Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19 …

Prawo Optivum: Ustawa - Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony. 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający.https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. …

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r.www.lo44.edu.pl/dokumenty/ust26_1_82.pdf

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 18-04 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1.

2. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: 1) zajęć religii lub etyki, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobuwww.kuratorium.bialystok.pl/zalaczniki/akty_prawne/6plany.pdf

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

RODO: rozszerzona zgoda na przetwarzanie danych …

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) kładzie duży nacisk na prawa osób, których dane dotyczą (podmiotów danych). Przede wszystkim wymaga rozszerzenia obowiązku informacyjnego, w taki sposób, aby było od razu wiadomo jak długo będą przetwarzane dane, komu przekazywane i jakie prawa przysługują …https://sylwiaczub.pl/rodo-rozszerzona-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/

Wniosek o usunięcie danych osobowych według RODO | …

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą (a w przypadku małoletnich jej rodzic lub opiekun prawny) może zażądać usunięcia jej …https://sylwiaczub.pl/wniosek-o-usuniecie-danych-osobowych-wedlug-rodo/

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z …idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i to w różnych aspektach życia.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Karta Nauczyciela 2017 Tekst jednolity > Prawo …

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 reguluje prawa i obowiązki nauczycieli.karta-nauczyciela.org/