Masz pytanie?

Ustanowienie pełnomocnika w sprawach podatkowych - …

Podatnik, chcąc zlecić prowadzenie sprawy podatkowej pełnomocnikowi, musi udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa szczególnego. Upoważnienie sporządza się na...www.pit.pl/ustanowienie-pelnomocnika-wnbspsprawach-podatkowych--gazeta-podatkowa-15530/index.ph...

Terminy odliczania podatku naliczonego - Gazeta …

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku...www.pit.pl/terminy-odliczania-podatku-naliczonego--gazeta-podatkowa-13633/