Masz pytanie?

Kalkulator umów zlecenia - Wylicza kwotę netto przy umowie...

Kalkulator umów zlecenia pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia. Kalkulatory na INFOR.pl.www.infor.pl/kalkulatory/zlecenia.html

Jak osoby pracujące na umowy zlecenia muszą płacić składki...

Choć umowa zlecenia jest mniej sformalizowaną umową niż umowa o pracę, to zatrudnienie zleceniobiorcy również wiąże się z obowiązkiem rozliczania i...prawo.gazetaprawna.pl/porady/14208,jak_osoby_pracujace_na_umowy_zlecenia_musza_placic_skladki_d...

Czy emeryt odprowadza składki ZUS od umowy-zlecenie...

Czy emeryt odprowadza składki ZUS od umowy-zlecenie? Jestem emerytem. Czy od umowy-zlecenie odprowadzam jakieś składki, a jeżeli tak, to jakie?www.twoja-firma.pl/ekspert/pytanie/21887,czy-emeryt-odprowadza-skladki-zus-od-umowy-zlecenie.ht...

Umowy zlecenia ze składką ZUS - Aktualności - Infor.pl

Umowy zlecenia ze składką ZUS. Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają ozusowanie umów zleceń. Składka emerytalna będzie od teraz...ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/735815,Umowy-zlecenia-ze-skladka-ZUS.html

Składki ZUS od umowy zlecenia 2016 - wyjaśnienia ZUS...

Składki ZUS od umowy zlecenia 2016 - wyjaśnienia ZUS (zbieg umów zlecenia) Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów...ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/735243,Skladki-ZUS-od-umowy-zlecenia-2016-wyjasnienia-ZUS...

Od 1 stycznia emeryt zapłaci dodatkowe składki od zlecenia...

2. Ustęp 2c mówi, że zleceniobiorca, który nie osiąga z innych tytułów minimalnego wynagrodzenia za pracę, powinien płacić składki społeczne ze zlecenia.serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/913314,od-1-stycznia-emeryt-zaplaci-dodatkow...

Podatek od umowy o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem

Przychody do opodatkowania z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło. Pobór zaliczki na podatek dochodowy od umowy o dzieło. Obliczanie ryczałtu od...www.podatekdochodowy.pl/artykul,2,2705,podatek-od-umowy-o-dzielo-z-osoba-niebedaca-pracownikiem...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia a...

Korzyści umowy zlecenia. Z punktu widzenia pracodawcy umowa zlecenia z pewnością daje wiele korzyści. Przede wszystkim do umowy zlecenia co do zasady …www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-prace/

Umowa zlecenia pomiędzy osobami prywatnymi lub zawarta z...

Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej między osobami prywatnymi lub z przedsiębiorcą poza jego działalnością gospodarczą.www.podatekdochodowy.pl/artykul,2,7367,umowa-zlecenia-pomiedzy-osobami-prywatnymi-lub-zawarta-z...

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto - PIT.pl

Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na...www.pit.pl/kalkulator-wynagrodzen-netto-i-brutto/