Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 16-07-2014 - Prawo …

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Aktualna Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze do niej

Znowelizowana Karta Nauczyciela Przepisy wykonawcze, komentarze, wynagradzanie i awans nauczycieli stan na dzień 10 czerwca 2004 roku Tekst jednolity Karty Nauczycielanowotaniec.republika.pl/karta/index.htm

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Kadry i płace w oświacie. Karta Nauczyciela od A do Z

Jesteś dyrektorem szkoły, przedszkola albo innej placówki oświatowej? Karta Nauczyciela to podstawowe narzędzie w Twojej pracy. Jak dobrze ją znasz?lp.wip.pl/502a172be7254/

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2006.097.0000674,ustawa-karta-nauczyciela.html

ocenianie - OKE Łódź - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna...

Tekst ujednolicony wg... Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i... zestawy zadań i karty...www.komisja.pl/pobierz/sprawdzian/rozp_ocenianie_popr1%20tj_01_09_2011.doc

Rozporządzenia - teksty ujednolicone - Biblioteka Prawa Pracy

Rozporządzenia - teksty ujednolicone. Rozp. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Rozp. w sprawie badań lekarskich...www.bibliotekakp.pl/artykuly.kid,94,Rozporzadzenia___teksty_ujednolicone.html

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

90500 metryk aktów prawnych Baza publikatorów (m.in. Dzienniki Ustaw od 1920 r., Monitor Polski od 1997 r.) 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń Przydatne...prawo.rp.pl/temat/426116.html

Praca nauczyciela – praca u źródeł kryje w sobie...

Karta Nauczyciela w art. 6 określa obowiązki nauczyciela: „... Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. września 1991 roku; tekst ujednolicony według:...www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc