Masz pytanie?

PCC, czyli kiedy od umowy płaci się fiskusowi?

Istotne jest, że PCC podlegają również zmiany powyższych umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów oraz ugody...www.pit.pl/gazeta-podatkowa--wiadomosci-podatkowogosporadcze/pcc-czyli-kiedy-od-umowy-placi-sie...

Rozliczenie VAT przy nabyciu używanego samochodu na...

W przypadku zakupu przez polskiego podatnika używanego samochodu od podatnika z innego kraju UE generalnie mamy do czynienia z …www.bankier.pl/wiadomosc/Rozliczenie-VAT-przy-nabyciu-uzywanego-samochodu-na-terenie-UE-3406043...

Termin wystawienia faktury korygującej - Gazeta …

W przepisach o VAT nie ustalono jakiegokolwiek terminu określającego, kiedy podatnik ma sporządzić fakturę korygującą po zaistnieniu ww. zdarzenia. Można...www.pit.pl/termin-wystawienia-faktury-korygujacej-gazeta-podatkowa-11963/

Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT …

Czynni podatnicy VAT dokonujący zakupów towarów czy usług na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT, mogą zasadniczo skorzystać z prawa do...www.bankier.pl/wiadomosc/Ktore-faktury-nie-daja-prawa-do-odliczenia-VAT-naliczonego-3541978.htm...