Masz pytanie?

Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część …

Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Tryb naliczania wynagrodzenia za część miesiąca regulują przepisy rozporządzenia MPiPS z 29 maja...https://wynagrodzenia.pl/artykul/ustalanie-wynagrodzenia-za-przepracowana-czesc-miesiaca

Naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy...

Wynagrodzenie chorobowe jak również zasiłek chorobowy przysługuje za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby bądź też uszczerbku na zdrowiu powodującym...ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/735413,Naliczanie-wynagrodzenia-za-czas-niezdolnosc...

Kto wypłaca zarobki za czas choroby - Wysokość …

W myśl art. 92. § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej...www.infor.pl/prawo/zarobki/wysokosc-zarobkow/267148,Kto-wyplaca-zarobki-za-czas-choroby.html

Jak ustalić wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli...

Sposób ustalania pensji za czas przepracowany w sytuacji, gdy przez część miesiąca, który ma 31 lub 28 dni, pracownik był niezdolny do pracy, ciągle budzi...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1954,jak-ustalic-wynagrodzenie-za-czas-przepracowany-jesli-miesi...

Kalkulator wynagrodzenia - INFOR.PL

Kalkulator wynagrodzeń (płac) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość...www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html

Wyrównanie zasiłku za czas choroby powstałej w okresie...

Wyrównanie zasiłku za czas choroby powstałej w okresie ciąży. Jedna z naszych pracownic przebywała na zwolnieniu lekarskim od 15 kwietnia do 20 listopada br...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/574422,Wyrownanie-zasilku-za-czas...

Zasady wypłaty świadczeń za okres choroby - e …

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi tą ustawą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy łącznie za 33 dni w roku kalendarzowym …www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/1039/Zasady_wyplaty_swiadczen_za_okres_choroby.html

Wszystko o obliczaniu wynagrodzenia za urlop …

W artykule przedstawiono zasady ustalania wynagrodzenia pracownika za czas urlopu. Omówiono kompleksowo wynagrodzenia urlopowe oraz pokazano sposoby postępowania na...www.kadrywpraktyce.pl/wszystko-o-obliczaniu-wynagrodzenia-urlopowego-zasady-i-przyklady/

Dodatek za pracę w nocy w 2017 r. - zmiany - …

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej obliczana jest z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile będzie wynosił dodatek w 2017 roku? Od 1 stycznia 2017 r...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/748943,Dodatek-za-prace-w-nocy-w-201...

Wynagrodzenie minimalne - Wynagrodzenia - VAT.pl

Wynagrodzenie minimalne: Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest Ustawa z...www.vat.pl/wynagrodzenie-minimalne/