Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 12-10-2014 - Prawo …

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-stycznia-1982-r---karta-nauczyciela-tekst-jedn-d...

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela

W ostatnim czasie coraz więcej szkół na terenie całego kraju jest przekształcanych, łączonych, a nawet likwidowanych. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest z...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,55,rozwiazanie-stosunku-pracy-w...

Rozporządzenia - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa Pracy

Rozporządzenia - teksty ujednolicone. Rozp. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i...www.bibliotekakp.pl/artykuly.kid,94,Rozporzadzenia___teksty_ujednolicone.html

Ustawy - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa Pracy

Ustawy - teksty ujednolicone. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Ustawa - Karta Nauczyciela; Ustawa - Ordynacja podatkowa; Ustawa - Prawo bankowewww.bibliotekakp.pl/artykuly.kid,59,Ustawy___teksty_ujednolicone.html

Klub Nauczyciela Uczę.pl – WSiP

Jeśli masz login i hasło do dotychczasowej wersji Klubu Nauczyciela, dostępnej pod adresem nauczyciel.wsipnet.pl, to skorzystaj z nich podczas logowania.ucze.pl/

Dodatki dla nauczycieli - Portal Oświatowy: karta...

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 191) Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia...www.portaloswiatowy.pl/porady/dodatki-dla-nauczycieli

Dz.U. 2001 Nr 62 Poz. 628 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Edux.pl: Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego... Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie...www.edukacja.edux.pl/p-13576-sprawozdanie-ze-stazu-na-nauczyciela-dyplomowanego.php