Masz pytanie?

Kalkulator umów zlecenia - Wylicza kwotę netto przy …

Kalkulator umów zlecenia pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia. Kalkulatory na INFOR.pl.www.infor.pl/kalkulatory/zlecenia.html

Składki ZUS od umowy zlecenia 2016 - Opłacanie …

Składki ZUS od umowy zlecenia 2016. Od 1 stycznia 2016 r. istnieje obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego...kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/oplacanie-skladek/734168,Skladki-ZUS-od-umowy-zlecenia-2...

Baza kalkulatorów - kalkulator VAT, wynagrodzeń, …

Bezpłatne kalkulatory niezbędne dla księgowych: kalkulator brutto-netto, odsetki ustawowe, odsetki od zaległości podatkowych, kalkulator terminów. Sprawdź...www.infor.pl/kalkulatory/

Umowa zlecenia 2017 - wypłata wynagrodzenia za …

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r. Uzasadnienie. Obecnie strony umowy zlecenia mają pełną swobodę w określaniu...kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/748806,Umowa-zlecenia-2017-wyp...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia …

W artykule omówiono różnice między umowami zlecenia a umowami o pracę. Przedstawiono jak poprawnie zawrzeć umowę zlecenia, aby nie narażać się na uznanie...https://www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-p...

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto - PIT.pl

Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na...www.pit.pl/kalkulator-wynagrodzen-netto-i-brutto/

Czy wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej... - INFOR.pl

Otrzymaliśmy zajęcie komornicze (niealimentacyjne) osoby, która jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Czy możemy tej osobie potrącić wynagrodzenie?ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/101269,Czy-wynagrodzenie-z-umowy-cywilnoprawnej-pod...

Ciąża a zmiana warunków pracy - Różne tematy - Forum …

"Jednakże pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie i pracodawcy nie wolno m.in. wypowiedzieć takiej pracownicy umowy o pracę (art. 177 § 1 Kodeksu pracy...https://forum.infor.pl/topic/441090-ciaza-a-zmiana-warunkow-pracy/

Kalkulator wynagrodzeń (płac) brutto-netto – Bankier.pl

Kalkulator obliczy wysokość pensji netto, brutto, koszty pracodawcy, zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Sprawdź koszty dla różnych...https://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-placowy

Los tysięcy lokatorów ponownie w rękach sędziów - …

Czy prowadzący cudze sprawy bez zlecenia jest w ogóle uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu oraz dochodzenia roszczeń za bezumowne korzystanie z lokalu?źródło...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1043692,lokatorzy-najemcy-gmina-umowa-najmu.html