Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 28-05-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) ogłoszono dnia 12...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na dzień 23 stycznia 2016 roku. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Kuratorium Oświaty w Łodzi - Serwis www (pl) - Mapa serwisu

Kuratorium i delegatury; Godziny pracy Łódzkiego Kuratorium Oświaty; Zasady udzielania odpowiedzi na pisma przesyłane drogą elektroniczną (e-mail) do Kuratorium...www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=17

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/443395,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznyc...

Statut przedszkola | Przedszkole Nr 274 w Warszawie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …www.przedszkole274.edu.pl/przedszkole/aktualnosci/

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz...

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa: Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999...sciaga.pl/tekst/53886-54-miedzynarodowe_stosunki_polityczne_wlodzimierz_malendowski_streszczeni...

Regulamin pracy przedszkola - bip.czarnabialostocka.pl

CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ "KRAINA MARZEŃ" Tekst ujednolicony- 14.09.2012. Czarna Białostocka, 2007-02-01. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Na podstawie art. …bip.czarnabialostocka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3069:regulamin-pr...

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w...

IX. Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem: 1. w 2004 r.: - Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – kontrola...bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/JedOrgInsp/dom_dziecka_Krasne/

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą...www.wikom.pl/ppp1kalisz/strona2.htm