Masz pytanie?

Ceny netto i brutto w umowach - Gazeta Podatkowa - …

W umowach z konsumentami i w skierowanych do nich reklamach należy się posługiwać cenami brutto. W przypadku umów z innymi przedsiębiorcami nie ma przeszkód do...www.pit.pl/ceny-netto-i-brutto-w-umowach--gazeta-podatkowa-10816/

Odprawa pieniężna dla zwalnianych pracowników - …

Pracownicy w zakładach zatrudniających co najmniej 20 pracowników mogą liczyć na odprawę pieniężną związaną z utratą pracy. Spełnia ona rolę swoistej...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Odprawa-pieniezna-dla-zwalnianych-pracownikow-2900468.html

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia...

W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Faktury-wystawione-w-styczniu-a-dotyczace-grudnia-2289250.html

VAT przy nieodpłatnym przekazaniu towaru - Gazeta …

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich...www.pit.pl/vat-przy-nieodplatnym-przekazaniu-towaru--gazeta-podatkowa-14024/

Urlop bezpłatny - najważniejsze informacje - Strona 2...

W podobny sposób wypowiedziała się Państwowa Inspekcja Pracy, która w odpowiedzi na zapytanie Wydawnictwa Gofin.pl skomentowała rozumienie przepisu 155(2...kadry.infor.pl/urlopy/urlop-bezplatny/764650,2,Urlop-bezplatny-najwazniejsze-informacje.html

Kalkulator brutto-netto 2000-2018 - Wyliczenie pensji...

Kalkulator wylicza wartość pensji netto z brutto oraz brutto z netto. Kalkulatory na INFOR.pl.https://www.infor.pl/kalkulatory/brutto_netto.html