Masz pytanie?

Ubezpieczenie samochodu: jaki kurs euro? - eGospodarka.pl...

Przez kurs sprzedaży walut obcych z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia należy rozumieć kurs obowiązujący w dniu zawarcia tej umowy, a nie kurs z tabeli...www.podatki.egospodarka.pl/67071,Ubezpieczenie-samochodu-jaki-kurs-euro,1,65,1.html

Urząd skarbowy: aktualizacja danych - eGospodarka.pl...

Adres zamieszkania, forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności gospodarczej, numery rachunków bankowych - to tylko niektóre pozycje na długiej liście...www.podatki.egospodarka.pl/80424,Urzad-skarbowy-aktualizacja-danych,1,65,1.html