Masz pytanie?

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w 2015 roku

Pracownikom, którzy po wypowiedzeniu umowy o pracę lub wygaśnięciu stosunku pracy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent za...www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2705-ekwiwalent-pieniezny-za-niewykorzystany-urlop-w-2015-roku...

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika | Kadry i...

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? W artykule przedstawiono sposób ustalenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego oraz krok po kroku opisano, jak...www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-zagadnie...