Masz pytanie?

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO …

tomasz zarycki kapitaŁ spoŁeczny a trzy polskie drogi do nowoczesno Ści „ kultura i spoŁecze Ństwo ", rok xlviii, nr 2, 2004 s. 45-65.www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/kapital-spoleczny.pdf

Społeczny wymiar innowacji - Strona Główna :: Portal...

Innowacje kojarzone są ze sferą techniczno-technologiczną, często są też mylnie utożsamiane jedynie z wynalazkami. Tymczasem niezbędne do zbudowania...www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=30ECD70166564C808564276ADCD2664E

ZAUFANIE JAKO FUNDAMENT Ż SPO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ …

80 MONIKA MULARSKA-KUCHAREK W wielu badaniach empirycznych zaufanie traktuje się jako wskaźnik kapitału społecznego. Zdaniem Roberta Putnama, kapitał społeczny...www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2011_2_mularska_kucharek.pdf

Makrostruktury społeczne - Sciaga.pl

Naczelną własnością społeczeństwa jest struktura społeczna Przejawia się to m in w formie podziałów społecznych hierarchii układzie ról pozycjisciaga.pl/tekst/38077-39-makrostruktury_spoleczne

1, Cechy społeczeństwa obywatelskiego – kryteria...

5 4. Kampania społeczna „Dziennika Zachodniego” akcja ratowania placówki „Skrawek Nieba” w Katowicach 166 5. Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie...www.sbc.org.pl/Content/4448/doktorat.pdf

SOCJOLOGIA

Socjologia amerykańska – szkoła chicagowska skupiona wokół Roberta E. Parka Ø przestrzenne uwarunkowania zjawisk społecznych – ekologia społeczna...michalo.republika.pl/socjologia.htm

Profesor Marcin Król – „Byliśmy głupi” – Gazeta Wyborcza

Czego nam brakuje: debata ''Kapitał społeczny - czy konieczny czynnik budowania lepszej Polski?'' Mało to krzepiące, że prawa człowieka są tylko przypadkiem.wyborcza.pl/magazyn/1,136528,15414610,Bylismy_glupi.html

Konsumpcjonizm XXI wieku - zagrożenie dla tradycji? | eioba.pl

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Konsumpcjonizm XXI wieku - Zagrożenie dla tradycji? Tomasz …www.eioba.pl/a/302s/konsumpcjonizm-xxi-wieku-zagrozenie-dla-tradycji

Afera FOZZ jako modelowy przykład funkcjonowania...

*Niniejsze studium przypadku jest fragmentem maszynopisu książki Zagubiona rzeczywistość: o społecznych mechanizmach tworzenia niewiedzy autorstwa …jozefdarski.pl/6946-afera-fozz-jako-modelowy-przyklad-funkcjonowania-zakulisowych-wymiarow-tran...

Plan Sorosa i Sachsa 1989 r realizowany... - Blogmedia24

W skład Rady wchodzą: PRZEWODNICZĄCY. Marcin Król historyk idei dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu …blogmedia24.pl/node/52717