Masz pytanie?

Wynagrodzenie uczniów - PIT.pl - Proste Podatki

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom...www.pit.pl/wynagrodzenie_uczniow_308.php

Roczny urlop rodzicielski - Macierzyństwo - Pracownicy i ZUS

Możliwe jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o urlop rodzicielski w wymiarze krótszym niż 26 tygodni. Urlop można podzielić wówczas maksymalnie na trzy...www.vat.pl/urlop_rodzicielski/

Kalkulator Czasu - Konwerter Jednostek

Kalkulator Czasu Online (Kalkulator Godzinowy) Kalkulator czasu to narzędzie online, które potrafi sumować i odejmować godziny w formacie hh:mm:ss.ms gdzie: hh...kalkulator.jednostek.pl/godzinowy

Kalendarz 2017 - z datami świąt i dni wolnych...

Łącznie 30 dni w tym: • 20 pracujących (160 godz.) • 10 wolnych od pracy (wliczono 1 dzień wolnego za święto przypadające w sobotę)www.kalendarzswiat.pl/kalendarz/2017

Równoważny system czasu pracy w przykładach | Kadry i płace

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a jeśli nie...www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-nadgodzi...