Masz pytanie?

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 29-04-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Nowy tekst ujednolicony ustawy o rachunkowości - Zasady...

Nowy tekst ujednolicony ustawy o rachunkowości. W Dzienniku Ustaw został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o rachunkowości.ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/140515,Nowy-tekst-ujednolicony-ustawy-o-rachunko...

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na dzień 23 stycznia 2016 roku. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/194475,ustawa-o-ochronie-informacji-niejawnych.html

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

2016-01-20 | Koncert Budzimy Mariusza. W imieniu Prezydent m.st. Warszawy Hanny Grokiewicz-Waltz zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, …www.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19910425.pdf: Tekst ujednolicony: D19910425Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 91-10-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od...

Jest zmieniany przez: USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw; USTAWA z …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.014.0000176,metryka,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycz...

Kuratorium Oświaty w Łodzi - Serwis www (pl) - Mapa serwisu

Kuratorium i delegatury; Godziny pracy Łódzkiego Kuratorium Oświaty; Zasady udzielania odpowiedzi na pisma przesyłane drogą elektroniczną (e-mail) do Kuratorium...www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=17

Instytut Wspomagania Oświaty - dokumentacja do pobrania...

Dokumentacja, narzędzia i procedury dla placówek oświatowych do pobrania, porady prawne oraz aktualności oświatowewww.iwspo.pl/