Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 28-10-2014 - Prawo …

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Urlopy nauczycieli regulacje Karty Nauczyciela i Kodeksu...

Jedynym wyjątkiem pozwalającym na udzielenie nauczycielowi placówki feryjnej urlopu wypoczynkowego w trakcie roku szkolnego jest sytuacja, gdy nauczyciel nie...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/531234,Urlopy-nauczycieli-regulacje-Karty-Nauczyciela-i-K...

ocenianie - OKE Łódź - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna...

Opracowano w oparciu o tekst ujednolicony... Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli... zestawy zadań i karty...www.komisja.pl/pobierz/sprawdzian/rozp_ocenianie_popr1%20tj_01_09_2011.doc

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie uzyskiwania...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2000r.nowotaniec.republika.pl/karta/awans/awans-tj.htm

Rozporządzenia - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa Pracy

Rozporządzenia - teksty ujednolicone. Rozp. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i...www.bibliotekakp.pl/artykuly.kid,94,Rozporzadzenia___teksty_ujednolicone.html

Ustawy - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa Pracy

Ustawy - teksty ujednolicone. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Ustawa - Karta Nauczyciela; Ustawa - Ordynacja podatkowa; Ustawa - Prawo bankowewww.bibliotekakp.pl/artykuly.kid,59,Ustawy___teksty_ujednolicone.html

Klub Nauczyciela Uczę.pl – WSiP

Jeśli masz login i hasło do dotychczasowej wersji Klubu Nauczyciela, dostępnej pod adresem nauczyciel.wsipnet.pl, to skorzystaj z nich podczas logowania.ucze.pl/

Nowości oświatowe - Portal Oświatowy: karta nauczyciela...

W dziale Nowości oświatowe znajdziesz wyczerpujące informacje na temat wprowadzonych i planowanych zmian w prawie oświatowym.www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/nowosci-oswiatowe

Pensum nauczyciela - porady oświatowe • PortalOswiatowy.pl

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 191) Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.:www.portaloswiatowy.pl/porady/pensum-nauczyciela