Masz pytanie?

Klasycyzm w architekturze i sztuce - Strona główna...

Klasycyzm z łac classicus ndash doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony ndash ukształtował się w italii jeszcze w xvii wieku, ahistoria.na6.pl/klasycyzm_w_architekturze_i_sztuce

Malarstwo klasycystyczne i klasycyzm w sztuce

Podstawy sztuki klasycznej, jej koncepcja piękna, zasady kompozycji, wypracowane zostały w Antyku, w Starożytnej Grecji. Obrazują je dzieła Myrona, Polikleta czy...www.magazynsztuki.pl/malarstwo-klasycystyczne/

Różne oblicza miłości w literaturze i sztuce. - Sciaga.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw ogrodu w literaturze i sztuce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczykwww.sciaga.pl/tekst/29094-30-rozne_oblicza_milosci_w_literaturze_i_sztuce

Powstanie styczniowe w literaturze polskiej i sztuce

Powstanie styczniowe w literaturze polskiej i sztuce listopad, 2004 r. Oprac.: Marta Boszczyk 1. Adamczyk Zdzisªaw Jerzy: Powstanie styczniowe w twórczo±ci Stefana...www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument72.pdf

Renesans w architekturze i sztuce - Strona główna...

Renesans od francuskiego renaissance , czyli powtórne narodziny terminem tym nazywany jest okres w historii idei, sztuki i literatury, trwający od xivhistoria.na6.pl/renesans_w_architekturze_i_sztuce

MATURA Z HISTORII SZTUKI STYLE I KIERUNKI W SZTUCE...

Periodyzacja sztuki. Style i kierunki. Poniższa lista to kierunki i style w sztuce występujące na przestrzeni wieków, podane z orientacyjnymi datami.www.sztukanamaturze.pl/chronologia.html

Motyw miłości - Motywy literackie

Motyw miłości Motyw miłości występuje w literaturze od samych jej początków. Nie ma chyba epoki czy nurtu, którego twórcy nie opiewali bądź nie przeklinali...motywy-literackie.klp.pl/ser-95.html

Motyw ojczyzny - Motywy literackie

Motyw ojczyzny Pojecie ojczyzny pojawia się najczęściej podczas obchodów świat narodowych i szkolnych programów, upamiętniających najważniejsze wydarzenia z...motywy-literackie.klp.pl/ser-165.html

Magazyn sztuki - Malarstwo i malarze - Nurty w malarstwie...

Malarstwo w sztuce - znani malarze, słynne obrazy i nurty malarskie.www.magazynsztuki.pl/

Naturalizm - cechy, przedstawiciele, opis

Początki naturalizmu w malarstwie. Rozwój malarstwa naturalistycznego przypadł na 2. połowę XIX stulecia. Ten prąd artystyczny bardzo przypominał realizm, mimo...eszkola.pl/jezyk-polski/naturalizm-w-malarstwie-1306.html