Masz pytanie?

Społeczny wymiar innowacji - Strona Główna :: Portal...

Innowacje kojarzone są ze sferą techniczno-technologiczną, często są też mylnie utożsamiane jedynie z wynalazkami. Tymczasem niezbędne do zbudowania...www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=30ECD70166564C808564276ADCD2664E

Pojęcie kapitału ludzkiego

2014-05-17 1 Pomiar kapitału ludzkiego Pojęcie kapitału ludzkiego Kapitał ludzki Ludzie stanowią kapitał Wiedza i umiejętności to kapitał Czym jest kapitał...www.uz.zgora.pl/~kmazur/Pomiar_kap_int/Pomiar_w4.pdf

McDonalds - koncepcje zarzadzania - Sciaga.pl

Spis treści 1 Charakterystyka przedsiębiorstwa 3 1 1 Przedmiot działalności 3 1 2 Cel firmy 3 1 3 Struktura organizacyjna 3 1 4 Mechanizmy zmian wsciaga.pl/tekst/142208-143-mcdonalds-koncepcje-zarzadzania/strona/pokaz_wszystkie

Makrostruktury społeczne - Sciaga.pl

Naczelną własnością społeczeństwa jest struktura społeczna Przejawia się to m in w formie podziałów społecznych hierarchii układzie ról pozycjisciaga.pl/tekst/38077-39-makrostruktury_spoleczne

VI - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York 2005;Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997;...www.ujk.edu.pl/wzia/files/inp_ECTS.doc

= etyka - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

5 | Etyka biznesu Czym jESt EtyKA biznESu? Etyka biznesu to integralna część sposobu prowadzenia działalności biznesowej przez firmę. Określa standardy pra-www.odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_Etyka.pdf

Czytelnia elektroniczna Biblioteki Uniwersyteckiej im...

Biological invasions : economic and environmental costs of alien plant, animal, and microbe speciebg.uwb.edu.pl/eCzytelnia/

Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu...

Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym. Social factorsin spatial economy and spatial planningwww.regiobooks.pl/pl22/produkty52001

Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej...

W poniższym tekście przedstawimy socjologiczne ujęcie kultury organizacyjnej, które może być przydatne dla diagnozy tej kultury i zarządzania kulturą, a nawet...qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja12.html

Konsumpcjonizm XXI wieku - zagrożenie dla tradycji? | eioba.pl

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Konsumpcjonizm XXI wieku - Zagrożenie dla tradycji? Tomasz …www.eioba.pl/a/302s/konsumpcjonizm-xxi-wieku-zagrozenie-dla-tradycji