Masz pytanie?

Katarzyna Lubnauer | dr matematyki, wykładowca...

Temat ten jest mi szczególnie zawodowo mi bliski, bo jestem pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, przy czym nie zamierzam pisać w tym tekście o warunkach pracy...https://lubnauer.wordpress.com/