Masz pytanie?

Urlop macierzyński 2010 - Praca - oferty pracy, praca za...

Od 2010 r. urlop macierzyński będzie dłuższy i złożony z dwóch części - 20 tygodni podstawowego urlopu i dodatkowego, udzielanego na wniosek pracownika.gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90444,7401398,Urlop_macierzynski_2010.html

Urlop macierzyński 2013 - eGospodarka.pl - Prawo pracy

Urlop macierzyński oraz ojcowski przysługuje jedynie kobietom (lub mężczyznom - w przypadku urlopu ojcowskiego) zatrudnionym na umowę o pracę.www.prawo.egospodarka.pl/88178,Urlop-macierzynski-2013,1,34,3.html

WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI - praca i oferty pracy...

Urlop macierzyński 2010. Od 2010 r. urlop macierzyński będzie dłuższy i złożony z dwóch części - 20 tygodni podstawowego urlopu i dodatkowego, udzielanego...info.gazetapraca.pl/temat/gazetapraca/wniosek+o+urlop+macierzy%C5%84ski

Urlop macierzyński - Pracownicy i ZUS - Roczny urlop...

ZAS-54 - Wniosek o zasiłek macierzyński. ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres . Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiegowww.vat.pl/urlop_rodzicielski/

Kobieta po poronieniu ma prawo do urlopu macierzyńskiego...

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub poronienia kobieta, zgodnie z art. 180 1 kodeksu pracy, ma prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/629538,kobieta_po_poronieniu_ma_prawo_do_urlop...

Urlop macierzyński i zdrowotny w świadectwie pracy

Odpowiedź: Okresu korzystania z urlopu macierzyńskiego nie uwzględnia się w świadectwie pracy. Informację o korzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia należy...www.portaloswiatowy.pl/porady/urlop-macierzynski-i-zdrowotny-w-swiadectwie-pracy-280036

Urlopy - ZUS i kadry - Księgowość - portal nowoczesnych...

Urlopy. ZUS i kadry. Księgowość. Profesjonalny serwis dla księgowych. Tutaj znajdziesz praktyczne informacje i porady dotyczące rachunkowości. Skorzystasz z...ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/

Urlop macierzyński - Pracownicy i ZUS - Urlop wychowawczy...

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy. Urlop przysługuje w wymiarze do 3 lat i otrzymać go można w...www.vat.pl/urlop_wychowawczy/

Kalkulator umów zlecenia - Wylicza kwotę netto przy...

Kalkulator umów zlecenia pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia. Kalkulatory na INFOR.pl.www.infor.pl/kalkulatory/zlecenia.html

Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze (art. 152...

Rozdział I . Urlopy wypoczynkowe. Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,38,Kodeks_pracy___Dzial_VII___Urlopy_pracownicze_(art__152_175)...