Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 21-06-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) ogłoszono dnia 12...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na 31 maja 2016 roku. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

PEDAGOG SZKOLNY - akty prawne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=33

PROJEKT - bip.warszawa.pl

Tekst ujednolicony .... z dnia 21 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania... 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U...bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/FCB93029-1114-4F20-B12D-6A43B4D7C130/777325/uchwalakomp_1422_tekst...

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/443395,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznyc...

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst...

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego …https://www.librus.pl/akty-prawne/kodeks-pracy/ustawa-z-dnia-26-czerwca-1974-r-kodeks-pracy/

STATUT SZKOŁY - zse1.edu.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH nr 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAKOWIE STATUT SZKOŁY (tekst ujednolicony) KRAKÓW 2015www.zse1.edu.pl/pdf/statut/statut_IX_2015.pdf

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie - BIP - Urząd...

§8 Zasady przystępowania do egzaminów sprawdzających. Uczeń ma prawo do poprawy oceny semestralnej lub rocznej pod warunkiem, że systematycznie uczestniczył w...www.bip.klimontow.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=408&x=1

Gmina Czarny Dunajec

Szukaj Szukana fraza: 2011; 2012; 2013; 2014; Administracja - dane teleadresowe; Adres; Aktualne wzory, oferty, umowy, sprawozdanie 2011; Aktualności; Architektura...www.czarny-dunajec.pl/szukaj