Masz pytanie?

Karta nauczyciela — Blog o pracy pracownika oświaty

Zmiany zajdą w ocenianiu nauczyciela – ocena pracy nauczyciela ma być powiązana z awansem zawodowym i ma się stać obowiązkowa. Chodzi tutaj o ocenę pracy...kartanauczycielablog.pl/

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010)www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Karta samooceny nauczyciela przedszkola - edukacja.edux.pl

Karta samooceny nauczyciela w ZS w Zaczerniu • Jak oceniasz poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych, …www.edukacja.edux.pl/p-18571-karta-samooceny-nauczyciela-przedszkola.php

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 23-07-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010)www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Procedura oceny pracy nauczyciela. Procedura oceny pracy nauczyciela może być wykorzystana w każdego typu placówce oświatowej, w szkołach i przedszkolach.www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

KARTA NAUCZYCIELA - wychmuz.pl

1 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz...www.wychmuz.pl/userfiles/Publikacje%20bezplatne/KARTA%20NAUCZYCIELA.pdf

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

1 Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/72 2016-02-10 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 . USTAWA . z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela . Mając na względzie doniosłą rolę oświaty...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19820030019&type=3

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html