Masz pytanie?

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów... - BIP

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów... 2. do wglądu zezwolenie na sprzedaż alkoholu w punkcie stałym... Opłata za jednorazowe zezwolenie:...bip.ump.pl/?show_cat=JmOAYSsl

IN/09 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów...

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .... - 1/12 od kwoty 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu...https://bip.zdzieszowice.pl/8025/in09-jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.h...

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - gazetapodatnika.pl

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE... może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od …www.gazetapodatnika.pl/artykuly/zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu-a_4229.htm

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych...

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .... za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu...https://bip.gminapokoj.pl/485/jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.html

Jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu - Biznes-firma.pl

Wniosek o pozwolenie na sprzedaż alkoholu składa się na piśmie do odpowiedniego organu.... Jednorazowe zezwolenie do dwóch dni to następujące koszty...www.biznes-firma.pl/jak-uzyskac-zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu/12707

Zezwolenie jednorazowe - Gmina Golina - Aktualności

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.... kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za …golina.pl/bom/dzialalnosc-gospodarcza/pozwolenie-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-jednorazowe.ht...

Art. 18 1 . Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych...www.arslege.pl/jednorazowe-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/k331/a27796/

Urząd Miejski w Janikowie - Wykaz spraw - Jednorazowe...

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz...bip.janikowo.bipgmina.pl/sprawy/1863/jednorazowe_zezwolenie_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych...

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych... koncesje na sprzedaż alkoholu i dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego...www.przechlewo.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=217&strona=1&sub=35&subsub=202

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na...

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż... wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu, zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i...https://www.powersport.pl/pl/artykuly-branzowe/72-jednorazowa-sprzedaz-napojow-alkoholowych-na-...