Masz pytanie?

Składki ZUS w kosztach płatnika - Gazeta Podatkowa

Wypłata wynagrodzenia ze zlecenia nastąpiła 30 września 2014 r., natomiast składki od niej naliczone zostały opłacone 8 października 2014 r.www.pit.pl/skladki-zus-w-kosztach-platnika--gazeta-podatkowa-14178/

Nieuprawnione pobranie pieniędzy z kasy spółki - …

Wspólnicy spółek jawnych często zapominają, że pieniądze spółki nie są ich własnością. Dlatego też w obrocie powszechne jest zjawisko pobierania...www.pit.pl/nieuprawnione-pobranie-pieniedzy-z-kasy-spolki--gazeta-podatkowa-12597/

Kiedy spółka osobowa może zapłacić podatek wspólnika...

Ciężar opłacania podatków (zaliczek na podatki) spoczywa na podatniku. Podatnik powinien te należności uiszczać z własnych środków pieniężnych...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kiedy-spolka-osobowa-moze-zaplacic-podatek-wspolnika-3538454.h...

Plusy i minusy nju mobile - refleksja po 7 miesiącach...

Nowa usługa "Do komórkowych za 19 zł" pozwala obniżyć koszty abonamentu o 10 zł/m-c jeśli nie dzwonimy na telefony stacjonarne. Bomba :)jakoszczedzacpieniadze.pl/plusy-i-minusy-nju-mobile