Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Prawo w Money.pl

Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [2] Witam, Zmieniłem pracodawcę od nowego roku. Na spotkaniu z panią prezes poprzedniego zakładu pracy odnosnie...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Odprawa emerytalno-rentowa - kiedy przysługuje pracownikowi?

Odprawa jest należna pracownikowi spełniającemu warunki do nabycia renty/emerytury. Nie otrzyma jej pracownik, który w momencie rozwiązywania …prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odprawa;emerytalno-rentowa;-;kiedy;przysluguj...

Kiedy pracownikowi należy się odprawa? - Biznes-firma.pl

Odprawa na mocy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługuje...www.biznes-firma.pl/kiedy-pracownikowi-nalezy-sie-odprawa/19020

Odprawa dla pracownika – kiedy i komu się należy...

Odprawa dla zwalnianego pracownika. Zdarza się, iż pracodawca, który zamierza zakończyć łączący go z pracownikiem stosunek pracy, zastanawia się, czy i w...www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-kiedy-i-komu-sie-nalezy-czesc-1/

pip.gov.pl - Pytania do PIP (FAQ): Rozwišzywanie i...

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy pieniężnej? Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach...www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07062009.htm

Likwidacja firmy a odprawy dla pracowników - Biznes-firma.pl

Kiedy w przypadku likwidacji firmy będą przysługiwać odprawy pieniężne jej pracownikom?www.biznes-firma.pl/likwidacja-firmy-a-odprawy-dla-pracownikow/15779

Kiedy pracownik dostanie odprawę emerytalną - Praca i...

Czy w wyniku ostatniej zmiany systemu emerytalnego osoba, która nie rozwiązuje stosunku pracy i kontynuując zatrudnienie pobiera także emeryturę, może liczyć...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/109377,kiedy_pracownik_dostanie_odprawe_emerytalna.html

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Aktualności Płace - Portal Kadrowo-Płacowy

Osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem przysługuje prawo do skróconego czasu pracy. W przypadku jednak uzyskania zgody lekarza, …www.portalkadrowy.pl/place/