Masz pytanie?

Karta nauczyciela — Blog o pracy pracownika oświaty

Blog o pracy pracownika oświaty... Miałam w tym czasie niespełna dwa lata, a już dawałam do wiwatu Dziadkom :) Babunia pisze o mnie tak: ” Od niedzieli mamy...kartanauczycielablog.pl/

Samoocena pracy nauczyciela przedszkola, karta samooceny...

Jak oswoić dziecko z rówieśnikami? Mam dwuletnią córeczkę, która świetnie się rozwija. Rzecz, która mnie niepokoi, to to, że boi się innych dzieci.www.przedszkola.edu.pl/samoocena-pracy-nauczyciela-przedszkola.html?pid=2

Samoocena pracy nauczyciela przedszkola, karta samooceny...

Jak oswoić dziecko z rówieśnikami? Mam dwuletnią córeczkę, która świetnie się rozwija. Rzecz, która mnie niepokoi, to to, że boi się innych dzieci.www.przedszkola.edu.pl/samoocena-pracy-nauczyciela-przedszkola.html

Karta Nauczyciela 2015 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Karcie Nauczyciela i Prawo oświatowe najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty. Karta nauczyciela opracowana na podstawie Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 …karta-nauczyciela.org/

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Bezpieczeństwo w szkole. Przemoc nauczyciela wobec uczniów - postępowanie dyrektora. Agresja i przemoc w szkole (10.09.2015) Pytanie: Nauczycielka …www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 21-11-2015

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA - EduNet

– Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.) – art. 6a:... Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela przedszkola wchodzi w życie .pp17.edunet.tarnow.pl/res/PP_17/regulaminy/pro/procedura_oceny_pracy_nauczyciela.doc

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

1 Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf

ocena pracy nauczyciela • PortalOswiatowy.pl

Wszystkie dokumenty zawierające słowo kluczowe „ocena pracy nauczyciela” Porady. Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego - czy wymaga...www.portaloswiatowy.pl/keywords/ocena-pracy-nauczyciela