Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Prawo w...

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna...

Odprawa z powodu likwidacji miejsca pracy Pracownicy zwalniani na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych mają prawo do odprawy pieniężnej, która stanowi...lexplay.pl/artykul/Prawo-Pracy/Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pieniezna

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę...

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę. Pracownikowi przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci odprawy w sytuacjach określonych …kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/564511,Kiedy-pracownikowi-nalezy-wyplacic-odprawe.html

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie...

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to świadczenie ze stosunku pracy, które nie ma charakteru powszechnego, przysługuje wyłącznie pewnym grupom zatrudnionych.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-pracownikowi-przysluguje-dodatkowe-wynagrodzenie-ro...

Kiedy pracownik dostanie odprawę emerytalną - Praca i...

Czy w wyniku ostatniej zmiany systemu emerytalnego osoba, która nie rozwiązuje stosunku pracy i kontynuując zatrudnienie pobiera także emeryturę, może liczyć...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/109377,kiedy_pracownik_dostanie_odprawe_emerytalna.html

Odprawa emerytalna - komu i ile przysługuje ? - Kadrowe.pl

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy...www.kadrowe.pl/place/inne-swiadczenia/17-odprawa-emerytalna-komu-i-ile-przysluguje.html

Kiedy trzeba wypłacić odprawę ze zwolnień grupowych...

Kiedy pracodawca tworzy regulamin zwolnień grupowych >> Dla nabycia prawa do odprawy ze zwolnień grupowych ważne jest, aby przyczyna zwolnienia istniała w …kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/495425,Kiedy-trzeba-wyplacic-odprawe-ze-zwolnien-grupowyc...

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573,1.html?cmc_id=

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html