Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 22-04-2017

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Strona główna - Kraków-Zielonki

LIDERZY KAMPANII. LIDERZY KAMPANII " STOP KULTURZE MARNOTRAWIENIA" Dnia 24 marca 2017 uczniowie klasa 3 a i 3 b naszego gimnazjum wzięli udział w …www.zs-zielonki.zielonki.pl/