Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 21-08-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010)www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na 31 maja 2016 roku. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

PEDAGOG SZKOLNY - akty prawne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=33

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Kuratorium Oświaty w Łodzi - Serwis www (pl) - Mapa serwisu

Kuratorium i delegatury; Godziny pracy Łódzkiego Kuratorium Oświaty; Zasady udzielania odpowiedzi na pisma przesyłane drogą elektroniczną (e-mail) do Kuratorium...www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=17

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/443395,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznyc...

UCHWAŁA RADY SZKOŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE …

UCHWAŁA NR 3/2010/11.... Należy opracować ujednolicony tekst statutu uwzględniający uchwalone zmiany. § 4.... nauczyciela, prowadzącego...www.sp2zelow.neostrada.pl/dokumenty%20szkolne/uchwaly.doc

BIP Gminy Wola Mysłowska

Opis: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) niniejszym informuję, że...www.wolamyslowska.asi.pl/pls/wolamyslowska/dokumenty?job=Menu&id_k=146&pageid=1201&...

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (12-08 …www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=15

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz...

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa: Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999...sciaga.pl/tekst/53886-54-miedzynarodowe_stosunki_polityczne_wlodzimierz_malendowski_streszczeni...