Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Prawo w...

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę...

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę. Pracownikowi przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci odprawy w sytuacjach określonych …kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/564511,Kiedy-pracownikowi-nalezy-wyplacic-odprawe.html

Odprawa dla pracownika – kiedy i komu się należy...

Odprawa dla zwalnianego pracownika. Zdarza się, iż pracodawca, który zamierza zakończyć łączący go z pracownikiem stosunek pracy, zastanawia się, czy i w...www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-kiedy-i-komu-sie-nalezy-czesc-1/

Odprawa z pracy | Kariera infoPraca

Kiedy przysługuje pracownikowi odprawa z pracy, czy przy każdym zwolnieniu należy się odprawa? Jakie warunki trzeba spełnić, by pracownikowi należała siękariera.infopraca.pl/2011/09/odprawa-z-pracy/

Kiedy pracownik dostanie odprawę emerytalną - Praca i...

Czy w wyniku ostatniej zmiany systemu emerytalnego osoba, która nie rozwiązuje stosunku pracy i kontynuując zatrudnienie pobiera także emeryturę, może liczyć...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/109377,kiedy_pracownik_dostanie_odprawe_emerytalna.html

Kiedy odprawa pośmiertna? - eGospodarka.pl - Prawo pracy

Uregulowania w zakresie odprawy pośmiertnej znalazły się w art. 93 kodeksu pracy. Zgodnie z nim, osobami uprawnionymi do nabycia prawa do odprawy są członkowie...www.prawo.egospodarka.pl/29930,Kiedy-odprawa-posmiertna,1,34,3.html

Płace • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Pracownikowi wypłacamy ryczałt miesięczny za używanie samochodu własnego do celów służbowych. W danym miesiącu pracownik na stałe zatrudniony …www.portalkadrowy.pl/place/

Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty...

Termin wypłaty odprawy emerytalnej jest ściśle okreslony i przypada na ostatni dzień trwania stosunku pracy. Z uwagi na treść przepisów Kodeksu pracy co do...www.porady.egospodarka.pl/Emerytury-Renty/9314-Czy-pracownik-moze-okreslic-pracodawcy-termin-wy...

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html