Masz pytanie?

PIT-16A - Karta podatkowa - PITy roczne 2016 - PIT …

Deklaracja PIT-16A przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Rozliczający się w tej formie zobowiązani są składać w...www.pit.pl/pit-16a/

Ubezpieczenie zdrowotne - Wynagrodzenia - VAT.pl

Przedsiębiorca pozostaje zarówno płatnikiem składek na własne ubezpieczenie zdrowotne, jak również składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. W drugim...www.vat.pl/ubezpieczenie-zdrowotne--wynagrodzenia-9966/

Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne 2017 - VAT.pl

Pracuję w trzech miejscach z każdego odciągają mi proporcjonalnie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, z której...www.vat.pl/1801-skladka-zus-na-ubezpieczenie-zdrowotne-2017-11278/

Składka na ubezpieczenie zdrowotne - Materiały - …

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa dla każdej osoby, która chce być ubezpieczona na terenie Polski. - Materiaływww.eporady24.pl/skladka_na_ubezpieczenie_zdrowotne,mt,16,192,700.html

Składki ZUS Zdrowotne - ulga - PITy roczne 2016

Po obliczeniu wartości podatku do zapłaty, uzyskaną kwotę obniżyć można o wartość zapłaconej w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne.www.pit.pl/odliczenie-zdrowotne/

Jak wypełnić PIT-16 - Karta podatkowa - Ryczałt - Infor.pl

Karta podatkowa. Wniosek PIT-16 służy do dokonania wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Wyjaśnijmy więc na czym polega ta forma opodatkowania.ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/karta-podatkowa/749649,Jak-wypelnic-PIT16.html

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci pracowników - …

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci pracowników - obowiązek wyrejestrowania. Za zgłoszenie prawidłowych danych do ZUS dotyczących podlegania ubezpieczeniu …kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/ubezpieczenie_zdrowotne/636643,2,Ubezpieczenie-zdrowotne-dzi...

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne...

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale.www.wskazniki.pl/?doc_id=216868&iid=4636

404 Podana strona nie istnieje - Stopka - ZUS

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/pliki/poradniki/porad25.pdf.pdf

KARTA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW - bravo …

Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne Należna zaliczka na podatek dochodowybravo-taxmaster.pl/druki/plikizatrudnienie/dokumenty%20i%20kalkulatory%20kadrowe/Karta%20wynagr...