Masz pytanie?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | rp.pl

Płace Jak policzyć ekwiwalent urlopowy za 2012 r. Zasady liczenia należności z tytułu niewykorzystanego wypoczynku mogą się różnić dla osoby...prawo.rp.pl/temat/56558.html

Wynagrodzenia - lista płac - VAT.pl - Proste podatki dla...

Wynagrodzenie za pracę jest: Świadczeniem obowiązkowym (pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie, i czasie określonym …www.vat.pl/wynagrodzenia/

Wynagrodzenia - Zarobki | Wynagrodzenia pracowników

Strona poświęcona zagadnieniom związanymi z wynagrodzeniami. Kalkulatory płac netto i brutto, artykuły i porady, a także bieżące badania płac.www.wynagrodzenia.org/

Wynagrodzenie za urlop - Serwis dla firm msp.money.pl

UWAGA! Do wynagrodzenia urlopowego nie bierze się pod uwagę: 1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone...msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/wynagrodzenie;za;urlop,168,0,242088.html

Wynagrodzenia za pracę - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest Ustawa z dnia 10 października …www.sciaga.pl/tekst/48321-49-wynagrodzenia_za_prace

CALCULLA - Kalkulatory Online - policzymy Ci wszystko

Dodaliśmy kalkulator emerytalny dla osób, które nie korzystają z "dobrodziejstw" OFE, a uprawnione są do "starej emerytury" opartej w całości na ZUS.www.calculla.pl/

Kalkulatory wynagrodzeń - obliczanie wynagrodzenia...

2.1. Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe Pracownik, który jest niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą...www.kalkulatorywynagrodzen.com.pl/

Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe ? - Lista płac - Fuzzland

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek : choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku...www.fuzzland.net/licz/l4/

Kalkulatory.pl - Kalkulatory OnLine - najciekawsze pozycje

4. Kalkulator Kulinarny Online. Kalkulator Kulinarny Online to właściwie trzy w jednym: Kalkulator miar pojemności i wag obsługujący większość jednostek...www.kalkulatory.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=371

Aktualności Płace - Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Na początku sierpnia (zgodnie z regulaminem pracy 10. dnia każdego miesiąca) wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie miesięczne, z którego...www.portalkadrowy.pl/place/