Masz pytanie?

KARTA NAUCZYCIELA

Tre?? ustawy Karta Nauczyciela... Dokumentacja| Awans zawodowy| Przejrzyj publikacje| Zamieść publikacje| Prawo| Przydatne strony|www.karta-nauczyciela.abc.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 27-11-2015

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Karta Nauczyciela z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 97...

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Rozdział 3 - PEDAGOG SZKOLNY - News

Brzmienie od 1 maja 2013 . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i …www.pedagogszkolny.pl/zmoje/rozpocenianie.htm

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela. Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0765

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na dzień 11 września 2015 r. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

Forum OSKKO

Zwracam się z prośbą o poradę i interpretację prawną w sprawie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Odbywałam staż od 01.09.2011 do 27.06.2015 roku...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47485

STATUT - kliniska.edu.pl

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH TEKST UJEDNOLICONY Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznychkliniska.edu.pl/doc/statut.pdf

Regulamin Wewnętrzny - Strona główna

Regulamin Wewnętrzny Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie jest dokumentem zawierającym szczegółowe ustalenia dotyczące zasad obowiązujących w szkole.sp10szczecin.pl/index.php?id=27