Masz pytanie?

Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2015 r...

Płatnicy, sporządzając PIT-11 za 2015 r., muszą wpisać identyfikator podatkowy podatnika. Osoby fizyczne - w zależności od statusu ewidencyjnego - posługują...www.pit.pl/identyfikator-podatkowy-podatnika-w-pit11-za-2015-r--gazeta-podatkowa-15419/

Kiedy organ podatkowy sprawdza zasadność zwrotu …

Podatnik sam deklaruje wysokość podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Zdarza się, że w danym okresie rozliczeniowym powstaje u niego...www.pit.pl/kiedy-organ-podatkowy-sprawdza-zasadnosc-zwrotu-vat---gazeta-podatkowa-10897/index.p...

Rozliczenie VAT przy nabyciu używanego samochodu na...

W przypadku zakupu przez polskiego podatnika używanego samochodu od podatnika z innego kraju UE generalnie mamy do czynienia z …https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rozliczenie-VAT-przy-nabyciu-uzywanego-samochodu-na-terenie-UE...

Jak przeliczyć zagraniczne wynagrodzenie? | praKreacja.pl

By opodatkować wynagrodzenie otrzymane w walucie obcej, należy przeliczyć je najpierw na polskie złotówki. Sprawdź, jak to zrobić w praktycznym przewodniku.https://prakreacja.pl/jak-przeliczyc-zagraniczne-wynagrodzenie/

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia...

W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Faktury-wystawione-w-styczniu-a-dotyczace-grudnia-2289250.html