Masz pytanie?

Karta nauczyciela — Blog o pracy pracownika oświaty

Tak! art. 134 Kodeksu pracy, stanowiący o 15-minutowej przerwie w pracy, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma...kartanauczycielablog.pl/

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 22-10-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ogłoszono dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga. Podstawą prawną dokonywania oceny pracy nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 …www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej - Blog o pracy...

Witam. Przeczytałam z zainteresowaniem informacje o karcie nauczyciela w placówkach niepublicznych. Jak rozumiem artykuł 42 KN w takich placówkach nie …kartanauczycielablog.pl/karta-nauczyciela-w-szkole-niepublicznej/

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

1 Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/72 2016-02-10 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 . USTAWA . z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela . Mając na względzie doniosłą rolę oświaty...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19820030019&type=3

Kadry i płace w oświacie - lp-wip.pl

TAK, chcę otrzymać zapoznawczy egzemplarz najnowszego numeru miesięcznika „Kadry i płace w oświacie” oraz dostęp do skrzynki e-mailowej, na którą mogę...https://www.lp-wip.pl/KS-numery-zapoznawcze

Czas pracy nauczyciela - rozliczanie i dokumentowanie

Czas pracy nauczyciela Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy nauczyciela . Toruń, wrzesień 2012 r. Ewa Halska. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄoskko.edu.pl/kongres7/materialy/Czas_pracy_nauczyciela_E_Halska_OSKKO.pdf