Masz pytanie?

Informator - baranow.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i...www.baranow.pl/dla-mieszkancow/informator

Gmina Kościan - BONIKOWO

Gmina Kościan leży w Wielkopolsce, w centrum Powiatu Kościańskiego. Jest to obszar o powierzchni 202,3 km². W centrum Gminy znajduje się miasto Kościan, które...www.gminakoscian.pl/parafie-bonikowo.html

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...

DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz...www.infor.pl/akt-prawny/225425,ustawa-o-podatku-akcyzowym.html

Ministerstwo Finansów - Ministerstwo Finansów...

Można wybrać (wskazać) kilka pozycji klikając na każdej z nich. Wyjście poprzez zamknięcie okna.sip.mf.gov.pl/prg/smpp/p_smpp_slownik.php?i_smpp_s_rodzaj=2&i_smpp_s_wskaznik=0&i_smpp_...

Ustawa o podatku akcyzowym 2016 (Dz.U. 2014 poz. 752...

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r.o podatku akcyzowym Dz. U.: 2014, poz. 752 Data aktu: 6 grudnia 2008 r. Data ogłoszenia: 26 maja 2011 r. Wejście w życie: 1 marca...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-akcyzowy/ustawa-o-podatku-akcyzowym-2013-dz-u-2011-nr-108-p...

Muszyna - portal miejski

Portal Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna... Wysokie loty na Słowacji; Muszyna górą w pozyskiwaniu środków unijnychwww.muszyna.pl/pl

Muszyna - portal miejski

Portal Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna... Dawne Państwo Muszyńskie. W XIV wieku za sprawą Władysława Jagiełły Muszyna i przyległe do niej wsie tworzyły...www.muszyna.pl/pl/75111/0/Dawne_Panstwo_Muszynskie.html

Znakomity występ JFA Przechlewo (rocznik 2005 i młodsi) na...

Znakomity występ JFA Przechlewo (rocznik 2005 i młodsi) na OMEGAMED DEYNA CUP Sport - Przechlewo on-line - UG, turystyka, wiadomości gminne, mapa, gastronomiaprzechlewo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=7&dzialy=7&akcja=artykul&artykul=308...

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku...

Art. 1. [Ustawa o podatku akcyzowym] W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm. 3)) wprowadza się następujące...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.188.0001479,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym-oraz-n...

Ustawa o podatku akcyzowym 2016 (Dz.U. 2014 poz. 752...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz.... Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-akcyzowy/ustawa-o-podatku-akcyzowym-2013-dz-u-2011-nr-108-p...