Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 16 …

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

» Ustawa Karta Nauczyciela || Librus.pl

Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w …https://www.librus.pl/akty-prawne/karta-nauczyciela/ustawa-karta-nauczyciela/

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 18-01 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

awans-nauczycielski.pl - Poradniki

Jednym z wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych...awans-nauczycielski.pl/

Statut przedszkola | Kolorowe Przedszkole Nr 86

ul. Dywizjonu 303 nr 27. 80-342 Gdańsk – Zaspa. 557 32 35, Regon 190575322. STATUT PRZEDSZKOLA NR 86 W GDAŃSKU. TEKST JEDNOLITY Przyjęty Uchwałą Rady...przedszkole86.pl/?page_id=4487

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Kodeks pracy 2018. Ujednolicone przepisy z …

W książce „Kodeks pracy 2018” czytelnik znajdzie ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy (wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.) wraz odesłaniem do...https://fabrykawiedzy.com/kodeks-pracy-2018-ujednolicone-przepisy-z-komentarzem-do-zmian.html

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących...idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm

Polski System Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej ON

Ujednolicony tekst ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - od 31 stycznia jej...idn.org.pl/sonnszz/system_reh.htm

All-Poland Distribution System AZYMUT Ltd.

OSDW Azymut Sp. z o.o. jest firmą prowadzącą sprzedaż hurtową książek oraz świadcząca usługi dystrybucyjno-logistyczne na polskim rynku wydawniczo-księgarskim.https://www.azymut.pl/mw/?m=3