Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-03-2015 - Prawo …

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Ustawa Karta nauczyciela

karta nauczyciela przepisy, nowelizacja karty nauczyciela, zmiany w karcie nauczyciela, aktualna karta nauczyciela tekst jednolitywww.kartanauczyciela.com/

Aktualna Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze do niej

Znowelizowana Karta Nauczyciela Przepisy wykonawcze, komentarze, wynagradzanie i awans nauczycieli stan na dzień 10 czerwca 2004 roku Tekst jednolity Karty Nauczycielanowotaniec.republika.pl/karta/index.htm

Serwis edukacyjny - portal oświatowy - Jednolity tekst...

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie ZFRON... NIK: ministerstwo kultury obcinało dotacje dla szkół artystycznych Gry komputerowe dla dzieci?serwis-edukacyjny.pl/aktualno%C5%9Bci/254-ubezpieczenia/aktualno%C5%9Bci/nowe-prawo/9973-jednol...

Interkl@sa - Plan rozwoju zawodowego

Zasadą ubiegania się nauczyciela o kolejne stopnie awansu zawodowego jest opracowanie planu rozwoju. Tylko u nas znajdziecie - rozporządzenia i wskazówki...interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&page=subpage&a...

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

... Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) podlega kontroli sądu pracy rozpatrującego powództwo o przywrócenie do pracy.www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...

Prawo pracy, Podatki, PIT, VAT, CIT, Prawo oświatowe...

portal ergo dostarcza codziennie najważniejszych informacji dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy podatku pit vat cit a także wielu porad prawnych dla...www.ergo.edu.pl/