Masz pytanie?

Karta Nauczyciela 2014 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-stycznia-1982-r---karta-nauczyciela-tekst-jedn-d...

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 12-07-2014 - Prawo …

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Karta nauczyciela - ukazał się nowy tekst jednolity...

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst Karty nauczyciela, uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone do tej ustawy w latach 2006–2014.www.bibliotekako.pl/news.aid,2668,Karta_nauczyciela___ukazal_sie_nowy_tekst_jednolity.html

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

ocenianie - OKE Łódź - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna...

Tekst ujednolicony wg stanu... Opracowano w oparciu o tekst ujednolicony wg stanu na 10 grudnia 2010 oraz... przez nauczycieli poziomu i postępów w...www.komisja.pl/pobierz/sprawdzian/rozp_ocenianie_popr1%20tj_01_09_2011.doc

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2006.097.0000674,ustawa-karta-nauczyciela.html

Rozporządzenia - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa Pracy

Rozporządzenia - teksty ujednolicone. Rozp. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Rozp. w sprawie badań lekarskich...www.bibliotekakp.pl/artykuly.kid,94,Rozporzadzenia___teksty_ujednolicone.html

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

90500 metryk aktów prawnych Baza publikatorów (m.in. Dzienniki Ustaw od 1920 r., Monitor Polski od 1997 r.) 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń Przydatne...prawo.rp.pl/temat/426116.html

rozporz ądzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Tekst ujednolicony wg stanu na 1 wrze śnia 2010 r . boldem zaznaczono tre ść zmian wprowadzonych rozporz ądzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. ROZPORZ ĄDZENIEwww.zsoi1krakow.pl/upload/uploaded_file/31-dokumentacja.pdf