Masz pytanie?

Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx - Rodos - program do...

Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx: KNR 2−01 : Budowle i roboty ziemne 73,00 zł KNR 2−01u1 : Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach...www.rodos.com.pl/grupy-katalogow.html?nr=1

KNR Oznaczenia - womkat.edu.pl

W katalogach KNR stosuje się dwa rodzaje numeracji: trzycyfrową; czterocyfrową; KNR nr 2-02. Pierwsza cyfra w numeracji trzycyfrowej lub dwie pierwsze cyfry w...www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa69/Matla_Kocot_Renata/knr_oznaczenia.html

Wybór pozycji przez podanie podstawy wyceny w programie...

knr 2-01 knr 4-05 tom i knr 4-05 tom ii knr 13-01 knr 15-01 knr 21-01 knr 19-01 knr-w 2-01 knr-w 4-01 knr al-01 knr at-02 knr 0-12 knr 0-12 wer. ii knr 9-01www.bzg.pl/node/301

Zmiany w programie Norma PRO - program-kosztorys.pl

Norma PRO Norma PRO 4.36 - 2011: Program główny: 1. Wycena kosztorysu na podstawie innego kosztorysu: dodano wyszukiwanie nakładów wg nazw.www.program-kosztorys.pl/public/programy/zmiany_norma_pro.htm

lepy POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn Obmiar

Przykładowy kosztorys ślepy POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar 36 d.5 KNR 2-02 0210-06 Belki i podci ągi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 …lipinscy.wroclaw.pl/uploads/kosztorys_slepy.pdf

Nowość ZUZIA11 - nowoczesne kosztorysowanie Zuzia...

Katalog. Tytuł. POPRAWIONE. 4. KNR 2-20. Zewnętrzna sieć cieplna. 5. KNR 7-24. Urządzenia i instalacje chłodnicze. 6. KNR DC-11. Termo Organika EST DOM. 7. KNR …www.zuzia.com.pl/nowosci-zuzia11/

Kosztorysowanie w budownictwie

Programy do kosztorysowania: KOBRA, INWEST. Ceny i koszty w budownictwie. Serwis Informacji Cenowych Budownictwawww.orgbud.pl/serwis/aktual/artykul131.php

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY

kosztorys przykladowy Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S 9 d.1.2 KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostok ątne żelbetowe, szeroko ści do 0,6 m - z...projekty.muratordom.pl/media/pliki/pdf/kosztorys%20przykladowy.pdf

O kaenerach na przykładzie PERI | Buduj z Głową...

Buduj z Głową - kwartalnik kosztorysanta to publikacja, skierowana do branży budowlanej, administracji państwowej oraz samorządowej. Zawiera wyjaśnienia i...www.bzg.pl/node/389

Księgarnia techniczna ORGBUD-SERWIS

Księgarnia budowlana ORGBUD-SERWIS Poznań... Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej - ICCP - plik do pobrania.www.ksiegarnia.techniczna.pl/