Masz pytanie?

System ISZTAR - Informacja Taryfowa

Kod nomenklatury. Informacje na temat orzeczenia. 9503 90 32. Sygnatura orzeczenia: C-14/05. Data orzeczenia: 13 lipca 2006 r. Miejsce publikacji: Dz.U. C 224 z dnia...isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/pubdocument_PL?publicationName=reg&ncode=209503&am...

System ISZTAR - Informacja Taryfowa

Kod nomenklatury. Informacje na temat orzeczenia . 8703. Sygnatura orzeczenia: C-12/10 . Data orzeczenia: 22 grudnia 2010 r. Miejsce publikacji: Dz.U. C 63 z dnia 26...isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/pubdocument_PL?publicationName=reg&ncode=178703&am...

Tariff - Strona główna

3.1.1 Przeglądanie drzewa nomenklatury. Nomenklatura towarowa, czyli zbiór kodów towarów, zbudowana jest jako hierarchicznie uporządkowane drzewo.https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/

BŁĘDY KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

- należy podać kod Izby Celnej do której jest adresowana deklaracja, kod Izby Celnej w Przemyślu- 400000. 3. Pole 4... KODY SCALONEJ NOMENKLATURY (CN)www.icprzemysl.internetdsl.pl/download/intrastat/bledy2.doc

Najczęstsze błędy przy zgłoszeniach - Intrastat

Lista błędów najczęściej popełnianych przy wypełnianiu zgłoszeń INTRASTATwww.vat.pl/najczestsze-bledy-przy-zgloszeniach---intrastat-8027/

Problemy celne » Blog Archive » Wiążąca informacja...

Wspomniałam już wcześniej jak ważna jest prawidłowa taryfikacja towarów. Związane są z tym dwa tematy, które dziś poruszę: nomenklatura scalona (combined...www.problemycelne.pl/?p=88

Problemy celne » Blog Archive » Intrastat

Ten termin stała się w Polsce istotny w momencie naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. UE bowiem do mierzenia obrotów handlowych wykorzystuje dwa systemy:www.problemycelne.pl/?p=164

FAQ Intrastat

INTRASTAT FAQ PL - najczęściej zadawane pytania i... odpowiedziintrastat-faq.pl/

Tabela kodów preferencji służących do wypełnienia Pola 36

Ten kod jest używany,... kiedy jest niezbędne zastosowanie zawieszenia stawek celnych zgodnie z Załącznikiem I Nomenklatury Scalonej (CN), Część I...www.icprzemysl.internetdsl.pl/download/sad/SADzmiany.doc

Zmiany w przepisach celnych - mf.gov.pl

Zmiany w obszarze taryfikacji CN 2014 wchodz ące w życie 1 stycznia 2014 r. Główne zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN) (monitory + rozporządzenie CN)www.mf.gov.pl/documents/764034/1161519/Zmiany+w+przepisach+celnych.pdf