Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? Kodeks pracy nie reguluje odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/707691,Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pienie...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? - Prawo...

Odprawa z powodu likwidacji miejsca pracy Pracownicy zwalniani na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych mają prawo do odprawy pieniężnej, która stanowi...lexplay.pl/artykul/Prawo-Pracy/Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pieniezna

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Odprawa emerytalno-rentowa - kiedy przysługuje pracownikowi?

Odprawa emerytalno-rentowa jest zaliczana do należności z tytułu wykonywanej pracy, pomimo iż pozostaje w ścisłym związku z momentem ustania stosunku pracy.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odprawa;emerytalno-rentowa;-;kiedy;przysluguj...

Kiedy pracownikowi należy się odprawa w razie zwolnienia?

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy należy się niezależnie od tego, czy pracodawca rozwiązał umowę o pracę w ramach zwolnienia grupowego czy nie...wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/odprawa-pieniezna/

Kiedy pracownik może otrzymać odprawę emerytalną lub...

Nasz Czytelnik ma żal do swojego byłego pracodawcy, że pozbawił go odprawy rentowej. Pan Andrzej był zatrudniony jako kierowca na podstawie umowy o pracę. Poniewww.dziennikzachodni.pl/artykul/760463,kiedy-pracownik-moze-otrzymac-odprawe-emerytalna-lub-ren...

Kiedy rodzice zmarłego pracownika mają prawo do odprawy...

Kiedy rodzice zmarłego pracownika mają prawo do odprawy pośmiertnej. Zmarł nasz pracownik. Był kawalerem, mieszkał sam, nie miał dzieci. Rodzice pracownika...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/652942,Kiedy-rodzice-zmarlego-pracow...

Kiedy pracownik dostanie odprawę emerytalną - Praca i...

1: Leszek z IP: 83.8.247.* (2014-10-11 16:25) czy prcownikowi przechodzącemu na wcześniejszą emeryturę należy się odprawa emerytalna w przypadku kiedy z mocy...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/109377,kiedy_pracownik_dostanie_odprawe_emerytalna.html

Kiedy pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów...

Kiedy pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej? Nie istnieje zamknięty katalog przypadków, w których...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-pracownikowi-przysluguje-ryczalt-na-pokrycie-koszto...