Masz pytanie?

Odpowiedzi na częste pytania, akty prawne, interpretacje...

ODPOWIEDŹ FORMALNA Jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w organach państwowych, organach samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych jednostkach organizacyjnych jak i podmiotach niepublicznych realizujących zadania …https://odo24.pl/najwazniejsze-akty-prawne

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki - Rozlicz …

Wyniki wyszukiwania dla frazy "pcc-3":Deklaracje PCC - Formularze deklaracji - podatek od czynności cywilnoprawnych. Zbiór deklaracji dotyczących czynności cywilnoprawnych PCCwww.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=pcc-3

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie …

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.223.0002117,ustawa-o-transporcie-kolejowym.html

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami...

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) papierach wartościowych – rozumie się przez to: a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.https://www.infor.pl/akt-prawny/460842,ustawa-o-obrocie-instrumentami-finansowymi.html