Masz pytanie?

Kalkulator Wynagrodzeń NETTO-BRUTTO - Internetowy...

Kalkulator wynagrodzenia netto, brutto, na umowę o pracę i na umowę zlecenie dla pracownika i pracodawcy.www.kalbi.pl/kalkulator-wynagrodzen

Kalkulator wynagrodzeń (płacowy) - Kalkulatory podatkowe...

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płacowy) Kalkulator wylicza wartość netto wynagrodzenia pracownika oraz wysokość należnych składek z tytułu ubezpieczenia...www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/wynagrodzen-placowy

Kalkulator Wynagrodzeń 2014, 2013, 2012 - 2000 funkcja Excel

Formuła Excel obliczająca wynagrodzenie netto, brutto, ZUS pracodawcy, ZUS pracownika, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i innebrutanek.com/formula-Excel/kalkulator-wynagrodzen-netto-brutto.htm

Kalkulator wynagrodzeń - InterKadra Sp. z o.o. - Agencja...

Czy zleceniobiorca jest zatrudniony u innego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie brutto w wysokości co...kalkulator.interkadra.pl/kalkulator-plac.html

Kalkulator płac brutto - netto umowa o dzieło - moja...

Kalkulator wynagrodzeń umowy o dzieło oblicza płacę netto dla 20% i 50% (przeniesienie praw autorskich) kosztów uzyskania przychodu.www.moja-pensja.pl/kalkulator-brutto-netto-umowa-o-dzielo

Formuła Excel VBA (program uzupełniający)

formuła Excel obliczająca odsetki ustawowe, podatkowe, maksymalne, umowne, wynagrodzenie netto/brutto, kwota słownie, sprawdzanie nr kontbrutanek.com/

Kalkulator wynagrodzeń - wynagrodzenia.pl - Sedlak & Sedlak

Niniejszy kalkulator spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń...wynagrodzenia.pl/kalkulator_oblicz.php

Kalkulator wynagrodzeń pracownika, Kalkulatory - rp.pl

Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne - rp.plprawo.rp.pl/temat/846543.html

INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

NOWOŚĆ! Kalkulator kosztów energii Kalkulator kosztów zużycia energii elektrycznej. Kalkulator stawek notarialnych Kalkulator oblicza maksymalną taksę...kik3.inforlex.pl/dodatki/kalkulatory.html

Kalkulator płacowy dla pracodawcy, Kalkulatory - rp.pl

Kalkulator przedstawia wyliczenia kosztów ubezpieczeniowych i podatkowych dla pracownika, na podstawie wprowadzonej kwoty brutto lub netto - rp.plprawo.rp.pl/temat/846545.html