Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 14-10-2016

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)... Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: 22: 6:www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz... Tekst jednolity karty nauczyciela.... W latach 2010-2014 przebywałam na urlopie w czasie którego...karta-nauczyciela.org/

» Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony || Librus.pl

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony.... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,...https://www.librus.pl/akty-prawne/karta-nauczyciela/karta-nauczyciela-tekst-ujednolicony/

Internetowy System Aktów Prawnych

... Karta Nauczyciela. Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego:... Informacja o tekście jednolitym:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony - Aktualności

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony . Karta Nauczyciela... ZPR-S Oława 2010 - 2015 Projekt: Anna Kornelia Wydra. Realizacja, administracja: Wojciech Furgała.www.mos.olawa.pl/cms/index.php/czytelnia-akty-prawne-w-mos-olawa/130-karta-nauczyciela-tekst-uj...

Karta nauczyciela tekst ujednolicony 2010 • Szukaj z eFakty!

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. www... Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony.efakty.net/karta+nauczyciela+tekst+ujednolicony+2010,1.html

Karta nauczyciela tekst jednolity 2008 • Szukaj z eFakty!

Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony.... Karta Nauczyciela. Tekst... PEDAGOG W ŚWIETLE PRAWA Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2010...efakty.net/karta+nauczyciela+tekst+jednolity+2008,1.html

Ustawy i rozporządzenia dla nauczycieli wychowania fizycznego

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony na dzień 1.01.2010 r. ustawy o Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982... Karta Nauczyciela - Rozdział 3a - tekst...pospiech.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&a...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 16-10-2016

... Karta Nauczyciela, oraz ustalonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 12. 12. Nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

ustawa karta nauczyciela tekst jednolity – Gorące tematy...

Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ustawa karta nauczyciela tekst jednolity. Znajdź informacje dla... .Ujednolicony tekst ustawy o ZFŚS ogłoszony...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/ustawa-karta-nauczyciela-tekst-jednolity