Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Prawo - Money.pl

Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [2] Witam, Zmieniłem pracodawcę od nowego roku. Na spotkaniu z panią prezes poprzedniego zakładu pracy odnosnie...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Odprawa emerytalno-rentowa - kiedy przysługuje pracownikowi?

Odprawa emerytalno-rentowa jest zaliczana do należności z tytułu wykonywanej pracy, pomimo iż pozostaje w ścisłym związku z momentem ustania stosunku pracy.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odprawa;emerytalno-rentowa;-;kiedy;przysluguj...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę...

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę. Pracownikowi przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci odprawy w sytuacjach określonych …kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/564511,Kiedy-pracownikowi-nalezy-wyplacic-odprawe.html

Odprawa dla pracownika – kiedy i komu się należy...

Odprawa dla zwalnianego pracownika. Zdarza się, iż pracodawca, który zamierza zakończyć łączący go z pracownikiem stosunek pracy, zastanawia się, czy i w...www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-kiedy-i-komu-sie-nalezy-czesc-1/

Kiedy pracownik otrzyma odprawę z powodu wy… (136734...

Odpowiedź: Odprawa pieniężna wypłacana jest w przypadku rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 10 ust.www.poradaprawna.pl/porady/kiedy-pracownik-otrzyma-odprawe-z-powodu-wypowiedzenia-mu-umowy-o-pr...

Odprawa z pracy | Kariera infoPraca

Kiedy przysługuje pracownikowi odprawa z pracy, czy przy każdym zwolnieniu należy się odprawa? Jakie warunki trzeba spełnić, by pracownikowi należała siękariera.infopraca.pl/2011/09/odprawa-z-pracy/

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Aktualności Płace - Portal Kadrowo-Płacowy

Pracownik musi zwrócić wynagrodzenie lub inne świadczenia pieniężne uzyskane od pracodawcy, jeżeli otrzymał je w na podstawie prawomocnego wyroku sądowego...www.portalkadrowy.pl/place/

Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty...

Termin wypłaty odprawy emerytalnej jest ściśle okreslony i przypada na ostatni dzień trwania stosunku pracy. Z uwagi na treść przepisów Kodeksu pracy co do...www.porady.egospodarka.pl/Emerytury-Renty/9314-Czy-pracownik-moze-okreslic-pracodawcy-termin-wy...