Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19-08 …

Prawo Optivum: Ustawa - Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony... 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Karta Nauczyciela - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Karta Nauczyciela. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 191 z dnia 26.01.1982.prawo.legeo.pl/prawo/karta-nauczyciela-z-dnia-26-stycznia-1982-r/

Art. 87 - Karta Nauczyciela - 2016 - Tekst jednolity - …

Karta Nauczyciela. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 191 z dnia 26.01.1982.prawo.legeo.pl/prawo/karta-nauczyciela-z-dnia-26-stycznia-1982-r/art-87/

Karta Nauczyciela z dnia 17 maja 2006 r... - …

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów …

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

KODEKS PRACY 2017 - TEKST JEDNOLITY (SIERPIEŃ 2017)

Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (sierpień 2017 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kowww.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2017-tekst-jednolity-sierpien-2017

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: sierpień 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z...kodeks-pracy-rp.org/

Awans Zawodowy Nauczyciela - Portal dla Nauczycieli

Portal Edukacyjny dla nauczycieli - Awans Zawodowy Nauczyciela. Porady, artykuły, pytania i odpowiedzi.awanszawodowynauczyciela.pl/

Ustawa PIT - PITy - formularze, rozliczenia, odliczenia...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10-20a. Aktualizacja: 17.01.2017. Ustawa o PIT, Rozdział 2: Źródła przychodów. Tekst jednolity - stan prawny...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/

Podstawowe akty prawne dotyczące medycyny pracy...

1. Ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 96 poz. 593 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014, poz. 1184);www.womp.torun.pl/podstawowe-akty-prawne-dotyczace-medycyny-pracy,78,l1.html