Masz pytanie?

Kalkulator prędkości pobierania - liczby.pl

Kalkulator pozwala obliczyć orientacyjny czas pobierania pliku o zadanej wielkości dla łącza o danych parametrach.https://www.liczby.pl/kalkulatory/kalkulator-predkosci-pobierania

Geometria - Zespół Szkół nr 42 w Warszawie

Suma wszystkich kątów wynosi 360º. Kwadrat rysujemy łącząc 4 linie tej samej długości każdą pod,kątem 90º: Pole można wyliczyć ze wzoru: P = a*awww.zsnr42.edu.pl/wiai/matematyka/geometria.html

Wzór na pole powierzchni całkowitej stożka - …

Wzór na pole powierzchni całkowitej stożka, wyprowadzenie wzoru, zadania z rozwiązaniami.bazywiedzy.com/wzor-na-pole-powierzchni-calkowitej-stozka.html

zad.1 Jakie pola mają zacienione figury ( przyjmij, że...

w 2 mogę Ci powiedzieć jak obliczyć ;) pierwsza figura: liczysz pole kwadratu i odejmujesz od niego pole koła o promieniu 1cm. druga figura: liczysz pole kwadratu...www.trudne.pl/zadanie/178837/?zad1-jakie-pola-maja-zacienione-figury-przyjmij-ze-pole-kratki/

Działania na ułamkach zwykłych - liczby.pl

Kalkulator przeprowadza cztery podstawowe operacje na ułamkach zwykłych. Wynik zwraca w postaci ułamka niewłaściwego i nieskracalnego.https://www.liczby.pl/kalkulatory/dzialania-na-ulamkach-zwyklych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju - Matematyka

„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej w dniu 30. 05. 2017 r. - „POLA FIGUR”, kl.IV . 1. Potrafię obliczyć pole i obwód kwadratu...psppokoj.pl/matematyka.html

Wiedza o Geometrii - Geometria kół

Urządzenia 3D (fot.3) dzięki systemowi wykorzystującemu technologię cyfrowej obróbki obrazu opartej na kamerach sprawiają, że pomiar jest szybki, w pewnym...geometria-kol.pl/wiedza-o-geometrii/

Jaki jest wzór na promien okręgu wpisanego w romb? …

Srednicą koła wpisanego jest wysokość rombu. Zależnie od tego, co masz dane, wysokość to np. h= P/a (P- pole rombu, a - bok), więc r= P/(2a) ale bok i pole...https://zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,27280061,Jaki_jest_wzor_na_promien_okregu_wpisanego_...

Tworzenie widoku podsumowania w aplikacji programu …

Jeśli masz dane liczbowe, na podstawie których chcesz obliczyć sumę lub wartość średnią dla grupy, wprowadź krótki nagłówek dla wartości całkowitej w...https://support.office.com/pl-pl/article/Tworzenie-widoku-podsumowania-w-aplikacji-programu-Acc...

Liczby i działania - Testy online z matematyki

Liczby i działania. Liczby i działania - test wielokrotnego wyboru. Uwaga: test ten pochodzi ze "Sprawdzianów dla kl. I gimnazjum" autorstwa M...www.serwis-matematyczny.pl/static/st_test_2_dzialania_na_liczbach.php