Masz pytanie?

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania: 82-01-26: Data wejścia w życie:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 29-06-2015

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Ustawa - Karta Nauczyciela - Biblioteka Prawa Oświatowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2015.357... Nie posiadasz konta? Zamów dostęp do wszystkich zasobów Biblioteki prawa oświatowegowww.bibliotekako.pl/artykul.aid,561,Karta%20Nauczyciela.html

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.Ustawa- Tekst...

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Ujednolicony tekst ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń …www.bhp.org.pl/Article897.html

Regulamin Wewnętrzny - Strona główna

Regulamin Wewnętrzny Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie jest dokumentem zawierającym szczegółowe ustalenia dotyczące zasad obowiązujących w szkole.sp10szczecin.pl/index.php?id=27

SPRAWOZDANIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO …

sprawozdanie dyrektora przedszkola publicznego nr 4 . w goleniowie. z realizowanego . nadzoru pedagogicznego . w roku szkolnym 2010/2011 . podstawa prawna:bip.pp4.goleniow.pl/strony/zmiany/107.dhtml

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego...

Edux.pl: Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanegowww.edukacja.edux.pl/p-9678-sprawozdanie-roczne-z-realizacji-planu.php

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Poprzednie...

Nauczyciele, tak jak i inni pracownicy, mają możliwość rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron (art. 23 ust. 4 pkt 1 i art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/512204,Rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem.html

napiszesz najdłuzszy tekst ? - Zapytaj.onet.pl

Narodziny pisma Upłynęło wiele tysięcy lat zanim człowiek dopracował się książki a minęło jeszcze kilka kolejnych wieków zanim książka stała się tym czymzapytaj.onet.pl/Category/001,004/2,8705040,napiszesz_najdluzszy_tekst__.html