Masz pytanie?

Nie wystawiaj języka, bo ci krowa nasika | NaturAsia

Wydaje mi się, że w porównaniu z moim dzieciństwem, popularność wystawiania języka znacznie zmalała. Może powiedzenie o języku i krowie, wywarło wpływ na...naturasia.pl/2012/03/09/nie-wystawiaj-jezyka-bo-ci-krowa-nasika-2/

Sabor - Polska Partia Narodowa - Start

powrót . Sabor Agnieszka LISTA NR 5, jest polonistką i historykiem sztuki. Interesowała się recepcją sztuki w propagandach: nazistowskiej i komunistycznej.www.polskapartianarodowa.org/lista-z/S.htm