Masz pytanie?

Nie wystawiaj języka, bo ci krowa nasika | NaturAsia

Wydaje mi się, że w porównaniu z moim dzieciństwem, popularność wystawiania języka znacznie zmalała. Może powiedzenie o języku i krowie, wywarło wpływ na...naturasia.pl/2012/03/09/nie-wystawiaj-jezyka-bo-ci-krowa-nasika-2/