Masz pytanie?

Zasady wyliczania odsetek podatkowych po korekcie...

Efektem sporządzenia korekty rozliczenia może być konieczność uregulowania zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę od niej wylicza się według stawki podstawowej, obniżonej albo podwyższonej.www.pit.pl/zasady-wyliczania-odsetek-podatkowych-po-korekcie-rozliczenia---gazeta-podatkowa-175...

Umorzenie długów podatkowych ulgą (nie) dla …

Zaległości podatkowe powinny być umarzane podatnikom znajdującym się w trudnym położeniu finansowym wynikającym nie tylko z nadzwyczajnych i niezależnych od nich zdarzeń, ale także z normalnej sytuacji ekonomicznej. W praktyce ulga ta przyznawana jest wyjątkowo. Urzędy skarbowe...www.pit.pl/umorzenie-dlugow-podatkowych-ulga-nie-dla-wybranych--gazeta-podatkowa-16003/

Zasady składania od 1 stycznia 2018 r. deklaracji VAT...

Typ odsetek Podatkowe Ustawowe Kwota zaległości zł Podaj datę, od której naliczane są odsetki? Odsetki ustawowe nalicza się od …https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zasady-skladania-od-1-stycznia-2018-r-deklaracji-VAT-przez-int...

Rozliczenie VAT przy nabyciu używanego samochodu na...

Typ odsetek Podatkowe Ustawowe Kwota zaległości zł Podaj datę, od której naliczane są odsetki? Odsetki ustawowe nalicza się od …https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rozliczenie-VAT-przy-nabyciu-uzywanego-samochodu-na-terenie-UE...

Zaległości we wpłatach na PFRON - BAZA-WIEDZY.PL

gdzie: Kz – kwota zobowiązania, Pw – przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w marcu, kwietniu i maju 2010 r. jest to kwota 3.243,60 zł), Zo – zatrudnienie ogółem w zakładzie pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,8795,zaleglosci-we-wplatach-na-pfron.html

Jak przeliczyć zagraniczne wynagrodzenie? | praKreacja.pl

By opodatkować wynagrodzenie otrzymane w walucie obcej, należy przeliczyć je najpierw na polskie złotówki. Sprawdź, jak to zrobić w praktycznym przewodniku.https://prakreacja.pl/jak-przeliczyc-zagraniczne-wynagrodzenie/

Strona główna - Ministerstwo Finansów

W Ministerstwie Finansów odbyły się finałowe rozgrywki Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji...więcej O Znamy laureatów młodzieżowego konkursu Zarządzanie...www.mf.gov.pl/