Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [12] Zgłaszam się z poniższym problemem: Dzień dobry, Proszę o poradę Po kilku latach pracy na umowę o pracę na...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? - Prawo...

Odprawa z powodu likwidacji miejsca pracy Pracownicy zwalniani na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych mają prawo do odprawy pieniężnej, która stanowi...lexplay.pl/artykul/Prawo-Pracy/Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pieniezna

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa za rozwiązanie...

Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku V Pa 99/13 uznał, że pracownik, który odrzuci ofertę dalszego zatrudnienia na zmienionych warunkach, nie może liczyć na...mamstartup.pl/poradnik/5691/kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-za-rozwiazanie-umowy-o-prace

Odprawa emerytalno-rentowa - kiedy przysługuje pracownikowi?

Odprawa jest należna pracownikowi spełniającemu warunki do nabycia renty/emerytury. Nie otrzyma jej pracownik, który w momencie rozwiązywania …prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odprawa;emerytalno-rentowa;-;kiedy;przysluguj...

Kiedy pracownik dostanie odprawę emerytalną - Praca i...

Czy w wyniku ostatniej zmiany systemu emerytalnego osoba, która nie rozwiązuje stosunku pracy i kontynuując zatrudnienie pobiera także emeryturę, może liczyć...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/109377,kiedy_pracownik_dostanie_odprawe_emerytalna.html

Odprawa dla pracownika – jak wyliczyć, ile się należy...

Jak wyliczyć odprawę dla pracownika. O zasadach nabywania prawa do odprawy oraz okoliczności, w których pracodawca musi wypłacać odprawy zwalnianym …www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-jak-wyliczyc-ile-sie-nalezy-czesc-2/

odprawa pośmiertna - Tematy w eGospodarka.pl

Zapomoga i odprawa pośmiertna. 13:43 25.11.2011... lub innego funduszu o podobnym charakterze. Artykuł 93 § 7 przewiduje sytuację, kiedy odprawa nie przysługuje...www.egospodarka.pl/tematy/odprawa-posmiertna

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Kiedy należy się odprawa - poradnik. Odprawa to bardzo ważna sprawa dla każdego, kto stracił pracę. Nie wiesz, czy należy ci się odprawa? Sprawdź!polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Płace • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Obowiązujący u pracodawcy regulamin ZFŚS przewiduje, że pracownikom przysługuje dofinansowanie do wypoczynku pod warunkiem, że komisja zaplanuje …www.portalkadrowy.pl/place/