Masz pytanie?

Karta nauczyciela — Blog o pracy pracownika oświaty

Blog o pracy pracownika oświaty... aż chce się wracać ponownie. A tutaj praca, praca, praca i tylko stosik spraw do napisania rośnie …kartanauczycielablog.pl/

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 20-05-2016

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) ogłoszono dnia 12...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Zakończenie przez nauczyciela stażu na wyższy stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością podjęcia przez... Czytaj więcej »www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Procedura oceny pracy nauczyciela. Procedura oceny pracy nauczyciela może być wykorzystana w każdego typu placówce oświatowej, w szkołach i przedszkolach.www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

1 Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej - Blog o pracy...

Witam. Przeczytałam z zainteresowaniem informacje o karcie nauczyciela w placówkach niepublicznych. Jak rozumiem artykuł 42 KN w takich placówkach nie …kartanauczycielablog.pl/karta-nauczyciela-w-szkole-niepublicznej/

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/72 2016-02-10 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 . USTAWA . z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela . Mając na względzie doniosłą rolę oświaty...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19820030019&type=3

Sposób wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b...

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) ustawy - Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sposob-wykonania-przepisu-art-42-ust-2-pkt-2-lit-a-i-b-...