Masz pytanie?

Fizyka • Zadania, teoria, wzory - gimnazjum, liceum, …

Nośniki oddziaływań, zwane również cząstkami pośredniczącymi, stanowią trzecią i ostatnią grupę cząstek Modelu Standardowego. Są to cząstki elementarne, które nie budują materii, a jedynie przenoszą oddziaływania pomiędzy kwarkami i leptonami.eszkola.pl/fizyka