Masz pytanie?

Wszystko o obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy...

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Stosownie do treści art. 172 kp za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by...www.kadrywpraktyce.pl/wszystko-o-obliczaniu-wynagrodzenia-urlopowego-zasady-i-przyklady/

Wynagrodzenie minimalne - Wynagrodzenia

Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest Ustawa z dnia 10 października …www.vat.pl/wynagrodzenie-minimalne/

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i świadczeń...

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę określają przepisy Kodeksu pracy. Na pensję pracownika może się jednak składać, oprócz wynagrodzenia...www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11874,potracenia-z-wynagrodzenia-za-prace-i-swiadczen-ch...

Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac - Kadry i...

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek a lista płac. Wiele początkujących kadrowych po zapoznaniu się z zasadami przygotowywania i naliczania listy płac zastanawia...www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? - wynagrodzenia.pl

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? W naszej redakcji wielokrotnie spotykamy się z wątpliwościami użytkowników dotyczącymi różnicy pomiędzy wynagrodzeniem...wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2522

Obliczanie urlopu – Praca w UK

Ilość urlopu określona jest zazwyczaj w umowie o pracę. Prawnie przysługuje Ci minimum 5,6 tygodnia urlopu, co może obejmować również niektóre święta...www.praca.org.uk/obliczanie-urlopu

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ustanie stosunku pracy jest wyłącznym zdarzeniem prawnym uzasadniającym wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent pieniężny podlega ochronie w takim samym...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488603,Ekwiwalent_za_niewykorzystany_urlop_wypoczynkowy.htm...