Masz pytanie?

KARTA NAUCZYCIELA

Tre?? ustawy Karta Nauczyciela... Dokumentacja| Awans zawodowy| Przejrzyj publikacje| Zamieść publikacje| Prawo| Przydatne strony|www.karta-nauczyciela.abc.pl/

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 18-07-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010)www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Karta Nauczyciela z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 97...

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Praca nauczyciela – praca u źródeł kryje w sobie ogromny...

Karta Nauczyciela w art. 6 określa obowiązki nauczyciela: „... tekst ujednolicony zgodny z ustawą z dnia 18. lutego 2000 roku o zmianie ustawy...www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela. Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0765

Awans zawodowy • Awans w przedszkolu niepublicznym...

Dokumentacja, narzędzia i procedury dla placówek oświatowych do pobrania, porady prawne oraz aktualności oświatowewww.iwspo.pl/porady-prawne/awans-zawodowy/393

Forum OSKKO

Dokumentacja, narzędzia i procedury dla placówek oświatowych do pobrania, porady prawne oraz aktualności oświatoweoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47485

PEDAGOG SZKOLNY - akty prawne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=33