Masz pytanie?

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 27-11-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 191: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Akty prawne Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony na 1 września 2016 roku. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1803

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela. Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0765

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

Artur Baziuk; miejscowość: Biadacz; dział: Sprawozdanie ze stażu; nr: 5279www.edukacja.edux.pl/p-5279-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php

Forum OSKKO

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawyoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47485

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

KOMUNIKAT z II etapu rejonowego Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „O Srebrne Muszkiety - 2017” (24-11-2016) więcej... Konkurs...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=15

Nowe zapisy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu...

Zamieszczona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych...www.administrator24.info/artykul/id3215,nowe-zapisy-w-ustawie-o-emeryturach-i-rentach-z-fundusz...