Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

Czy zawsze pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna …

Kiedy przysługuje odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia...kadry.infor.pl/wypowiedzenie/zwolnienia-grupowe/296602,Czy-zawsze-pracownikowi-przysluguje-odpr...

Odprawa emerytalno-rentowa - Wska�niki.pl

Pracownikowi przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z...www.wskazniki.pl/?doc_id=190345&iid=255678

Sprawdź kiedy rodzinie pracownika przysługuje odprawa...

Po pierwsze odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi osoby zmarłej. Nie ma żadnych dodatkowych warunków określających jej przyznanie.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sprawdz-kiedy-rodzinie-pracownika-przysluguje-odprawa-pos...

odprawa emerytalna - Artykuły na temat 'odprawa emerytalna...

Wszystko na temat 'odprawa emerytalna'. Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia...kadry.infor.pl/tematy/odprawa-emerytalna/

Komu przysługuje odprawa pośmiertna i wynagrodzenie po...

Komu wypłacić odprawę pośmiertną i wynagrodzenie? Pracownik zmarł 3 września 2010 r. Żył w konkubinacie 18 lat, ma jedno 9-letnie dziecko.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komu-przysluguje-odprawa-posmiertna-i-wynagrodzenie-po-zm...

likwidacja stanowiska a odprawa - forum Prawo pracy i...

Temat: likwidacja stanowiska a odprawa Czy jeśli likwidujemy stanowisko pracy (ale nie w ramach zwolnień grupowych), pracownikowi należy się odprawa?www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/likwida...

Odprawa emerytalna (rentowa) - Gazeta Podatnika

Odprawa emerytalna (rentowa) to jednorazowe, obowiązkowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy, którego stosunek pracy ustał w...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/odprawa_emerytalna_rentowa-a_4451.htm

Odprawa dla nauczyciela z art. 20 Karty Nauczyciela

Nauczycielowi zatrudnionemu poprzez mianowanie oraz na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, zwolnionemu z pracy z przyczyn zawartych w art. 20 KN...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/przedszkola/prawo-przedszkola/art,56,odprawa-dla-nauczy...