Masz pytanie?

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 14-10-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Karta Nauczyciela z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 97...

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Tekst jednolity to nie to samo co tekst ujednolicony...

Inaczej jest w przypadku tekstu jednolitego aktu prawnego. Tekst taki jest przyjmowany według zasad bardzo precyzyjnie opisanych w przepisach rozporządzenia Prezesa...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/tekst-jednolity-to-nie-to-samo-co-tekst-ujednolicony

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na 1 września 2016 roku. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1.

Dz.U.2012.204 2015.09.01 zm. Dz.U.2014.1993 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów …kuratorium1.home.pl/kuratorium2/akty_prawne/6plany.pdf

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela. Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0765

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

Artur Baziuk; miejscowość: Biadacz; dział: Sprawozdanie ze stażu; nr: 5279www.edukacja.edux.pl/p-5279-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Forum OSKKO

Regulamin Wewnętrzny Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie jest dokumentem zawierającym szczegółowe ustalenia dotyczące zasad obowiązujących w szkole.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47485