Masz pytanie?

Karta Nauczyciela 2017 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 22-04-2017

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Karta Nauczyciela - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Karta Nauczyciela. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 191 z dnia 26.01.1982.prawo.legeo.pl/prawo/karta-nauczyciela-z-dnia-26-stycznia-1982-r/

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Obowiązki nauczycieli | Karta nauczyciela | Prawo oświatowe

Obowiązki nauczycieli | Karta nauczyciela - tekst jednolity | Prawo oświatowe | Porady Prawnekarta-nauczyciela.org/obowiazki-nauczycieli

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U...

Dz.U. 2014 poz. 191: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191

Forum OSKKO

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: kwiecień 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

63 ust. 2 Karty Nauczyciela - poledyt.amu.edu.pl

Ustawa - Karta Nauczyciela Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. (poz. 1112) USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r.poledyt.amu.edu.pl/download/Karta%20Nauczyciela.pdf

PEDAGOG SZKOLNY - warunki pracy i zatrudnienia

CZAS PRACY Czas pracy pedagogów, psychologów i logopedów nie został określony ustawowo w Karcie Nauczyciela, tak jak nauczycieli przedmiotów.www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=3

PZP - Ustawa Prawo zamówień publicznych - 2015 - Tekst...

Ustawa Prawo zamówień publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 22.12.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z dnia 29.01.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/