Masz pytanie?

KATALOGI Nakładów Rzeczowych KNR - FERT Księgarnia …

Księgarnia internetowa fert.krakow.pl - wysyłkowa sprzedaż książek z zakresu szeroko pojętej tematyki budowlanej: kosztorysowanie, wycena nieruchomości...www.fert.krakow.pl/category/katalogi-knr

Baza KNR, kosztorysowanie, programy kosztorysowe

Baza KNR- wykaz katalogów dostatczanych z licencją programów WINBUDwww.winbud.pl/Winbud_kosztorys_Baza_KNR.htm

Katalogi norm kosztorysowych

Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx: KNR 2-01 : Budowle i roboty ziemne : KNR 2-01u1 : Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych...www.remiz.com.pl/spis-katalogow-kosztorysowych.htm

Katalog KNR-ów | SYKAL

Informujemy Państwa, że w ramach systemu SYKAL korzystamy z części Katalogów Nakładów Rzeczowych opracowanych przez „ORGBUD-SERWIS” Sp. z o.o. .www.sykal.pl/sklep-programy/katalog-knr-ow/

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT_DRESZERA_34 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 76 d.7 KNR 4-01 0313-05 Wykonanie przesklepień otworów …www.zgl-zamosc.com.pl/5%20PN%202011%20kosztorys.pdf

Ceny do kosztorysowania - wydawnictwa z zakresu...

NR KNR: TYTUŁ: KNR 0-10 KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych KNR 0-11 KNR 0-11 Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki …www.orgbud.pl/serwis/strony/wydawnictwa.php

Kosztorysy • bezpłatne katalogi i biuletyny

Bezpłatne katalogi kosztorysowe, biuletyny itp.: Wyszukaliśmy dla Państwa katalogi nakładów rzeczowych i biuletyny zawierające ceny robót budowlanych...www.remiz.com.pl/katalogi-kosztorysowe.htm

Katalog Nakładów Rzeczowych - KNR

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR) stanowią podstawę do sporządzania kosztorysów szczegółowych. Są to zestawienia norm ilościowych, określające...www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa69/Matla_Kocot_Renata/katalog_nakadw_rzeczowych__knr...

Kontakt - FERT Księgarnia Budowlana

FERT Księgarnia Budowlana prowadzona jest przez :Grażyna Górecka FERTul.Kazimierza Wielkiego 54A (przy ul. Urzędniczej ) 30-074 Kraków NIP: 677 …www.fert.krakow.pl/contact

KOSZTORYS SZACUNKOWY - UPROSZCZONY NAZWA …

Lp. Podstawa wy-ceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 21 d.1. 4 KNR 2-01 0229-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-www.wybieramydom.pl/materialy/8807/kosztorys_TK9.pdf