Masz pytanie?

System ISZTAR - Informacja Taryfowa

Informacja Taryfowa - Pomoc. Informacja w niniejszej pomocy usystematyzowana jest według podstawowych ekranów Przeglądarki Taryfowej i obejmuje:isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/help_PL

Kody CN - intrastat - VAT.pl

Poznaj główne zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN) (monitory + rozporządzenie CN) wchodzące w życie 1 dniu 1 stycznia 2014 roku... << pobierz biuletyn...www.vat.pl/kody-cn--intrastat-8031/

Problemy celne » Blog Archive » Intrastat

Ten termin stała się w Polsce istotny w momencie naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. UE bowiem do mierzenia obrotów handlowych wykorzystuje dwa systemy:www.problemycelne.pl/?p=164

Główny Urząd Statystyczny / Sprawozdawczość / Intrastat

Główny Urząd Statystyczny - Portal Statystyki Publicznej... Zajrzyj również na stronę internetową Ministerstwa Finansów. UWAGA! 1.stat.gov.pl/sprawozdawczosc/intrastat/

Główny Urząd Statystyczny / Sprawozdawczość / …

Główny Urząd Statystyczny. Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa. Godziny pracy Urzędu: 8.15–16.15 Centrala: +48 22 608 30 00. Infolinia Statystyczna:stat.gov.pl/sprawozdawczosc/intrastat/nomenklatura-scalona/

Informacja o kodach CN - Startuj z Arge!

Lp. Nazwa handlowa. Nazwa wg rozporządzenia Ministra Energii Kod CN. 1. Benzyna silnikowa 95 [M3] [1] Benzyna silnikowa. 2710 12 45. 2. Benzyna silnikowa 98 [M3] 1www.arge.pl/informacja-o-kodach-cn/

Aktualności - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

O urzędzie Zadania INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA Kierownictwo GIOŚ Struktura organizacyjna Strategia Kontrola zarządcza Gospodarka Odpadamiwww.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/aktualnosci

System ISZTAR - Informacja Taryfowa

By przeglądać drzewo nomenklatury, wyświetlić środki lub informacje dodatkowe wybierz Przeglądanie Taryfy; By wyszukać wyrażenie w opisach kodów nomenklatury...isztar.mf.gov.pl/

Objaśnienia - Klasyfikacja PKWiU

Krótkie objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla celów fiskalnych, bardzo przydatne przy klasyfikowaniu towarów i usług.www.vat.pl/objasnienia_klasyfikacja_pkwiu_do_celow_fiskalnych_klasyfikacje_pkwiu_1519.php

ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT - Finanse

4 w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej”, nakreślają sposób klasyfikowania takich zestawów. Biorąc pod uwagę...www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3160814/Broszura-zmiany+w+zakresie+odwroconego+VAT.pdf