Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19 …

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów …

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 191: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191

Karta Nauczyciela - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Karta Nauczyciela. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 191 z dnia 26.01.1982.prawo.legeo.pl/prawo/karta-nauczyciela-z-dnia-26-stycznia-1982-r/

Obowiązki nauczycieli | Karta nauczyciela | Prawo …

Obowiązki nauczycieli | Karta nauczyciela - tekst jednolity | Prawo oświatowe | Porady Prawnekarta-nauczyciela.org/obowiazki-nauczycieli

Przepisy ogólne - Ustawa o systemie oświaty - 2016 - Tekst...

Ustawa o systemie oświaty. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 02.12.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1943 z dnia 07.09.1991.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-1_przepisy-ogolne/

Wycinka drzew bez zezwolenia - nowe przepisy od 1 …

Gdzie Wy widzicie te 100cm obwodu bez zezwolenia? Właśnie przeczytałem tekst ujednolicony i przepisy odnośnie wycinki bez pozwolenia nie uległy zmnianie - nadal...https://forum.infor.pl/topic/432767-wycinka-drzew-bez-zezwolenia-nowe-przepisy-od-1-stycznia-20...

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: sierpień 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z...kodeks-pracy-rp.org/

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

KODEKS PRACY 2017 - TEKST JEDNOLITY (SIERPIEŃ 2017)

Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (sierpień 2017 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kowww.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2017-tekst-jednolity-sierpien-2017