Masz pytanie?

PCC od umowy pożyczki - Bankier.pl

PCC od umowy pożyczki wynosi 2% od kwoty lub wartości pożyczki, obowiązek podatkowy ciąży tylko i wyłącznie na pożyczkobiorcy, pożyczkobiorca ma …www.bankier.pl/wiadomosc/PCC-od-umowy-pozyczki-2172484.html

Różnice kursowe w ustawie o rachunkowości - eGospodarka.pl...

Dla celów podatku dochodowego spółka ustala różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. Jaki kurs waluty obcej powinna stosować do wyceny operacji...www.podatki.egospodarka.pl/86481,Roznice-kursowe-w-ustawie-o-rachunkowosci,1,65,1.html

Zajęcie rachunku bankowego przez urząd skarbowy...

2012-06-28 · Wprawdzie urząd skarbowy ma wiele sposobów na ściągnięcie zaległości podatkowych, jednak w praktyce w zasadzie najczęściej stosowane jest zajęcie...www.podatki.egospodarka.pl/82559,Zajecie-rachunku-bankowego-przez-urzad-skarbowy,1,65,1.html

Rozliczenie VAT przy nabyciu używanego samochodu na...

W przypadku zakupu przez polskiego podatnika używanego samochodu od podatnika z innego kraju UE generalnie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem …www.bankier.pl/wiadomosc/Rozliczenie-VAT-przy-nabyciu-uzywanego-samochodu-na-terenie-UE-3406043...

Skutki podatkowe zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń...

Z przepisów prawa pracy wynika, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Zazwyczaj...www.pit.pl/skutki-podatkowe-zmiany-terminu-wyplaty-wynagrodzen---gazeta-podatkowa-15312/

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia...

2016-07-25 · Brak ubezpieczenia chorobowego uniemożliwia m.in. osobom bezrobotnym i studentom skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego, z tytułu porodu lub przyjęcia...www.pit.pl/postepowanie-wnbspsprawie-przyznania-swiadczenia-rodzicielskiego--gazeta-podatkowa-1...

Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym...

Przy obliczaniu terminów na potrzeby postępowań administracyjnych sobotę należy traktować tak, jak dzień ustawowo wolny od pracy. Uznał tak Naczelny Sąd...www.prawo.egospodarka.pl/68083,Obliczanie-terminow-w-postepowaniu-administracyjnym,1,83,1.html