Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - prawo.money.pl

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? Kodeks pracy nie reguluje odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/707691,Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pienie...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

Odprawa emerytalno-rentowa - Wska�niki.pl

Pracownikowi przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z...www.wskazniki.pl/?doc_id=190345

Płace - Portal Kadrowy

Pobierz bezpłatnie e-book Odprawa emerytalna – jak ustalać do niej prawo i kiedy ją wypłacać. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, wypowiedzenie...www.portalkadrowy.pl/place-608

Sprawdź kiedy rodzinie pracownika przysługuje odprawa...

Po pierwsze odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi osoby zmarłej. Nie ma żadnych dodatkowych warunków określających jej przyznanie.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sprawdz-kiedy-rodzinie-pracownika-przysluguje-odprawa-pos...

Kiedy pracownikowi przysługuje dieta? - Pytania i...

Czy pracownikowi przysługuje dieta gdy: podróż służbowa trwała od godziny 7.00 do 17.00 i w jej trakcie zapewniono obiad, podróż służbowa trwała od 7.00...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-pracownikowi-przysluguje-dieta?refererPlid=5251680

Odprawa emerytalna dla pracownika - prawocywilne.blox.pl

Komu przysługuje odprawa emerytalna? "Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek...prawocywilne.blox.pl/2012/02/Odprawa-emerytalna-dla-pracownika.html

Artykuł: Odchodzisz na emeryturę lub rentę? Sprawdź, co ci...

Odchodzisz na emeryturę lub rentę? Sprawdź, czy należy ci się odprawa i ile pieniędzy możesz dostaćwww.skpnszz.org/readarticle.php?article_id=99

likwidacja stanowiska a odprawa - forum Prawo pracy i...

Temat: likwidacja stanowiska a odprawa Czy jeśli likwidujemy stanowisko pracy (ale nie w ramach zwolnień grupowych), pracownikowi należy się odprawa?www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/likwida...