Masz pytanie?

Status małego podatnika to nie tylko przywileje - Gazeta...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza szczególne uregulowania dla podatników, którzy spełniają kryteria do uznania ich za małego podatnika.www.pit.pl/status-malego-podatnika-to-nie-tylko-przywileje--gazeta-podatkowa-13470/