Masz pytanie?

Składki, zasiłki, emerytury - Portal Podatkowo-Księgowy...

Zasady ustalania prawa do zasiłków z tytułu choroby, opieki i macierzyństwa. Ustalanie podstawy wymiaru składek ZUS. Ustalanie prawa i wysokości emerytur i rent...www.zasilki.gofin.pl/

Pożyczka od udziałowca – www.VademecumKsiegowego.pl

Czy na dzień bilansowy naliczać odsetki należne za dany rok obrotowy od pożyczki otrzymanej od udziałowca? Tak. Odsetki od zaciągniętych pożyczek ujmuje się...www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,270,0,1997,pozyczka-od-udzialowca.html

Ulga na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2013 rok – www...

Nowe zasady stosowania ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2013 rok.www.podatekdochodowy.pl/artykul,12,5295,ulga-na-dzieci-w-zeznaniu-podatkowym-za-2013-rok.html

Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej a...

Ze względu na różne zasady amortyzacji określone w przepisach podatkowych i bilansowych, w tym na różne sposoby ustalania stawki amortyzacyjnej, bardzo często...www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,307,0,2429,roznice-w-amortyzacji-bilansowej-i-po...

Kalkulatory wynagrodzeń - obliczanie wynagrodzenia...

Serwis zawiera zbiór bezpłatnych kalkulatorów ułatwiających dokonywanie naliczeń wynagrodzenia tj. kalkulator wynagrodzeń, kalkulator płac.www.kalkulatorywynagrodzen.com.pl/

Zaliczki i przedpłaty na dzień bilansowy – www...

Zaliczki i przedpłaty na dzień bilansowy. Wartość zaliczek na poczet dostaw lub usług. Zaliczki na poczet dostaw i nabyć – ujmowanie w bilansie. Księgowanie...www.poradnikksiegowego.pl/artykul,90,242,zaliczki-i-przedplaty-na-dzien-bilansowy.html

Zasady wystawiania faktur w 2014 r. - Gazeta Podatkowa

W 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych art. 106a-106q...www.pit.pl/zasady-wystawiania-faktur-w-2014-r--gazeta-podatkowa-13122/