Masz pytanie?

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 19-09-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Karta Nauczyciela z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 97...

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na 1 września 2016 roku. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela. Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0765

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

Artur Baziuk; miejscowość: Biadacz; dział: Sprawozdanie ze stażu; nr: 5279www.edukacja.edux.pl/p-5279-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Forum OSKKO

tere 23-03-2012 18:07:25 [#13] po raz kolejny przyszła do mnie nauczyciela nie rozumiejąca sposobu oblicznia jej wynagrodzenia...na dzień 1 września nie miała...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47485

Ŝ Ŝą - ko.poznan.pl

W świetlicy szkolnej „Nie zmuszajmy dzieci do aktywno ści, lecz wyzwalajmy aktywno ść. Nie ka Ŝmy my śle ć, lecz stwórzmy warunki do my ślenia.www.ko.poznan.pl/pub/ftp/szesciolatek_w_szkole/Organizacja_swietlicy.pdf

Home [www.lo2.radomsko.pl]

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.www.lo2.radomsko.pl/cms/index.php