Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - …

Pracownik otrzyma odprawę, jeśli traci zatrudnienie z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. Ale to nie jedyny warunek.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? Kodeks pracy nie reguluje odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/707691,Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pienie...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i …

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

Czy zawsze pracownikowi przysługuje odprawa …

Kiedy przysługuje odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia...kadry.infor.pl/wypowiedzenie/zwolnienia-grupowe/296602,Czy-zawsze-pracownikowi-przysluguje-odpr...

odprawa rentowa - Artykuły na temat 'odprawa rentowa...

Wszystko na temat 'odprawa rentowa'. Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, …kadry.infor.pl/tematy/odprawa-rentowa/

Komu przysługuje i ile wynosi odprawa emerytalna - …

Pracownikowi, który przechodzi na emeryturę lub rentę pracodawca musi wypłacić jednorazowe świadczenie pieniężne. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/837290,komu-przysluguje-i-ile-wynosi-odprawa-e...

Odprawa emerytalna (rentowa) - gazetapodatnika.pl

Odprawa emerytalna (rentowa) to jednorazowe, obowiązkowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy, którego stosunek pracy ustał w...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/odprawa_emerytalna_rentowa-a_4451.htm

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Komu przysługuje odprawa pośmiertna i …

Pytania i odpowiedzi - Zdrowie.abc.com.pl. Portal informacyjny stale donoszący o zmianach prawnych oraz szkoleniach dla ochrony zdrowia. Nowe zasady …https://www.kadry.abc.com.pl/narzedzia-i-materialy/pytania-i-odpowiedzi/komu-przysluguje-odpraw...

odprawa emerytalna a wcześniejsza emerytura – Gorące...

Komu przysługuje i ile wynosi odprawa emerytalna. Pracownikowi, który przechodzi na emeryturę lub rentę pracodawca musi wypłacić jednorazowe świadczenie...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/o/odprawa-emerytalna-a-wczesniejsza-emerytura