Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - prawo.money.pl

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

Kiedy pracownikowi należy się odprawa w razie zwolnienia?

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy należy się niezależnie od tego, czy pracodawca rozwiązał umowę o pracę w ramach zwolnienia grupowego czy nie...wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/odprawa-pieniezna/

Odprawa, zasiłek i ekwiwalent: Te świadczenia szef musi...

Wynagrodzenie. Przede wszystkim pracownikowi przysługuje prawo do wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca powinien wypłacać je podwładnemu co najmniej raz w …serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/881730,odprawa-zasilek-ekwiwalent-swiadczenia-...

Sprawdź kiedy rodzinie pracownika przysługuje odprawa...

Po pierwsze odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi osoby zmarłej. Nie ma żadnych dodatkowych warunków określających jej przyznanie.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sprawdz-kiedy-rodzinie-pracownika-przysluguje-odprawa-pos...

odprawa emerytalna - Artykuły na temat 'odprawa emerytalna...

Wszystko na temat 'odprawa emerytalna'. Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia...kadry.infor.pl/tematy/odprawa-emerytalna/

Kiedy pracownikowi przysługuje dieta? - Pytania i...

Czy pracownikowi przysługuje dieta gdy: podróż służbowa trwała od godziny 7.00 do 17.00 i w jej trakcie zapewniono obiad, podróż służbowa trwała od 7.00...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-pracownikowi-przysluguje-dieta

Płace - Portal Kadrowy

Pobierz bezpłatnie e-book Odprawa emerytalna – jak ustalać do niej prawo i kiedy ją wypłacać. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, wypowiedzenie...www.portalkadrowy.pl/place-608

Odprawa emerytalna dla pracownika - prawocywilne.blox.pl

Komu przysługuje odprawa emerytalna? "Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek...prawocywilne.blox.pl/2012/02/Odprawa-emerytalna-dla-pracownika.html

Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie na życie...

Wydawać się może, że kwestia związku odprawy pośmiertnej z ubezpieczeniem na życie, w tym grupowym ubezpieczeniem na życie, nie powinna budzić wątpliwości...www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&id=31244&Itemid=159