Masz pytanie?

Wyjaśnij pojęcia racjonalizm, empiryzm, klasycyzm. - Sciaga.pl

Racjonalizm wywodzi się od Kartezjusza i eksponuje rolę rozumu w dochodzeniu do prawdy i wiedzy Najistotniejszą siłą i cechą człowieka według tej koncepcjisciaga.pl/tekst/6842-7-wyjasnij_pojecia_racjonalizm_empiryzm_klasycyzm

Kierunki w sztuce - Sciaga.pl

ee...ja biorę udział w olimpiadzie artystycznej i kierunków sztuce jest więcej, niz napisała gosienka: Style w malarstwie europejskim: sztuka prehistoryczna...sciaga.pl/tekst/17800-18-kierunki_w_sztuce

Motyw starości - Motyw starości w literaturze

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...www.polskina5.pl/motyw_starosci_w_literaturze

PERIODYZACJA SZTUKI - historiasztuki.com.pl

Surrealizm (zwany także nadrealizmem) – kierunek w sztuce powstały w 1924 we Francji, początkowo występujący wyłącznie w literaturze, później w sztukach...www.historiasztuki.com.pl/periodyzacja.html

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce - Culture.pl

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce - Sztuka międzywojnia ukierunkowana była w przyszłość. W postawach twórców młodopolskich …culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce

Krótko o epokach - epoki-literackie.pl

Epoka literacka: Epoka literacka = okres literacki - faza rozwoju literatury wyróżniająca się jakimiś dominującymi tendencjami, które pojawiają się w...www.epoki-literackie.pl/epoki-literackie-w-pigulce.html

Oświecenie - polskina5.pl

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...www.polskina5.pl/oswiecenie

Dwudziestolecie międzywojenne - edulandia.pl

Jak sama nazwa wskazuje, epoka ta przypada na lata 1918-1939. Był to bardzo krótki okres w dziejach literatury, ale za to obfitujący w wydarzenia historyczne...www.edulandia.pl/lektury/1,154708,5409357,Dwudziestolecie_miedzywojenne.html

Epoki literackie w tablicach

Zagadnienia: Najważniejsze informacje: Czas trwania: w Europie od V w. do XIV-XVI w. w Polsce przyjmuje się zakres od końca X w. do schyłku XV w.www.epoki-literackie.pl/epoki-literackie-w-tablicach.html

Człowiek w Kulturze - International Etienne Gilson Society

Nr 20 „Człowiek w Kulturze” 20 (2008) Wyzwania współczesnej demokracji SUMMARIES OF THE ARTICLES P. Jaroszyński, Zachodnia demokracja: szanse i zagrożenia...www.gilsonsociety.pl/czlowiek-w-kulturze/czlowiek-w-kulturze-wydanie-on-line-on-line-edition/