiedzi: - premia roczna od wyniku za 2014 rok powinna być wypłacona w maju...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;obliczyc;wynagrodzenie;na;chorobowym,172,...

Jak wyliczyć wynagrodzenie od umowy o dzieło?

Jak wyliczyć wynagrodzenie od umowy o dzieło? Posłużymy się prostym przykładem – załóżmy, że mamy na dane „dzieło” 1000,00 zł.poradnik.ngo.pl/x/489656

Jak obliczyć dla pracownika minimalne wynagrodzenie za pracę?

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia...www.portalfk.pl/nowosci/jak-obliczyc-dla-pracownika-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-183804

Jak obliczyć wynagrodzenie netto na zwolnieniu w ciąży...

Witam, czy można prosić o dokładne wyliczenie wynagrodzenia netto na zwolnieniu lekarskim w ciąży? Mam umowę na czas nieokreślony, od 2011 r. moje...www.porady.egospodarka.pl/Wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/14009-Jak-obliczyc-wynagrodzenie-net...

Jak obliczyć wynagrodzenia pracowników / …

Jak obliczyć wynagrodzenia pracowników / współpracowników organizacji (umowy, liczydła)? Umowa o pracę (pracownik etatowy): liczydło do wynagrodzeń...poradnik.ngo.pl/x/504029

Kalkulator wynagrodzenia - jak obliczyć 13-tkę? - Biznes...

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastka, jest obliczana w taki sam sposób, jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany, a należny pracownikowi...www.biznes-firma.pl/jak-wyliczyc-dodatkowe-wynagrodzenie-roczne/26749

składki ZUS i podatek - Jak liczyć wynagrodzenie

Wynagrodzenie brutto. Jest to suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę, przed potrąceniem składek ZUS, …www.fuzzland.net/licz/wynagrodzenie/index.html