Masz pytanie?

Druki - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy... Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnychwww.dbfo-wola.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=142

Zasady korygowania deklaracji VAT w 2016 r. - PIT.pl

Z uwagi na to, że podatnik przy rozliczaniu VAT za dany okres rozliczeniowy może popełnić błąd, poprzez złożenie korekty ma możliwość jego poprawienia. Tak...www.pit.pl/zasady-korygowania-deklaracji-vat-w-2016-gazeta-podatkowa-15512/

Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych? - Bankier.pl

Obciążenia finansowe podatnika, który zalega z zapłatą należnego podatku, zwiększają się o odsetki za zwłokę. Ustala się je - w zależności od...www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-wyliczac-odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-3362742.html