Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19 …

Prawo Optivum: Ustawa - Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony... 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 18-11 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconywww.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

O NAS Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

STATUT Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39 (tekst ujednolicony z dnia 24 listopada 2008 r.) Rozdział I Postanowienia ogólnewww.domkultury.com.pl/onas.html