Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - prawo.money.pl

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? Kodeks pracy nie reguluje odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/707691,Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pienie...

Czy zawsze pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna …

Kiedy przysługuje odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia...kadry.infor.pl/wypowiedzenie/zwolnienia-grupowe/296602,Czy-zawsze-pracownikowi-przysluguje-odpr...

odprawa emerytalna - Artykuły na temat 'odprawa emerytalna...

Komu przysługuje odprawa emerytalna. Aktualizacja: 28.04.2015. Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty …kadry.infor.pl/tematy/odprawa-emerytalna/

Płace - Portal Kadrowy

Podstawowym warunkiem uzyskania refundacji pensji wypłaconej niepełnosprawnemu pracownikowi z PFRON jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Od 1 lipca 2016 r...www.portalkadrowy.pl/place-608

Komu przysługuje odprawa pośmiertna i wynagrodzenie po...

Komu wypłacić odprawę pośmiertną i wynagrodzenie? Pracownik zmarł 3 września 2010 r. Żył w konkubinacie 18 lat, ma jedno 9-letnie dziecko.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komu-przysluguje-odprawa-posmiertna-i-wynagrodzenie-po-zm...

Kiedy pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów...

Kiedy pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej? Nie istnieje zamknięty katalog przypadków, w których...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-pracownikowi-przysluguje-ryczalt-na-pokrycie-koszto...

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie na życie...

Wydawać się może, że kwestia związku odprawy pośmiertnej z ubezpieczeniem na życie, w tym grupowym ubezpieczeniem na życie, nie powinna budzić wątpliwości...www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&id=31244&Itemid=159