Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Forum Money.pl

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.www.money.pl/forum/kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-t1601951.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? Kodeks pracy nie reguluje odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/707691,Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pienie...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa za rozwiązanie...

Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku V Pa 99/13 uznał, że pracownik, który odrzuci ofertę dalszego zatrudnienia na zmienionych warunkach, nie może liczyć na...mamstartup.pl/poradnik-startupowca/5691/kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-za-rozwiazanie-u...

Kiedy pracownikowi należy się odprawa w razie zwolnienia?

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy należy się niezależnie od tego, czy pracodawca rozwiązał umowę o pracę w ramach zwolnienia grupowego czy nie...wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/odprawa-pieniezna/

Portal Kadrowy - Płace

Pierwszy i największy w polskim Internecie serwis udzielający indywidualnych porad z zakresu prawa pracy i ZUS. Zawiera aktualne przepisy i ich interpretacje.www.portalkadrowy.pl/place-608

Sprawdź kiedy rodzinie pracownika przysługuje odprawa...

Po pierwsze odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi osoby zmarłej. Nie ma żadnych dodatkowych warunków określających jej przyznanie.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sprawdz-kiedy-rodzinie-pracownika-przysluguje-odprawa-pos...

ODPRAWA PIENIĘŻNA W RAZIE... - lexpress.com.pl

odprawa pieniĘŻna w razie indywidualnego rozwiĄzania stosunku pracy z przyczyn niedotyczĄcych pracownika marta ziółkowska styczeń 2014www.lexpress.com.pl/index.php?action=view_article&id=3670&module=articlemodule&src=...

Komu przysługuje odprawa pośmiertna i wynagrodzenie po...

Komu wypłacić odprawę pośmiertną i wynagrodzenie? Pracownik zmarł 3 września 2010 r. Żył w konkubinacie 18 lat, ma jedno 9-letnie dziecko.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komu-przysluguje-odprawa-posmiertna-i-wynagrodzenie-po-zm...

Artykuł: Odchodzisz na emeryturę lub rentę? Sprawdź, co ci...

Odchodzisz na emeryturę lub rentę? Sprawdź, czy należy ci się odprawa i ile pieniędzy możesz dostaćwww.skpnszz.org/readarticle.php?article_id=99