Masz pytanie?

Jak obliczyć średnice koła gdy dany jest jego obwód...

Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Jak obliczyć średnice koła gdy dany jest jego obwód?https://zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,15647475,Jak_obliczyc_srednice_kola_gdy_dany_jest_je...

Obliczanie pól figur płaskich - liczby.pl

Kalkulator pozwala obliczyć pole wybranej figury płaskiej. Kalkulator oblicza wskaźnik ROCE na podstawie podanych zysków przed opodatkowaniem, całkowitego kapitału oraz bieżących zobowiązań.https://www.liczby.pl/kalkulatory/obliczanie-pol-figur-plaskich

Geometria - Zespól Szkól nr 42 w Warszawie

Suma wszystkich kątów wynosi 360º. Kwadrat rysujemy łącząc 4 linie tej samej długości każdą pod,kątem 90º: Pole można wyliczyć ze wzoru: P = a*awww.zsnr42.edu.pl/wiai/matematyka/geometria.html

Oblicz pole kwadratu - Matematyka - Szalone Liczby

to jest popsute bo żeby obliczyć pole kwadratu z 2cm to trzeba je pomnożyć przez 4 to jest 8 jak tam wpisałam to mi wyskoczyło że to źlehttps://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-kwadratu/

Trójkąt prostokątny - matmana6.pl

Pole trójkąta prostokątnego można obliczyć korzystając z kilku wzorów. Przyjmujemy oznaczenia jak na poniższym rysunku. Pole trójkąta prostokątnego o bokach i wysokości wyraża się wzorami:www.matmana6.pl/tablice_matematyczne/liceum/figury_plaskie_planimetria/57-trojkat_prostokatny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju - Matematyka

„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę na pracy klasowej w dniu 30. 05. 2017 r. - „POLA FIGUR”, kl.IV . 1. Potrafię obliczyć pole i obwód kwadratu o danym boku np.psppokoj.pl/matematyka.html

π - liczba Pi (Ludolfina)

Ciekawostki. W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie pi z dokładnością do …www.math.edu.pl/liczba-pi

Liczby i działania - Testy online z matematyki

Liczby i działania. Liczby i działania - test wielokrotnego wyboru. Uwaga: test ten pochodzi ze "Sprawdzianów dla kl. I gimnazjum" autorstwa M. Grochowalskiej.www.serwis-matematyczny.pl/static/st_test_2_dzialania_na_liczbach.php

gry i zabawy matem - Profesor.pl

36.Czy ½ to to samo co 0,5 ? - tak 37.Jaką część koła pomalujesz mając ułamek ¾? - 3 części 38.Liczba przez którą mnożymy? - czynnikwww.profesor.pl/mat/pd3/pd3_j_luciszewska_031113.pdf

[C++] Obliczanie pola figur geometrycznych. - elektroda.pl

witam musze zrobic program w C na pole i obwód koła z uzyciem klas. Niewiem jakich klas mam uzyc od czego zaczac. ma byc to programowanie objektowehttps://www.elektroda.pl/rtvforum/topic197009.html