Masz pytanie?

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 22-05-2015

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Ustawa - Karta Nauczyciela - Biblioteka Prawa Oświatowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2015.357... Nie posiadasz konta? Zamów dostęp do wszystkich zasobów Biblioteki prawa oświatowegowww.bibliotekako.pl/artykul.aid,561,Karta%20Nauczyciela.html

Rozporządzenia - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa Pracy

Rozporządzenia - teksty ujednolicone. Rozp. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków FP na finansowanie zadań w województwie; Rozp. w sprawie badań i...www.bibliotekakp.pl/artykuly.kid,94,Rozporzadzenia___teksty_ujednolicone.html

Rozporządzenia - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa...

karta nauczyciela komentarz, ustawa o systemie oświaty, przepisy oświatowe ujednolicone, wzory druków, wyjaśnienia, aktualności oświatowewww.bibliotekako.pl/artykuly2.kid,94,Rozporządzenia.html

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.Ustawa- Tekst...

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Ujednolicony tekst ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń …www.bhp.org.pl/Article897.html

Regulamin Wewnętrzny - Strona główna

Regulamin Wewnętrzny Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie jest dokumentem zawierającym szczegółowe ustalenia dotyczące zasad obowiązujących w szkole.sp10szczecin.pl/index.php?id=27

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Edux.pl: Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanegowww.edukacja.edux.pl/p-9678-sprawozdanie-roczne-z-realizacji-planu.php

S T A T U T - Szkoła Podstawowa nr 312 w Warszawie

... (tekst jednolity: Dz. U... zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.... się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań...www.sp312.waw.pl/statut.doc