Masz pytanie?

Klasycyzm w architekturze i sztuce - Strona główna...

Klasycyzm z łac classicus ndash doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony ndash ukształtował się w italii jeszcze w xvii wieku, ahistoria.na6.pl/klasycyzm_w_architekturze_i_sztuce

Malarstwo klasycystyczne i klasycyzm w sztuce

Podstawy sztuki klasycznej, jej koncepcja piękna, zasady kompozycji, wypracowane zostały w Antyku, w Starożytnej Grecji. Obrazują je dzieła Myrona, Polikleta czy...www.magazynsztuki.pl/malarstwo-klasycystyczne/

Symbolizm, impresjonizm, realizm, naturalizm...

Renesans od francuskiego renaissance , czyli powtórne narodziny terminem tym nazywany jest okres w historii idei, sztuki i literatury, trwający od xivwww.sciaga.pl/tekst/20537-21-symbolizm_impresjonizm_realizm_naturalizm_ekspresjonizm_w_literatu...

MATURA Z HISTORII SZTUKI Literatura i filmy o artystach i...

Czytaj i oglądaj o sztuce! Literatura, która jest niezbędna w nauce historii sztuki, poznania jej wielu twarzy i zrozumienia dzieł. Są tu przede wszystkim...www.sztukanamaturze.pl/literatura.html

MATURA Z HISTORII SZTUKI STYLE I KIERUNKI W SZTUCE...

Periodyzacja sztuki. Style i kierunki. Poniższa lista to kierunki i style w sztuce występujące na przestrzeni wieków, podane z orientacyjnymi datami.www.sztukanamaturze.pl/chronologia.html

Motyw miłości - Motywy literackie

Motyw miłości Motyw miłości występuje w literaturze od samych jej początków. Nie ma chyba epoki czy nurtu, którego twórcy nie opiewali bądź nie przeklinali...motywy-literackie.klp.pl/ser-95.html

Rafael i jego spadkobiercy : portret klasyczny w sztuce...

Et; 1'0'\1\1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu I Ul · A RAFAEL IV '9 I JEGO " SPADKOBIERCY . , PORTRET KLASYCZ Y W SZTUCE .www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=23568

Motyw małej ojczyzny - Motywy literackie

Motyw małej ojczyzny Małe ojczyzny to pojęcie, które od niedawna bardzo często pojawia się nie tylko w podręcznikach, ale i w języku potocznym.motywy-literackie.klp.pl/ser-62.html

Współczesność

Współczesność - charakterystyka epoki... Literatura współczesna, której początek umownie sytuujemy w latach 1944-1945, nie posiada nazwy charakteryzującej...wspolczesnosc.klp.pl/

Krótko o epokach - Motywy literackie, epoki, prezentacje...

Epoka literacka: Epoka literacka = okres literacki - faza rozwoju literatury wyróżniająca się jakimiś dominującymi tendencjami, które pojawiają się w...www.epoki-literackie.pl/epoki-literackie-w-pigulce.html