Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 20-03-2017

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 191: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191

Szkoła Podstawowa Nr.1 im.Piłsudskiego w Pruszkowie...

W grudniu 2016 nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu czytelniczego dla dzieci w wieku 10-13 lat pt. "Read on" autorstwa wydawnictwa Oxford University...www.sp1pruszkow.pl/

Bezpłatne e-książki - Wychowanie Muzyczne

Bezpłatne e-książki . Na tej stronie udostępniamy bezpłatnie dystrybuowane książki, raporty z badań oraz dokumenty MEN oraz MKiDN dotyczące edukacji i...www.wychmuz.pl/bezplatne-e-ksiazki_z_44.html

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 20-03-2017

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Kolorowe Przedszkole Nr 86 | Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 nr 27

ul. Dywizjonu 303 nr 27 80-342 Gdańsk – Zaspa 557 32 35, Regon 190575322 . STATUT PRZEDSZKOLA NR 86 W GDAŃSKU. TEKST JEDNOLITY Przyjęty Uchwałą Rady...przedszkole86.pl/

Wycinka drzew bez zezwolenia - nowe przepisy od 1 stycznia...

Gdzie Wy widzicie te 100cm obwodu bez zezwolenia? Właśnie przeczytałem tekst ujednolicony i przepisy odnośnie wycinki bez pozwolenia nie uległy zmnianie - nadal...forum.infor.pl/topic/432767-wycinka-drzew-bez-zezwolenia-nowe-przepisy-od-1-stycznia-2017-r/

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie …idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm