Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - prawo.money.pl

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa. autor: Dominika Cichocka 13.11.2008, 08:44; Aktualizacja: 13.11.2008, 08:49. Facebook 10; Google Plus 0; Wykop 0; Tweet;praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? Kodeks pracy nie reguluje odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/707691,Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pienie...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Forum Money.pl

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę. Pracownikowi przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci odprawy w sytuacjach określonych …www.money.pl/forum/kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-t1601951.html

Kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi...

Kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi odprawę?... Jak wynika z art. 92 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje odprawawww.bankier.pl/wiadomosc/Kiedy-i-w-jakiej-wysokosci-nalezy-wyplacic-pracownikowi-odprawe-274302...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? - Prawo...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?... Zgodnie z art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:lexplay.pl/artykul/Prawo-Pracy/Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pieniezna

Kiedy pracownikowi należy się odprawa w razie zwolnienia?

Kiedy pracownikowi należy się odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę?... Powiedziałbym, że w takim wypadku pracownikowi odprawa nie przysługuje...wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/odprawa-pieniezna/

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa za rozwiązanie...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa za rozwiązanie umowy o pracę . Dodane. 23-07-2014. Mam Startup . Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku V Pa...mamstartup.pl/poradnik-startupowca/5691/kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-za-rozwiazanie-u...

Zwolnienie - kiedy należy się odprawa? - eGospodarka.pl...

Zwolnienie - kiedy należy się odprawa? Pracodawca powinien wypłacić odprawę każdemu zwalnianemu pracownikowi, jeśli dokonuje zwolnień grupowychwww.prawo.egospodarka.pl/85621,Zwolnienie-kiedy-nalezy-sie-odprawa,1,34,3.html

Emerytalna, pośmiertna i pracownicza: Zobacz, kiedy...

Przepisy prawa pracy przewidują odprawę w przypadku przejścia pracownika na rentę lub emeryturę,... kiedy przysługuje odprawa. Emerytalna, pośmiertna i...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866682,emerytalna-posmiertna-i-pracownicza-kiedy-pracownikowi-pr...