Masz pytanie?

Wynagrodzenie minimalne - Wynagrodzenia - VAT.pl

Wynagrodzenie minimalne: Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest Ustawa …www.vat.pl/wynagrodzenie-minimalne/

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i świadczeń...

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę określają przepisy Kodeksu pracy. Na pensję pracownika może się jednak składać, oprócz wynagrodzenia...www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11874,potracenia-z-wynagrodzenia-za-prace-i-swiadczen-ch...

Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac - Kadry i...

Przykład rozliczenia listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Pracownik został zatrudniony w dniu 10 stycznia 2012 roku z...www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? - wynagrodzenia.pl

Czy w Pana/i firmie pracownicy otrzymują cześć wynagrodzenia w szarej strefie/pod stołem/poza oficjalnym systemem prawnym?wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2522

Wyliczenie umowy zlecenie (kalkulator) – poradnik.wfirma.pl

Kalkulator umów zlecenie pozwala oszacować całkowity koszt wynikający z zawarcia umowy zlecenie, a także wyliczyć wartość składek ZUS oraz podatku...poradnik.wfirma.pl/kalkulator-umow-zlecenie

Obliczanie urlopu – Praca w UK

Ilość urlopu określona jest zazwyczaj w umowie o pracę. Prawnie przysługuje Ci minimum 5,6 tygodnia urlopu, co może obejmować również niektóre święta...www.praca.org.uk/obliczanie-urlopu

Jak pracownik może dochodzić ustalenia choroby zawodowej...

Lista takich chorób została zawarta w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869).praca.gazetaprawna.pl/porady/575174,jak_pracownik_moze_dochodzic_ustalenia_choroby_zawodowej.ht...

Urlop na czas opieki – Praca w UK

Urlop ze względu na bliską osobą 1) Informowanie pracodawcy o konieczności wzięcia urlopu. Ten rodzaj urlopu przysługuje Ci bez względu na staż zatrudnienia w...www.praca.org.uk/urlop-na-czas-opieki

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2014 roku...

Regulacja nakazująca pracodawcom wyznaczenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę jest wynikiem wyroku Trybunału …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/676512,Dzien-wolny-za-swieto-wypadajac...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - Praca

Ustanie stosunku pracy jest wyłącznym zdarzeniem prawnym uzasadniającym wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent pieniężny podlega ochronie w takim samym...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488603,Ekwiwalent_za_niewykorzystany_urlop_wypoczynkowy.htm...