Masz pytanie?

Samoocena pracy nauczyciela przedszkola, karta …

W roku szkolnym ………………….... I Diagnozowanie. 1. Wypracowane metody poznania dzieci i ich środowiska:...www.przedszkola.edu.pl/samoocena-pracy-nauczyciela-przedszkola.html

Warunki pracy i wynagrodzenie | Karta nauczyciela | …

Warunki pracy i wynagrodzenie | Karta nauczyciela - tekst jednolity | Prawo oświatowe | Porady Prawnekarta-nauczyciela.org/warunki-pracy-i-wynagrodzenie

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 21-07 …

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ocena pracy nauczyciela - publikacja - RODoN

Ocena pracy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Spis tre ściwww.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Warsztat pracy nauczyciela - Sciaga.pl

Nauczyciel który posiada określoną wiedzę i opowiada o niej uczniom dawno przeszedł do lamusa Współczesnym typem nauczyciela jest osoba która łączysciaga.pl/tekst/63289-64-warsztat_pracy_nauczyciela

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów …

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI - …

KARTAOCENYPRACYNAUCZYCIELA KARTA OCENY PRACY 1. Imiona i nazwisko nauczyciela 2. Data urodzenia 3. Wykształcenie 4. Staż pracy pedagogicznejoswiataiprawo.pl/wp-content/uploads/2015/05/Procedura-oceny-pracy-nauczycieli.pdf

Portal Nauczycieli Przedszkola

W Portalu Nauczycieli Przedszkola znajdziesz scenariusze zajęć, uroczystości, publikacje, plany pracy, materiały do diagnozy, piosenki i wiersze przedszkolne...nauczycieleprzedszkola.pl/news.php

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Blog o pracy...

Dziękuję bardzo za komentarz. W sprawach, w których Karta Nauczyciela wyraźnie reguluje daną kwestię stosujemy wprost jej przepisy. Dopiero, gdy takiej...kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i …

W dniu 8 czerwca 2010 r. powódce została wręczona karta oceny jej pracy, jako nauczyciela z oceną negatywną,... rozumie się przez to przedszkola,...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...