Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 04-10-2015

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Karta Nauczyciela z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 97...

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na dzień 11 września 2015 r. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

Karta kontrolna do dokonania oceny pracy nauczyciela..... imię i nazwisko nauczyciela. Za każde kryterium przyznaje się 0-2 pkt.www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0765

Anglisci.pl - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty...

anglisci - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty | Awans zawodowy nauczyciela anglistywww.anglisci.pl/awans-zawodowy-nauczyciela-anglisty/plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazyst...

Forum OSKKO

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47485

Regulamin Wewnętrzny - Strona główna

Regulamin Wewnętrzny Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie jest dokumentem zawierającym szczegółowe ustalenia dotyczące zasad obowiązujących w szkole.sp10szczecin.pl/index.php?id=27

STATUT - ZSP Kliniska - Aktualności

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH TEKST UJEDNOLICONY Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznychkliniska.edu.pl/doc/statut.pdf

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub...

W komplecie ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. z 2004 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.www.oddk.pl/Szkolny-regulamin-korzystania-z-darmowych-podrecznikow-lub-materialow-edukacyjnych;...