Masz pytanie?

Ceny netto i brutto w umowach - Gazeta Podatkowa - …

W umowach z konsumentami i w skierowanych do nich reklamach należy się posługiwać cenami brutto. W przypadku umów z innymi przedsiębiorcami nie ma przeszkód do...www.pit.pl/ceny-netto-i-brutto-w-umowach--gazeta-podatkowa-10816/

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną? - Bankier.pl

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do przyznania emerytury. Nabycie prawa do niej uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kiedy-nalezy-wyplacic-odprawe-emerytalna-3730898.html

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe? - …

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, co do zasady, uprawnia pracownika w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą do wynagrodzenia lub zasiłku...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-prawidlowo-obliczyc-wynagrodzenie-chorobowe-3029859.html

Kalkulator wynagrodzeń (płac) brutto-netto – Bankier.pl

Kalkulator obliczy wysokość pensji netto, brutto, koszty pracodawcy, zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Sprawdź koszty dla różnych...https://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-placowy

Kalkulator brutto-netto 2000-2018 - Wyliczenie pensji...

Kalkulator wylicza wartość pensji netto z brutto oraz brutto z netto. Kalkulatory na INFOR.pl.https://www.infor.pl/kalkulatory/brutto_netto.html