Masz pytanie?

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 10-02-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Ustawa Karta nauczyciela

karta nauczyciela przepisy, nowelizacja karty nauczyciela, zmiany w karcie nauczyciela, aktualna karta nauczyciela tekst jednolitywww.kartanauczyciela.com/

Rozdział 3 - PEDAGOG SZKOLNY - News

Brzmienie od 1 maja 2013 . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i …www.pedagogszkolny.pl/zmoje/rozpocenianie.htm

Instytut Wspomagania Oświaty - dokumentacja do pobrania...

Dokumentacja, narzędzia i procedury dla placówek oświatowych do pobrania, porady prawne oraz aktualności oświatowewww.iwspo.pl/

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela. Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0765

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na dzień 23 stycznia 2016 roku. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

Edux.pl: Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanegowww.edukacja.edux.pl/p-20337-sprawozdanie-ze-stazu-na-nauczyciela-mianowanego.php

Szkolny regulamin korzystania z darmowych... - ODDK

W komplecie ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. z 2004 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.www.oddk.pl/Szkolny-regulamin-korzystania-z-darmowych-podrecznikow-lub-materialow-edukacyjnych;...