Masz pytanie?

KARTA NAUCZYCIELA

Tre?? ustawy Karta Nauczyciela... Dokumentacja| Awans zawodowy| Przejrzyj publikacje| Zamieść publikacje| Prawo| Przydatne strony|www.karta-nauczyciela.abc.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 16-04-2014 - Prawo Optivum

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Aktualna Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze do niej

Znowelizowana Karta Nauczyciela Przepisy wykonawcze, komentarze, wynagradzanie i awans nauczycieli stan na dzień 10 czerwca 2004 roku Tekst jednolity Karty Nauczycielanowotaniec.republika.pl/karta/index.htm

Kadry i płace w oświacie. Karta Nauczyciela od A do Z

Jesteś dyrektorem szkoły, przedszkola albo innej placówki oświatowej? Karta Nauczyciela to podstawowe narzędzie w Twojej pracy. Jak dobrze ją znasz?lp.wip.pl/502a172be7254/

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Dziennik Ustaw z 26 marca 2013 poz. 393 - Tekst pierwotny...

Tekst pierwotny. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Najprawdopodobniej największa...www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2013,nr,58/poz,393.html

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl - Wiadomości prawne - rp...

90500 metryk aktów prawnych Baza publikatorów (m.in. Dzienniki Ustaw od 1920 r., Monitor Polski od 1997 r.) 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń Przydatne...prawo.rp.pl/temat/426116.html

Dziennik Ustaw z 26 marca 2013 poz. 393 - Tekst pierwotny...

Tekst pierwotny. ROZPORZÄ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Najprawdopodobniej największa...www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2013,nr,58/poz,393,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w...

Regulamin Sejmu - tekst jednolity - Sejm Rzeczypospolitej...

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejwww.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm