Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Prawo w Money.pl

Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [2] Witam, Zmieniłem pracodawcę od nowego roku. Na spotkaniu z panią prezes poprzedniego zakładu pracy odnosnie...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Odprawa emerytalno-rentowa - kiedy przysługuje pracownikowi?

Odprawa jest należna pracownikowi spełniającemu warunki do nabycia renty/emerytury. Nie otrzyma jej pracownik, który w momencie rozwiązywania …prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odprawa;emerytalno-rentowa;-;kiedy;przysluguj...

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę...

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę. Pracownikowi przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci odprawy w sytuacjach określonych …kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/564511,Kiedy-pracownikowi-nalezy-wyplacic-odprawe.html

Odprawa dla pracownika – kiedy i komu się należy...

Odprawa dla zwalnianego pracownika. Zdarza się, iż pracodawca, który zamierza zakończyć łączący go z pracownikiem stosunek pracy, zastanawia się, czy i w...www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-kiedy-i-komu-sie-nalezy-czesc-1/

pip.gov.pl - Pytania do PIP (FAQ): Rozwišzywanie i...

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy pieniężnej? Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach...www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07062009.htm

Aktualności Płace - Portal Kadrowo-Płacowy

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalno-rentową? Problemów nie ma gdy to pracownik występuje z wnioskiem o rozwiązanie umowy, ponieważ …www.portalkadrowy.pl/place/

Kiedy przysługuje dieta - Podatki.biz - podatki PIT, CIT...

Mówiąc ogólnie dieta w trakcie delegacji nie przysługuje wówczas, gdy pracownik nie ponosi zwiększonych kosztów wyżywienia, tzn. bądź pełne wyżywienie...www.podatki.biz/artykuly/18_329.htm

Czy pracownik może określić pracodawcy termin wypłaty...

Termin wypłaty odprawy emerytalnej jest ściśle okreslony i przypada na ostatni dzień trwania stosunku pracy. Z uwagi na treść przepisów Kodeksu pracy co do...www.porady.egospodarka.pl/Emerytury-Renty/9314-Czy-pracownik-moze-okreslic-pracodawcy-termin-wy...

Kiedy należy się odprawa: Zwolnienie pracownika z...

Pytanie: Kondycja ekonomiczna mojej firmy uległa znacznemu pogorszeniu. Musimy zwolnić jednego pracownika. Zatrudniamy w sumie 10 osób. Czy w wypowiedzeniu …www.bankier.pl/wiadomosc/Kiedy-nalezy-sie-odprawa-Zwolnienie-pracownika-z-przyczyn-ekonomicznyc...