Masz pytanie?

KNR-y - Akcydens - Sekocenbud Śląsk|Programy Do...

KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH - VAT 5%. KNR --Instalacje wodociągowe, gazowe i centralne ogrzewanie z rur miedzianych. KNR --Roboty budowlane i...www.knr-kosztorysowanie.com/knr/index.html

Baza KNR, kosztorysowanie, programy kosztorysowe

Baza KNR- wykaz katalogów dostatczanych z licencją programów WINBUDwww.winbud.pl/Winbud_kosztorys_Baza_KNR.htm

Katalogi norm kosztorysowych - Remiz - Kosztorysy i wyceny...

Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx: KNR 2-01 : Budowle i roboty ziemne : KNR 2-01u1 : Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych...www.remiz.com.pl/spis-katalogow-kosztorysowych.htm

KNR K-38 - Sieci teleinformatyczne w technologii AMP...

7 Założenia ogólne 1. Warunki techniczne wykonania 1.1. Nakłady podane w KNR ustalono przy założeniu, że roboty montażowe będą realizowane zgodnie z warun-www.lanster.com/pub/files/file/KNR_K-38_-_Sieci_teleinformatyczne_AMP.PDF

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE ROBÓT …

18. KNR 4-01 0106-01 Wykop z odrzuceniem na odległość do 3m m3 5.0 19. KNR 4-01 0106-03 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3 5.0 20. KNNR 4 0218-01www.slawa.pl/UserFiles/Image/zp/kosztorys.pdf

Kosztorysy • bezpłatne katalogi i biuletyny

Bezpłatne katalogi kosztorysowe, biuletyny itp.: Wyszukaliśmy dla Państwa katalogi nakładów rzeczowych i biuletyny zawierające ceny robót budowlanych...www.remiz.com.pl/katalogi-kosztorysowe.htm

Kosztorys INWESTORSKI do PT - ARCHON+ Projekty Domów...

Wartość kosztorysowa 184.917,34 Słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemnaście i 34/100 zł Kosztorys INWESTORSKI do PTarchon.pl/media_library/pdfs/kosztorys/skrocony-kosztorys-dom-nad-strumykiem.pdf

Ceny do kosztorysowania - wydawnictwa z zakresu...

NR KNR: TYTUŁ: KNR 2-01 KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne KNR 2-01 W KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne - WACETOB KNR 2-01 W rozdz. 8 KNR 2-01 Budowle i …www.orgbud.pl/serwis/strony/wydawnictwa.php

NNRNKB 202 Uzupełnienia Do KNR 2-02 Cz. I-XI [ORGBUD …

BAZA NORMATYWNA stan na 08.2010; NORMA 4.31,KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD wyd. II 1987, biuletyny do 9 1996],KNR-W 2-01 Budowle i roboty …www.kosztorysy-budowlane.lublin.pl/kosztorysowanie/ofertowe/inwestorskie/powykonawcze/Lubelskie...

Nowość ZUZIA11 - nowoczesne kosztorysowanie Zuzia...

Katalog. Tytuł. POPRAWIONE. 4. KNR 2-20. Zewnętrzna sieć cieplna. 5. KNR 7-24. Urządzenia i instalacje chłodnicze. 6. KNR DC-11. Termo Organika EST DOM. 7. KNR …www.zuzia.com.pl/nowosci-zuzia11/