Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 12 …

Prawo Optivum: Ustawa - Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony... 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół...https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 09-02 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html

» Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla...

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w …https://www.librus.pl/akty-prawne/ustawa-o-dodatkowym-wynagrodzeniu-rocznym-dla-pracownikow-jed...

O NAS Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

STATUT Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39 (tekst ujednolicony z dnia 24 listopada 2008 r.) Rozdział I Postanowienia ogólnewww.domkultury.com.pl/onas.html

Wolne tematy (35 – 2013) « Dziennik gajowego Maruchy

Tutaj powinniśmy wpisywać własne komentarze i uwagi, które nie pasują gdzie indziej. Poprzednie wpisy są tu: https://marucha.wordpress.com/2013/08/27/wolne...https://marucha.wordpress.com/2013/09/10/wolne-tematy-35-2013/

DALEKIE PODRÓŻE – Robert A. Monroe (e-book) « …

Dedykuję: Nancy Penn Monroe, znacznie więcej niż żonie, której trwała i niezmienna miłość, wsparcie uczestnictwo i zrozumienie były niezbędnymi elementamihttps://publicdisorder.wordpress.com/2011/02/22/dalekie-podroze-robert-a-monroe-e-book/