Masz pytanie?

Ceny netto i brutto w umowach - Gazeta Podatkowa - PIT.pl

W umowach z konsumentami i w skierowanych do nich reklamach należy się posługiwać cenami brutto. W przypadku umów z innymi przedsiębiorcami nie ma przeszkód do...www.pit.pl/ceny-netto-i-brutto-w-umowach--gazeta-podatkowa-10816/

wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy - ZUS i Płace...

W celu ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i obniżenie wynagrodzenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stosujemy przepisy...forum.infor.pl/topic/62089-wynagrodzenie-za-niepelny-miesiac-pracy/

VAT przy nieodpłatnym przekazaniu towaru - Gazeta Podatkowa

Dość często zdarza się, że podatnicy przekazują nieodpłatnie towary swoim kontrahentom w ramach reprezentacji i reklamy. Pojawia się tutaj wątpliwość...www.pit.pl/vat-przy-nieodplatnym-przekazaniu-towaru--gazeta-podatkowa-14024/