Masz pytanie?

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi...

Odpowiedź na pytanie, ile dokładnie dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi w ciągu roku nie jest prosta. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy …www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/283522,Ile-dni-urlopu-wypoczynkowego-przysluguje-pr...

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego - Praca i Kariera...

Kodeks pracy wskazuje wyraźnie, że długość urlopu wypoczynkowego jest zależna od okresu zatrudnienia, do którego wlicza się wszystkie okresy z poprzednich...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/778411,wymiar-urlopu-wypoczynkowego-nauczyciel...

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego...

Zasady dotyczące obliczania wymiaru urlopu. Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i zasadniczo może wynosić 20 dni - jeżeli pracownik jest...ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/142871,Jak-prawidlowo-obliczyc-wymiar-urlopu-wypoczynkoweg...

Choroba pracownika w trakcie urlopu wypoczynkowego

Pracownik zachorował w trakcie urlopu wypoczynkowego i uzyskał z tego tytułu zwolnienie lekarskie. Co pracodawca powinien zrobić z resztą niewykorzystanego...www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2012/archiwum-2012-vii/2507-choroba-pracownika-w-trakcie-urlop...

Jak wyliczyć urlop? Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Kalkulator na podstawie wprowadzonego rodzaju ukończonej szkoły i dat rozpoczęcia oraz zakończenia pracy oblicza należny czas urlopu wypoczynkowego.www.liczby.pl/kalkulatory/jak-wyliczyc-urlop-kalkulator-wymiaru-urlopu-wypoczynkowego

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego...

Urlop wypoczynkowy pracownika może być podzielony na części. Co najmniej jedna z nich powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jak powinien...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/777955,zwolnienie-lekarskie-w-trakcie-urlopu-w...

Wynagrodzenie uczniów - PIT.pl - Proste Podatki

Pracuję w zakładzie ślusarskim i w II roku nauki zawodu/praktyk przy wymiarze 8-10 dni pracy po 8 godzin w miesiącu otrzymuję wynagrodzenie w wysokości 160-190zł.www.pit.pl/wynagrodzenie_uczniow_308.php

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego...

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego. Zasady dotyczące określania wymiaru urlopu wypoczynkowego zawiera Kodeks pracy. Chociaż …ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/142871,2,Jak-prawidlowo-obliczyc-wymiar-urlopu-wypoczynkow...

wymiar urlopu przy 3/4 etatu (praca 6 godz... - Urlopy...

Zgodnie z art. 154 § 2 k.p. pracodawca ustala wymiar urlopu wypoczynkowego osoby zatrudnionej na część etatu proporcjonalnie do jej wymiaru czasu pracy.forum.infor.pl/topic/62246-wymiar-urlopu-przy-34-etatu-praca-6-godz/

Kiedy pracownik może uzyskać dni wolne bez prawa do...

Przepisy prawa pracy przewidują wiele sytuacji, w których pracodawca udziela pracownikom zwolnień od pracy. Niekiedy jest on zobowiązany udzielić dni wolnych...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/5013,kiedy-pracownik-moze-uzyskac-dni-wolne-bez-prawa-do-wynagro...