Masz pytanie?

Renta rodzinna - Renty - renta inwalidzka, rodzinna...

Renta rodzinna. Renty - serwis poradniczy o rentach. Renta rodzinna, socjalna, inwalidzka, szkoleniowa. Najniższa renta, wysokość renty, dorabianie do renty...www.infor.pl/prawo/renty/renta-rodzinna/

Komu przysługuje renta rodzinna - money.pl - portal finansowy

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty albo spełniała warunki wymagane do...www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/komu;przysluguje;renta;rodzinna,154,0,262810.html

Od czego zależy wysokość renty rodzinnej - Wysokość renty...

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego, które pobierał zmarły, po którym przysługuje renta rodzinna. Na...www.infor.pl/prawo/renty/wysokosc-renty/282588,Od-czego-zalezy-wysokosc-renty-rodzinnej.html

Renty rodzinne - Gazeta Prawna

Osoby uprawnione do renty rodzinnej, podobnie jak pozostali emeryci i renciści, mogą dorobić do świadczenia, jednak tylko kwotę wyraźnie określoną w przepisach.serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/dzial/renty/rodzinne

Renta rodzinna blokuje status bezrobotnego - Emerytury i...

Bezrobotnym nie może być osoba, która nabyła prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia.źródło: ShutterStock...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/873636,renta-rodzinna-blokuje-status-bezrobo...

Renta chorobowa - ważne informacje na temat rent

Świadczenie uzyskiwane od Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych to cały zakres świadczeń, o które może ubiegać się jedynie osoba posiadająca obowiązkowe...rencista.com.pl/renta-chorobowa/

Kiedy przysługuje renta rodzinna po zmarłym mężu lub żonie...

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku ma wdowa lub wdowiec, jeśli spełnili jeden z warunków dotyczących wieku, niezdolności do pracy albo wychowywania...praca.gazetaprawna.pl/porady/17349,kiedy_przysluguje_renta_rodzinna_po_zmarlym_mezu_lub_zonie.h...

Komu należy się renta rodzinna - Wyborcza.biz

Renta rodzinna należy się wdowie i dzieciom po zmarłym, który pracował lub był na emeryturze. W styczniu 2014 r. pobierało ją 1,273 mln Polaków. Średnia...wyborcza.biz/finanse/1,125887,15810011,Komu_nalezy_sie_renta_rodzinna.html

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy? - Wyborcza.biz

Zostałaś wdową, wychowujesz niepełnoletnie dziecko? Możesz dostać rentę rodzinną. Jesteś niezdolny do pracy, a nie masz prawa do renty inwalidzkiej? Sprawdź...wyborcza.biz/finanse/1,105684,11939251,Renta_rodzinna_i_socjalna___komu_sie_nalezy_.html

Renta rodzinna- komu i kiedy przysługuje? - Ubezpieczenie...

Czym jest renta rodzinna? Renta rodzinna jest to świadczenie pieniężne, które przyznawane jest i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jej cel to...www.spoleczne.ubezpieczenie.com.pl/renta_rodzinna__komu_i_kiedy_przysluguje/120,7419.html