Masz pytanie?

Ceny netto i brutto w umowach - Gazeta Podatkowa

W umowach z konsumentami i w skierowanych do nich reklamach należy się posługiwać cenami brutto. W przypadku umów z innymi przedsiębiorcami nie ma przeszkód do...e-szkolenia.pit.pl/ceny-netto-i-brutto-w-umowach--gazeta-podatkowa-10816/

wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy - ZUS i Płace...

W celu ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i obniżenie wynagrodzenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stosujemy przepisy...forum.infor.pl/topic/62089-wynagrodzenie-za-niepelny-miesiac-pracy/

Zasiłek macierzyński po zmianach w urlopach rodzicielskich...

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopów z tytułu rodzicielstwa. W urlopach tych z dniem 2 stycznia 2016...www.bankier.pl/wiadomosc/Zasilek-macierzynski-po-zmianach-w-urlopach-rodzicielskich-3471532.htm...

VAT przy nieodpłatnym przekazaniu towaru - Gazeta Podatkowa

Dość często zdarza się, że podatnicy przekazują nieodpłatnie towary swoim kontrahentom w ramach reprezentacji i reklamy. Pojawia się tutaj wątpliwość...www.pit.pl/vat-przy-nieodplatnym-przekazaniu-towaru--gazeta-podatkowa-14024/

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu - Bankier.pl

Po spłaceniu kredytu zabezpieczonego hipoteką, w księdze wieczystej nieruchomości nadal znajduje się informacja o obciążeniu hipotecznym. To właściciel...www.bankier.pl/wiadomosc/Wykreslenie-hipoteki-po-splacie-kredytu-2016805.html