Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 15-09-2016

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)... Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: 22: 6:www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

» Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony || Librus.pl

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony.... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,...https://www.librus.pl/akty-prawne/karta-nauczyciela/karta-nauczyciela-tekst-ujednolicony/

Dz.U.2014.191 USTAWA Karta Nauczyciela 1

Karta Nauczyciela (tekst jednolity)... (Dz. U. z 2010 r.... nauczycielach bez bliższego określenia...www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/akty_prawne/2karta.pdf

Karta nauczyciela tekst ujednolicony 2010 • Szukaj z eFakty!

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r... tekst ujednolicony na 1 września 2016... UCHWAŁA NR 3/2010/11.... Należy opracować ujednolicony tekst statutu...efakty.net/karta+nauczyciela+tekst+ujednolicony+2010,1.html

Internetowy System Aktów Prawnych

... Karta Nauczyciela. Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego:... Informacja o tekście jednolitym:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz... Tekst jednolity karty nauczyciela.... W latach 2010-2014 przebywałam na urlopie w czasie którego...karta-nauczyciela.org/

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U...

... Karta Nauczyciela. Tekst aktu:... Tekst ujednolicony: D20140191Lj.pdf: Status aktu prawnego:... Tekst jednolity do aktu : powrót :isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony - Aktualności

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony . Karta Nauczyciela... ZPR-S Oława 2010 - 2015 Projekt: Anna Kornelia Wydra. Realizacja, administracja: Wojciech Furgała.www.mos.olawa.pl/cms/index.php/czytelnia-akty-prawne-w-mos-olawa/130-karta-nauczyciela-tekst-uj...

Karta nauczyciela

Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004, która...www.karta-nauczyciela.abc.pl/

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

Karta Nauczyciela. Metryka.... Akty prawne ujednolicone; Formularze PIT; Dzienniki Ustaw; Terminarz;... Tekst pierwotny; Data ogłoszenia:...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2006.097.0000674,metryka,ustawa-karta-nauczyciela.html