Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - prawo.money.pl

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Forum Money.pl

Najczęstszą sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odchodzącemu pracownikowi odprawy są zwolnienia grupowe, o których mowa w ustawie o...www.money.pl/forum/kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-t1601951.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? Kodeks pracy nie reguluje odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/707691,Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pienie...

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas określony...

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas określony przysługuje odprawa. Pracownikom, świadczącym pracę na podstawie umów na czas określony, podobnie …kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/606366,Czy-pracownikowi-zatrudnionemu-na-czas-okreslony-p...

Odprawa emerytalno-rentowa - Wskaźniki.pl

Pracownikowi przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z...www.wskazniki.pl/?doc_id=190345&iid=255678

Płace - Portal Kadrowy

Pierwszy i największy w polskim Internecie serwis udzielający indywidualnych porad z zakresu prawa pracy i ZUS. Zawiera aktualne przepisy i ich interpretacje.www.portalkadrowy.pl/place-608

Komu przysługuje odprawa pośmiertna i wynagrodzenie po...

Komu wypłacić odprawę pośmiertną i wynagrodzenie? Pracownik zmarł 3 września 2010 r. Żył w konkubinacie 18 lat, ma jedno 9-letnie dziecko.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komu-przysluguje-odprawa-posmiertna-i-wynagrodzenie-po-zm...

Jednorazowa odprawa po przejściu do SRK - Porozumienie...

Jednorazowa odprawa po przejściu do SRK Od 9 lat jestem pracownikiem KWK „Bobrek – Centrum”, ruch „Centrum” zatrudnionym w administracji i chciałem się...www.kadra.org.pl/jednorazowa-odprawa-po-przejsciu-do-srk/

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

likwidacja stanowiska a odprawa - forum Prawo pracy i...

Temat: likwidacja stanowiska a odprawa Czy jeśli likwidujemy stanowisko pracy (ale nie w ramach zwolnień grupowych), pracownikowi należy się odprawa?www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/likwida...