Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 23-07-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010)www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na 31 maja 2016 roku. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

PEDAGOG SZKOLNY - akty prawne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=33

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Kuratorium Oświaty w Łodzi - Serwis www (pl) - Mapa serwisu

Kuratorium i delegatury; Godziny pracy Łódzkiego Kuratorium Oświaty; Zasady udzielania odpowiedzi na pisma przesyłane drogą elektroniczną (e-mail) do Kuratorium...www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=17

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony 4... Ustawa z dnia 18 lutego 2000 o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz... 12/2/2010 …wordpress.sp11.kei.pl/wp-content/files/ppds.doc

Statut przedszkola | Przedszkole Nr 274 w Warszawie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …www.przedszkole274.edu.pl/przedszkole/aktualnosci/

UCHWAŁA RADY SZKOŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE …

UCHWAŁA NR 3/2010/11.... Należy opracować ujednolicony tekst statutu uwzględniający uchwalone zmiany. § 4.... nauczyciela, prowadzącego...www.sp2zelow.neostrada.pl/dokumenty%20szkolne/uchwaly.doc

» Akty prawne || Librus.pl

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego …https://www.librus.pl/akty-prawne/

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Stypendium Fundacji Efekt Motyla (12-07-2016) więcej... Zaproszenie Agencji Rynku Rolnego na konferencję dotyczącą programu „Owoce i...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=15