Masz pytanie?

PIT 2013 - Odliczenia od podatku - Portal Podatkowo...

PIT 2013 - Odliczenia od podatku w rozliczeniu PIT. Rodzaje i limity odliczeń podatkowych w rozliczeniu rocznym: ulga prorodzinna, ulga na dzieci.www.pit.gofin.pl/odliczenia-od-podatku.html

Składki, zasiłki, emerytury - Portal Podatkowo-Księgowy...

Zasady ustalania prawa do zasiłków z tytułu choroby, opieki i macierzyństwa. Ustalanie podstawy wymiaru składek ZUS. Ustalanie prawa i wysokości emerytur i rent...www.zasilki.gofin.pl/

Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60www.wskazniki.gofin.pl/8,8,0.html

Ewidencja odsetek od należności budżetowych po zmianach...

Ewidencja odsetek od należności budżetowych powinna być obecnie prowadzona na koncie przychodów finansowych (konto 750). Przypis odsetek za zwłokę w zapłacie...www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,267,0,1882,ewidencja-odsetek-od-naleznosci-budze...

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

klasyfikacja pkd - dział 64 - finansowa dziaŁalnoŚĆ usŁugowa, z wyŁĄczeniem ubezpieczeŃ i funduszÓw emerytalnychwww.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen...

Ujawnienie środka trwałego – www.VademecumKsiegowego.pl

Ujawnienie środka trwałego - |-| - W lipcu 2012 r. w naszej jednostce ujawniono środek trwały. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że środek...www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,325,0,2888,ujawnienie-srodka-trwalego.html

Zaliczki i przedpłaty na dzień bilansowy – www...

Zaliczki i przedpłaty na dzień bilansowy. Wartość zaliczek na poczet dostaw lub usług. Zaliczki na poczet dostaw i nabyć – ujmowanie w bilansie. Księgowanie...www.poradnikksiegowego.pl/artykul,90,242,zaliczki-i-przedplaty-na-dzien-bilansowy.html

Jak opodatkować sprzedaż samochodu na złom? – www...

Opodatkowanie sprzedaży samochodu firmowego na złom. Sprzedaż samochodu firmowego na złom a rozliczenie VAT. Sprzedaż samochodu firmowego a prawo do …www.podatekvat.pl/artykul,18,2318,jak-opodatkowac-sprzedaz-samochodu-na-zlom.html