Masz pytanie?

LEK HEVIRAN - wszystko o zdrowiu - info.zdrowie.gazeta.pl

Półpasiec oka? być inna choroba niż półpasiec? Coś gorszego?Acyklowir (Heviran) jest lekiem, który hamuje namnażanie się...info.zdrowie.gazeta.pl/temat/zdrowie/lek+heviran

Leki przeciwbólowe dla chorych na POChP - Lekarze...

Piśmiennictwo: Antczak. A. (red.): Pulmonologia Medical Tribune POLSKA 2010. Chazan R.: Pneumonologia praktyczna. α–medica Press 2005. Indeks leków.pochp.mp.pl/lista/show.html?id=77051