Masz pytanie?

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego L-4 - Podatki.biz

Aby zapobiec tego rodzaju sytuacjom, a jednocześnie oszczędzić Twój cenny czas przygotowaliśmy kalkulator wynagrodzenia chorobowego, którego zadaniem jest...www.podatki.biz/kalkulator/tutoriale/l4/

CALCULLA - Zarobki podczas choroby - kalkulator online

Kalkulator działa wg zasad, które obowiązują od 1 stycznia 2003 r. Przed tym dniem okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawce wynosił 35 dni.www.calculla.pl/pl/chorobowe

Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac - Kadry i...

Witam! Mam pracownika przebywającego w marcu cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Pracownik ma prawo do 31 dni zasiłku chorobowego w kwocie 1.750,57 zł.www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za okres choroby oblicza się sumując wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do …www.fuzzland.net/licz/l4/

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe pracownika...

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? W artykule przedstawiono sposób ustalenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego oraz krok po kroku opisano, …www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-zagadnie...

Jak ZUS kontroluje prawidłowość wykorzystania zwolnień...

Kontroli może podlegać każde zwolnienie bez względu na wskazania lekarskie zamieszczone na zaświadczeniu lekarskim ("chory powinien leżeć" lub "chory może...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/777381,jak-zus-kontroluje-prawidlowosc-wykorzystania-zwolnien-le...

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i świadczeń...

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę określają przepisy Kodeksu pracy. Na pensję pracownika może się jednak składać, oprócz wynagrodzenia...www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11874,potracenia-z-wynagrodzenia-za-prace-i-swiadczen-ch...

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie rehabilitacyjne wprowadzone zostało ustawą z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z...www.nettax.pl/dzienniki/duzus/2001/3/poz.11.htm

Koniec kar za niedostarczenie zwolnienia lekarskiego w...

Osoby, które nie przekażą dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy w ciągu siedmiu dni, nie będą karane obniżeniem zasiłku chorobowego o jedną czwartąpraca.gazetaprawna.pl/artykuly/777568,koniec-kar-za-niedostarczenie-zwolnienia-lekarskiego-w-ci...

Kody tytułów ubezpieczeń 2015 - VAT.pl - Proste podatki...

Kody tytułów ubezpieczeń 2015, kody ubezpieczeniowe 2015... Kody ubezpieczeniowe: Kod pracy w szczególnych warunkach: 01. prace bezpośrednio przy przeróbce...www.vat.pl/kody-tytulow-ubezpieczen-10051/