Masz pytanie?

Wynagrodzenie przyznane na podstawie ugody sądowej …

Przekazując wynagrodzenie przyznane ekspracownikowi na podstawie ugody sądowej, pracodawca jako płatnik ma takie same obowiązki jak przy rozliczeniu zwykłej pensjiwww4.rp.pl/artykul/622745-Wynagrodzenie-przyznane-na-podstawie-ugody-sadowej.html

Progi dochodowe dla osób ubiegających się o mieszkanie z TBS

Jestem najemcą od 2004 roku... przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2004 było niższe niż to w 2013... Do jakiego progu mam się odwołać??tbs24.pl/progi-dochodow-najemcow.html

Zasiłek dla bezrobotnych 2014 r. - komu przysługuje...

Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu...prawocywilne.blox.pl/2010/01/Zasilek-dla-bezrobotnych-2010-r-komu-przysluguje.html?pn=2

FAQ Klient - Najczęściej Zadawane Pytania

[pyt. 166] [OPT] Jak blokować sprzedaż przy przekroczonym limicie przeterminowanych płatności? W Comarch ERP Optima istnieje możliwość blokowania sprzedaży...faq.klient.comarch.pl/

Solidarnosc

2015-07-24: W dniu wczorajszym w Warszawie ZZ i Zarząd uzgodniły zasady premiowania pracowników fizycznych na produkcji. Jest to nowy system naszym …www.solidarnoscpxm.com/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/98614,ustawa-kodeks-pracy.html