Masz pytanie?

Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia …

Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia...www.pit.pl/jak-beda-naliczane-odsetki-podatkowe-od-1-stycznia-2016nbspr--gazeta-podatkowa-15205...

Zasady korygowania deklaracji VAT - Gazeta Podatkowa

Prawo do zapłaty niższych odsetek. Warto także zwrócić uwagę, że ustawodawca umożliwił podatnikom, którzy dobrowolnie korygują deklarację, zapłatę...www.pit.pl/zasady-korygowania-deklaracji-vat--gazeta-podatkowa-15182/

Czynności dozwolone w trakcie zawieszenia działalności...

W okresie zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może osiągać z tej działalności bieżących przychodów. Przepisy ściśle...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Czynnosci-dozwolone-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci-3723642...

Rozliczenie VAT przy nabyciu używanego samochodu na...

Typ odsetek Podatkowe Ustawowe Kwota zaległości zł Podaj datę, od której naliczane są odsetki? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rozliczenie-VAT-przy-nabyciu-uzywanego-samochodu-na-terenie-UE...

Strona główna - Ministerstwo Finansów

Polska, jako pierwszy kraj UE podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w...więcej O Polska przekazuje 50 milionów euro na inicjatywę EBI...www.mf.gov.pl/