Masz pytanie?

Kalkulator chorobowego - oblicz zasiłek chorobowy …

Kalkulator chorobowego oblicza wynagrodzenie w czasie zwolnienia chorobowego, biorąc pod uwagę różne powody nieobecności.www.liczby.pl/kalkulatory/kalkulator-chorobowego-oblicz-zasilek-chorobowy-chorobowe

Lista płac - Fuzzland

Nie możesz dostać gotowego programu ? Często się zdarza, że potrzebujemy rozwiązania którego nie można kupić lub jest to część dużego systemu za duże...fuzzland.net/

CALCULLA - Zarobki podczas choroby - kalkulator online

Kalkulator działa wg zasad, które obowiązują od 1 stycznia 2003 r. Przed tym dniem okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawce wynosił 35 dni.www.calculla.pl/pl/chorobowe

Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac - Kadry i...

Przykład rozliczenia listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Pracownik został zatrudniony w dniu 10 stycznia 2012 roku z...www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe pracownika...

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? W artykule przedstawiono sposób ustalenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego oraz krok po kroku opisano, …www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-zagadnie...

Słownik wynagrodzeń - wynagrodzenia.pl

Czy w Pana/i firmie pracownicy otrzymują cześć wynagrodzenia w szarej strefie/pod stołem/poza oficjalnym systemem prawnym?wynagrodzenia.pl/slownik.php/litera.80

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i świadczeń...

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę określają przepisy Kodeksu pracy. Na pensję pracownika może się jednak składać, oprócz wynagrodzenia...www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11874,potracenia-z-wynagrodzenia-za-prace-i-swiadczen-ch...

Koniec kar za niedostarczenie zwolnienia lekarskiego w...

Osoby, które nie przekażą dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy w ciągu siedmiu dni, nie będą karane obniżeniem zasiłku chorobowego o jedną czwartąpraca.gazetaprawna.pl/artykuly/777568,koniec-kar-za-niedostarczenie-zwolnienia-lekarskiego-w-ci...

ZUS - Twoja-firma.pl

Gdy składki ZUS opłacana są tylko z jednej umowy. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o...www.twoja-firma.pl/ekspert/pytania/zus.html

E-zwolnienia: Luka w ustawie pozwoli nadużywać chorobowego...

Prace nad rządowym projektem ustawy trwały ponad dwa lata. Jej głównym celem było ograniczenie wydatków związanych z wypłatą chorobowego. ZUS miał mieć...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/888770,e-zwolnienia-luka-w-ustawie-pozwoli-nad...