Masz pytanie?

Kalkulator umów zlecenia - Wylicza kwotę netto przy …

Kalkulator umów zlecenia pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia. Kalkulatory na INFOR.pl.www.infor.pl/kalkulatory/zlecenia.html

Emeryt i praca na umowie zlecenia: jakie składki i...

Witam - jestem na emeryturze, wykonuję prace na umowy zlecenia. Czy od takich umów potrąca się składki emerytalne, czy tylko podatek i składki zdrowot...www.porady.egospodarka.pl/Umowy/23154-Emeryt-i-praca-na-umowie-zlecenia-jakie-skladki-i-potrace...

Kiedy od umowy zlecenia nie trzeba płacić składek? - …

Kiedy od umowy zlecenia nie trzeba płacić składek? Rośnie liczba osób zainteresowanych zawieraniem umów cywilnoprawnych. Podpisując takie umowy, …www.infor.pl/prawo/umowy/praca/75211,Kiedy-od-umowy-zlecenia-nie-trzeba-placic-skladek.html

Kalkulator umów zlecenia 2003-2016 - …

Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia. Aby uzyskać kwotę netto konieczne wybranie odpowiedniego roku do obliczeń. W kolejnym kroku...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/893839,kalkulator-umow-zlecenia.html

Rachunek do umowy zlecenia – wzór rozliczenia | Kadry …

Rachunek do umowy zlecenia - jak poprawnie wystawić, jakie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rozliczyć, jak wyliczyć podatek z umowy zlecenia.www.kadrywpraktyce.pl/rachunek-do-umowy-zlecenia-wzor-rozliczenia/

Od 1 stycznia emeryt zapłaci dodatkowe składki od zlecenia...

2. Ustęp 2c mówi, że zleceniobiorca, który nie osiąga z innych tytułów minimalnego wynagrodzenia za pracę, powinien płacić składki społeczne ze zlecenia.serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/913314,od-1-stycznia-emeryt-zaplaci-dodatkow...

Kalkulator wynagrodzeń (płacowy) - Kalkulatory …

Kalkulator wynagrodzeń wylicza wartość netto wynagrodzenia pracownika oraz wysokość należnych składek ZUS z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz...www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/wynagrodzen-placowy

Czy od umowy zlecenia i umowy o dzieło pobiera się …

Czy od umowy zlecenia i umowy o dzieło pobiera się składki? Umowa o dzieło i umowa zlecenie to umowy prawa cywilnego. Między podmiotami je zawierającymi nie...kadry.infor.pl/zus/oplacanie-skladek/683990,Czy-od-umowy-zlecenia-i-umowy-o-dzielo-pobiera-sie-...

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 …

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka),Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania osób...sklep.infor.pl/umowy-zlecenia-i-inne-umowy-cywilnoprawne-od-1-stycznia-2016-r-.html

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia …

Dzień dobry. Generalnie jeśli chodzi o terminowe umowy zlecenia (zawarte np. na okres 3 miesięcy) to jeśli umowa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, to...www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-prace/