Masz pytanie?

Formy ochrony przyrody - Ochrona przyrody - Regionalna...

Charakterystyka form ochrony przyrody w Polsce... Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako jeden …katowice.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody

Historia Ligi Ochrony Przyrody - lop.org.pl

Tradycja ochrony przyrody w Polsce sięga X wieku, kiedy pojawiały się pierwsze dekrety dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt i roślin, przez następne...lop.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=24

Parki narodowe w Polsce - Ekoportal

Parki Narodowe w Polsce. Parki narodowe w Polsce są obszarami wyróżniającymi się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi kulturowymi...archiwum.ekoportal.gov.pl/warto_wiedziec_i_odwiedzic/Ekoturystyka/Parki_Narodowe_Polska/

Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - Sciaga.pl

Materiał bardzo trafny, w gminie Mikołów panuje bardzo wielki nieład przestrzenny. Niestety pracownicy gminy pomimo skarg mieszkańców, prawdopodobnie dążąc do...sciaga.pl/tekst/34869-35-zadania_gminy_w_zakresie_ochrony_srodowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki …

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza III edycję... WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w III edycji Konkursu o nagrodę Funduszu "Ekologiczny magister i doktor" .www.wfosigw.lodz.pl/

Mapa Dotacji UE - Ministerstwo Rozwoju, dotacje unijne...

Serwis Mapa Dotacji UE prezentuje opisy wybranych projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zawiera opis ponad 700 projektów...www.mapadotacji.gov.pl/

na podstawie opisów rozpoznaj formy krasowe i wpisz ich...

Popradzki Park Krajobrazowy Nad Popradem, w jego dolinie, roztacza się Popradzki Park Krajobrazowy, utworzony 11 września 1987 roku. Teren chroniony obejmuje …zapytaj.onet.pl/Category/006,009/2,2253090,na_podstawie_opisow_rozpoznaj_formy_krasowe_i_wpisz_...

Aktualności

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a, tel. 87 428 04 90 Faks: 87 428 04 91; fundacja@jeziora.com.pl …jeziora.com.pl/

Ministerstwo Środowiska - Ministerstwo Środowiska

Aktualności; O ministerstwie. Kierownictwo. prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska. Zakres kompetencji; prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz …https://www.mos.gov.pl/

Parki Narodowe w Polsce - Sciaga.pl

1 Woliński Park Narodowy Położenie powierzchnia historia Woliński Park Narodowy położony jest u ujścia Odry w północno zachodniej Polsce w województwiesciaga.pl/tekst/40748-41-parki_narodowe_w_polsce