Masz pytanie?

Uprawnieni do renty rodzinnej - Renta rodzinna - ZUS

Zasady przyznawania emerytury; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń; Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz …www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-rodzinna/uprawnieni-do-renty-rodzinnej

Kiedy dzieci mają prawo do renty rodzinnej? - Renta...

Renta rodzinna ma zapewnić ochronę finansową dzieciom, którym oboje lub jedno z rodziców zmarło. W przypadku większej liczby dzieci renta rodzinna zostanie podzielona pomiędzy nimi. Warunki otrzymania renty rodzinnej można podzielić na warunki ogólne oraz warunki szczegółowe. Warunkiem...www.infor.pl/prawo/renty/renta-rodzinna/281810,Kiedy-dzieci-maja-prawo-do-renty-rodzinnej.html

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące renty rodzinne - …

Strona 2 - Osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą dorobić do swoich świadczeń tyle samo, co pozostali emeryci i renciści. Z tym, że jeśli świadczenie przysługuje kilku osobom, wówczas przychód jednej z nich wpływa jedynie na przysługującą jej część renty.www.infor.pl/prawo/renty/renta-rodzinna/329165,2,Ile-moga-dorobic-osoby-otrzymujace-renty-rodzi...

Emerytury i renty - PIT.pl - Proste Podatki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawieszeniu lub zmniejszeniu ulegnie świadczenie emeryta lub rencisty, który osiągnie dochód wyższy, od limitu.www.pit.pl/emerytury_i_renty_312.php

RENTA SOCJALNA - Ustalanie uprawnień do świadczeń - …

Zasady przyznawania emerytury; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń; Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz …www.zus.pl/renta-socjalna

Zatrudnienie emeryta lub rencisty - z czym się wiąże...

Czy zatrudnienie emeryta lub rencisty wiąże się z dodatkowymi obowiązkami względem ZUS? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na to i inne pytania!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-emeryta-lub-rencisty-a-skladki-zus

Zmiana wskaźników - marzec 2017 r. - PIT.pl

* podane kwoty są kwotami brutto. Jednocześnie prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez...www.pit.pl/1302-zmiana-wskaznikow--marzec-2017-r-16514/

Pożyczka gotówkowa - prosta i tania Wypożyczka - …

eurobank.pl: Potrzebna ci pożyczka gotówkowa? Wypożyczka to z góry znana, całkowita opłata za pożyczkę. Sprawdź kalkulator pożyczki!https://www.eurobank.pl/produkty,kredyty-gotowkowe,pozyczka-gotowkowa-wypozyczka,218,6.html

Odprawa pośmiertna w księgach rachunkowych - Księgi...

W ewidencji księgowej odprawa pośmiertna nie stanowi przychodu uzyskiwanego ze stosunku pracy. Jej kwota nie będzie więc stanowiła kosztów wynagrodzeń, lecz pozostałe koszty rodzajowe (konto 409 „Pozostałe koszty”). Odprawa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ksiegi-rachunkowe/121686,Odprawa-posmiertna-w-ksiegach-rachunk...

Odprawa po zmarłym pracowniku – co należy się rodzinie?

Kolejną grupę, której przysługuje odprawa stanowią rodzice zmarłego (także macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające), jeżeli są oni niezdolni do pracy lub ukończyli 50 lat. Prawo to otrzymują także wtedy, gdy wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwo uprawnione do renty po zmarłym, do których utrzymania...www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/0706-odprawa-po-zmarlym-pracowniku--co-nalezy-sie-rodzinie-930...