Masz pytanie?

Praktyczne problemy dotyczące umów zlecenia i o …

Umowy zlecenia i umowy o dzieło często stosowane są do zamaskowania faktycznego stosunku pracy, chociaż z założenia mają one zupełnie inny charakter.www.pit.pl/praktyczne-problemy-dotyczace-umow-zlecenia-i-o-dzielo--gazeta-podatkowa-15684/index...

Zlecenie w połączeniu z etatem a ZUS - Gazeta Podatkowa

Dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych pracownika z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia istotne jest, czy umowę tę zawiera z podmiotem...www.pit.pl/zlecenie-w-polaczeniu-z-etatem-a-zus--gazeta-podatkowa-15458/

Roczna deklaracja PIT-4R - Bankier.pl

Do obowiązków płatników podatku dochodowego należy nie tylko obliczanie, pobór oraz odprowadzanie na konto fiskusa tego podatku lub zaliczek na podatek w...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Roczna-deklaracja-PIT-4R-3474993.html

Jak przeliczyć zagraniczne wynagrodzenie? | praKreacja.pl

Wynagrodzenie z wykonanej dla niemieckiego kontrahenta umowy o dzieło wpływa na moje konto w dniu 9-go lipca. Zgodnie z zasadą przewidzianą przez art.11a na...https://prakreacja.pl/jak-przeliczyc-zagraniczne-wynagrodzenie/

Roczne rozliczenia płatnicze, czyli kiedy PIT-11, a kiedy...

Część podatników po zakończeniu roku podatkowego może wybrać, czy ze zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczy się samodzielnie, czy...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Roczne-rozliczenia-platnicze-czyli-kiedy-PIT-11-a-kiedy-PIT-40...

Plusy i minusy nju mobile - refleksja po 7 miesiącach...

Nowa usługa "Do komórkowych za 19 zł" pozwala obniżyć koszty abonamentu o 10 zł/m-c jeśli nie dzwonimy na telefony stacjonarne. Bomba :)jakoszczedzacpieniadze.pl/plusy-i-minusy-nju-mobile