Masz pytanie?

Karta Nauczyciela 2017 Tekst jednolity > Prawo …

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr …karta-nauczyciela.org/

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 12-10 …

Prawo Optivum: Ustawa - Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony... 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawa Karta nauczyciela

karta nauczyciela przepisy, nowelizacja karty nauczyciela, zmiany w karcie nauczyciela, aktualna karta nauczyciela tekst jednolitywww.kartanauczyciela.com/

Karta Nauczyciela z dnia 17 maja 2006 r... - …

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 191: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191

Warunki pracy i wynagrodzenie | Karta nauczyciela | …

Warunki pracy i wynagrodzenie | Karta nauczyciela - tekst jednolity | Prawo oświatowe | Porady Prawnekarta-nauczyciela.org/warunki-pracy-i-wynagrodzenie

Forum OSKKO

12.10.2005 · Stan prawny obowiązujący w tym względzie determinują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób...

W Dzienniku Ustaw ukazał się nowy jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.ksiegowosc.infor.pl/zmiany-prawa/129017,Jednolity-tekst-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-pra...

Awans Zawodowy Nauczyciela - Portal dla Nauczycieli

Portal Edukacyjny dla nauczycieli - Awans Zawodowy Nauczyciela. Porady, artykuły, pytania i odpowiedzi.awanszawodowynauczyciela.pl/

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i …

Opracował: Stanisław Kłak. OCENA PRACY . NAUCZYCIELA, DYREKTORA SZKOŁY (podstawy prawne, metody, procedury i stosowane kryteria, tryb odwoławczy...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...