Masz pytanie?

Podstawowe zasady ustalania wartości początkowej...

Podstawowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych - Księgi rachunkowe - Rachunkowość - 1. Ustalenie ceny nabycia środka...www.gofin.pl/17,1,85,148133,podstawowe-zasady-ustalania-wartosci-poczatkowej-srodkow.html

Koszty związane z zawartymi umowami zlecenia - GOFIN.pl

Koszty związane z zawartymi umowami zlecenia - Księgi rachunkowe - Rachunkowość - 1. Ogólne zasady ewidencji umów cywilnoprawnych...www.gofin.pl/17,1,85,152851,koszty-zwiazane-z-zawartymi-umowami-zlecenia.html