Masz pytanie?

KAPITAŁ SPOŁECZNY. DEFINIOWANIE, POMIAR I TYPY

Katarzyna Sierocińska* KAPITAŁ SPOŁECZNY. DEFINIOWANIE, POMIAR I TYPY Pojęcie kapitału społecznego funkcjonuje w naukach społecznych stosunkowo odinepan.waw.pl/pliki/studia_ekonomiczne/Studia%202011%201%204%20sierocinska.pdf

Społeczny wymiar innowacji - Strona Główna :: Portal...

Innowacje kojarzone są ze sferą techniczno-technologiczną, często są też mylnie utożsamiane jedynie z wynalazkami. Tymczasem niezbędne do zbudowania...www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=30ECD70166564C808564276ADCD2664E

McDonalds - koncepcje zarzadzania - Sciaga.pl

Spis treści 1 Charakterystyka przedsiębiorstwa 3 1 1 Przedmiot działalności 3 1 2 Cel firmy 3 1 3 Struktura organizacyjna 3 1 4 Mechanizmy zmian wsciaga.pl/tekst/142208-143-mcdonalds-koncepcje-zarzadzania/strona/pokaz_wszystkie

Makrostruktury społeczne - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

Naczelną własnością społeczeństwa jest struktura społeczna Przejawia się to m in w formie podziałów społecznych hierarchii układzie ról pozycjisciaga.pl/tekst/38077-39-makrostruktury_spoleczne

„Firma=etyka” - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

5 | Etyka biznesu Czym jESt EtyKA biznESu? Etyka biznesu to integralna część sposobu prowadzenia działalności biznesowej przez firmę. Określa standardy pra-www.odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_Etyka.pdf

Program dydaktyczny na rok akademicki 2014/2015

eej . Seria wykładów interdyscyplinarnych, 2014/2015 - semestr letni, 30 godzin, 2 punkty ECTS [moduł] Kod: 31-SW15L02. Termin i miejsce: czwartek, godz. 18.45-20...www.graniczne.amu.edu.pl/moodle/

Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej...

W poniższym tekście przedstawimy socjologiczne ujęcie kultury organizacyjnej, które może być przydatne dla diagnozy tej kultury i zarządzania kulturą, a nawet...qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja12.html

Afera FOZZ jako modelowy przykład funkcjonowania...

*Niniejsze studium przypadku jest fragmentem maszynopisu książki Zagubiona rzeczywistość: o społecznych mechanizmach tworzenia niewiedzy autorstwa …jozefdarski.pl/6946-afera-fozz-jako-modelowy-przyklad-funkcjonowania-zakulisowych-wymiarow-tran...

Wydawnictwo StudioEMKA

Księgarnia internetowa Wydawnictwa StudioEMKA... 19.11.2014r. Polityka - nr 47 (2985) autor: Daniel Passent O szoku ów! Od czasu do czasu, niestety rzadko...www.studioemka.com.pl/index.php?page=p&id=540

Portal dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu...

Przedmiot dostarcza studentom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw. W szczególności, na podstawie sprawozdań...moodle.ue.poznan.pl/course/search.php?search=nie&perpage=99999