Masz pytanie?

Samoocena pracy nauczyciela przedszkola, karta …

W roku szkolnym ………………….... I Diagnozowanie. 1. Wypracowane metody poznania dzieci i ich środowiska:...www.przedszkola.edu.pl/samoocena-pracy-nauczyciela-przedszkola.html

Karta Nauczyciela 2017 Tekst jednolity > Prawo …

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr …karta-nauczyciela.org/

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 12-02 …

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Trochę techniki w pracy Nauczyciela… – Dziecko. Pomóż …

A dziś - jak w tytule. Dwa bardziej techniczne pomysły, z których korzystam w swojej pracy. Myślę, że podpowiedzi te ułatwią pracę niejednego Nauczyciela.https://pedagogicznie.wordpress.com/2015/12/06/troche-techniki-w-pracy-nauczyciela/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-sty...

Podsumowanie pracy przedszkola po I półroczu

LSE - Lepsza Strona Edukacji. Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej...lepszastrona.edu.pl/2-uncategorised/79-podsumowanie-pracy-przedszkola-po-i-polroczu

Portal Nauczycieli Przedszkola

Portal Nauczycieli Przedszkola, Przedszkolanki, praca w przedszkolu, nauczycielki przedszkola...nauczycieleprzedszkola.pl/downloads.php

Forum OSKKO

12.10.2005 · Stan prawny obowiązujący w tym względzie determinują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Wypowiedzenie umowy przez nauczyciela - Blog o pracy...

Szanowny Panie, niestety Karta Nauczyciela określa dokładnie terminy rozwiązania umowy. Aby szybko rozwiązać umowę wcześniej można ją rozwiązać za...kartanauczycielablog.pl/wypowiedzenie-umowy-przez-nauczyciela/

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego...

plan rozwoju zawodowego marty wilczewskiej nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego &7ust.2 pkt.1 „umiejętność...www.edukacja.edux.pl/p-35626-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego.php