Masz pytanie?

Karta ewidencji czasu pracy - darmowy wzór z szerokim...

Dowiedz się czym jest karta ewidencji czasu pracy i w jakich przypadkach należy ją prowadzić. Pobierz darmowy wzór dokumentu w dwóch formatach pdf i xlsx.poradnik.wfirma.pl/-karta-ewidencji-czasu-pracy-wzor-z-omowieniem

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika. Oświadczenie woli pracownika o chęci zakończenia stosunku pracy powinno być przedstawione...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673832,Rozwiazanie-umow...

Protokół z niedopuszczenia pracownika do pracy - wzór...

Protokół z niedopuszczenia pracownika do pracy - wzór. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po spożyciu...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/748011,Protoko...

Wzór opisu stanowiska pracy – formularz opisu - dobre praktyki

Jaka była ewolucja opisów na przestrzeni minionych lat? Co się zmieniało? Dużym zmianom podlegał sam formularz opisu stanowiska pracy, wzór opisu.anacco.pl/wzor-opisu-stanowiska-pracy-formularz-opisu---dobre-praktyki

Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy

Pracodawca nie musi rozpatrywać wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa złożonego po upływie terminu 7 dni od wydania świadectwa pracywww.prawo-pracy.pl/wniosek_pracownika_o_sprostowanie_swiadectwa_pracy-p-1474.html

Dokumenty - zatrudnienie pracownika - Kadry i płace...

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając:: Kwestionariusz osobowy dla pracownika; kwestionariusz osobowy dla pracownika 2012www.kadrywpraktyce.pl/dokumenty-zatrudnienie-pracownika/

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ...

Wzór karty oraz zestaw danych umieszczonych na niej jest ujednolicony. Karta zawsze zawiera następujące informacje: imię; nazwisko; datę urodzenianfz-bydgoszcz.pl/artykul/55/550/europejska-karta-ubezpieczenia-zdrowotnego-ekuz

Wynagrodzenia - lista płac - VAT.pl

Wynagrodzenia: Wynagrodzenie jest świadczeniem dokonywanym okresowo na rzecz zatrudnionego pracownika tytułem zapłaty za wykonaną pracę.www.vat.pl/wynagrodzenia/

Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS - VAT.pl

Ustawodawca w Kodeksie Pracy wyznacza następujące rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony,www.vat.pl/pracownicy/

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze podania...

Wzory pism. Aktywne formularze i druki. Formularze faktur i rachunków. Aktywny formularz faktury VAT; Formularz faktury korygującej VAT; Formularz faktury VATwww.wzorypism.com/spis-tresci