Masz pytanie?

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 27-05-2015

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-stycznia-1982-r---karta-nauczyciela-tekst-jedn-d...

Rozporządzenia - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa Pracy

Rozporządzenia - teksty ujednolicone. Rozp. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków FP na finansowanie zadań w województwie; Rozp. w sprawie badań i...www.bibliotekakp.pl/artykuly.kid,94,Rozporzadzenia___teksty_ujednolicone.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Nadzór pedagogiczny i ewaluacja - porady oświatowe...

Arkusz analizy pracy własnej nauczyciela; Przykład karty obserwacji zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze; Przykład arkusza monitoringu zgodnie z nowym...www.portaloswiatowy.pl/porady/nadzor-pedagogiczny

warsawdaily blog [-->(c) --]

chce po prostu ściągnąć zwykła mini opera 4.2na komórkę nie chce nic wiecej. To model, po który można sięgnąć zamiast„ zwykłej komórki” lub na...alfakielce.3-2-1.pl/adamboss/

Szkoła Podstawowa nr 18 - News

20 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze odbyła się dla uczniów z dysortografią dziewiąta edycja Międzyszkolnego Konkursu pod hasłem...www.sp18.zgora.pl/

Śmieszne teksty - Miesiąc

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie głupi... Brytyjskie lotniska codziennie odwiedza tysiące polaków. Jedni wracają do ukochanej ojczyzny z...www.teksty.jeja.pl/miesiac.html

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu...

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/283183,ustawa-o-zakladowym-funduszu-swiadczen-socjalnych.html