Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Prawo w...

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Odprawa dla pracownika – kiedy i komu się należy...

Odprawa dla zwalnianego pracownika. Zdarza się, iż pracodawca, który zamierza zakończyć łączący go z pracownikiem stosunek pracy, zastanawia się, czy i w...www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-kiedy-i-komu-sie-nalezy-czesc-1/

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa za rozwiązanie...

Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku V Pa 99/13 uznał, że pracownik, który odrzuci ofertę dalszego zatrudnienia na zmienionych warunkach, nie może liczyć na...mamstartup.pl/poradnik/5691/kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-za-rozwiazanie-umowy-o-prace

Odprawa emerytalno-rentowa - kiedy przysługuje pracownikowi?

Odprawa jest należna pracownikowi spełniającemu warunki do nabycia renty/emerytury. Nie otrzyma jej pracownik, który w momencie rozwiązywania …prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odprawa;emerytalno-rentowa;-;kiedy;przysluguj...

Kiedy po zmarłym pracowniku przysługuje odprawa...

Odprawa przysługuje członom rodziny zmarłego pracownika na mocy art. 93 kodeksu pracy. Jest wypłacana, jeśli pracownik umrze w trakcie trwania stosunku pracy lub...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/116018,kiedy_po_zmarlym_pracowniku_przysluguje_odprawa_posmiertn...

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Kiedy trzeba wypłacić odprawę ze zwolnień grupowych...

Kiedy pracodawca tworzy regulamin zwolnień grupowych >> Dla nabycia prawa do odprawy ze zwolnień grupowych ważne jest, aby przyczyna zwolnienia istniała w …kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/495425,Kiedy-trzeba-wyplacic-odprawe-ze-zwolnien-grupowyc...

Płace • Portal Kadrowo-Płacowy

Jeśli pracownik, oprócz finansowej nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalnej, otrzyma od pracodawcy upominek rzeczowy, będzie musiał zapłacić większy podatek.www.portalkadrowy.pl/place/

Komu przysługuje odprawa pośmiertna i wynagrodzenie po...

Komu wypłacić odprawę pośmiertną i wynagrodzenie? Pracownik zmarł 3 września 2010 r. Żył w konkubinacie 18 lat, ma jedno 9-letnie dziecko.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komu-przysluguje-odprawa-posmiertna-i-wynagrodzenie-po-zm...