Masz pytanie?

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNO ŚCI

tomasz zarycki kapitaŁ spoŁeczny a trzy polskie drogi do nowoczesno Ści „ kultura i spoŁecze Ństwo ", rok xlviii, nr 2, 2004 s. 45-65.www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/kapital-spoleczny.pdf

KAPITAŁ SPOŁECZNY IN STATU NASCENDI - Lokalne Partnerstwa

kapitaŁ spoŁeczny in statu nascendi rola lokalnych organizacji grantowych w rozwoju kapitaŁu spoŁecznego Środowiska lokalnego na podstawie analizy efektÓw iv edycjilokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BIBLIOTEKA/manuale/Kapital_spoleczny_in_statu_nascendi.pdf

Kapitał społeczny organizacji pożywką dla...

Dlaczego kapitał społeczny jest istotny w przedsiębiorczych organizacjach? Idea kapitału społecznego zapożyczona z teorii socjologii nabiera znaczenia w...www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref42_full.html

Makrostruktury społeczne - Sciaga.pl

W tym opracowaniu kapitał społeczny oznacza rozbudowywanie gęstych,... Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa...www.sciaga.pl/tekst/38077-39-makrostruktury_spoleczne

„Firma=etyka” - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

5 | Etyka biznesu Czym jESt EtyKA biznESu? Etyka biznesu to integralna część sposobu prowadzenia działalności biznesowej przez firmę. Określa standardy pra-odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_Etyka.pdf

Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej...

Źródło: Kostera M., 1999, Zarządzanie personelem . Warszawa: PWE, s. 38 - 39. Model kapitału ludzkiego wiąże się z wartościami lojalności, zaangażowania i...qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja12.html

Etyka Doradcy Finansowego a duch kapitalizmu

Rozmyślania i refleksje nad polskim rynkiem usług finansowychradoslawkwiatkowski.blox.pl/html

Afera FOZZ jako modelowy przykład funkcjonowania...

Daniel Wicenty Instytut Socjologii UMK Fosa Staromiejska 1a 87-100 Toruń Afera FOZZ jako modelowy przykład funkcjonowania zakulisowych wymiarów transformacji...jozefdarski.pl/6946-afera-fozz-jako-modelowy-przyklad-funkcjonowania-zakulisowych-wymiarow-tran...

Racjonalista - Globalizacja a kultura światowa

Homogenizacja a dywersyfikacja Globalizacja — nowy rodzaj zniewolenia czy szansa na sukces dla każdego. Globalizacja jako zjawisko współczesnego świata...www.racjonalista.pl/kk.php/t,4167

Wątek: Wartość usług - Racjonalista

Zauważyłem niedawno, że mimo zbliżającego się 25 lecia kapitalistycznej Polski, zaskakująco duży odsetek Polaków wciąż nie rozumie wartości ekonomicznej...www.racjonalista.pl/forum.php/s,599713