Masz pytanie?

Problemy celne » Blog Archive » Wiążąca informacja...

Wspomniałam już wcześniej jak ważna jest prawidłowa taryfikacja towarów. Związane są z tym dwa tematy, które dziś poruszę: nomenklatura scalona (combined...www.problemycelne.pl/?p=88

Portal finansowy IPO.pl - Scalona Nomenklatura CN

Scalona Nomenklatura jest co roku uaktualniana przez Komisję Europejską i publikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Potrzebny kod CN (2008)można znaleźć:www.ipo.pl/handel_zagraniczny/przewodnik_eksportera/scalona_nomenklatura_cn_593248.html

Nomenklatura Scalona (CN) 2014 opublikowana w Dzienniku...

Nomenklatura Scalona na rok 2014 została opublikowana dziś w Dzienniku Urzędowym UE jako Rozporządzenie Wykonawcze nr 1001/2013. Niniejsze rozporządzenie wde.porath.com/pl/nomenklatura-scalona-cn-2014-opublikowana-w-dzienniku-urzedowym-ue/

Kody CN - intrastat - VAT.pl - Proste podatki dla firm...

Pozycje towarowe muszą być wpisywane na deklaracji INTRASTAT w oparciu o 8- cyfrową Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego CN. Nomenklatura Scalona...www.vat.pl/kody-cn--intrastat-8031/

BŁĘDY KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

KODY SCALONEJ NOMENKLATURY (CN) (załącznik Nr 1 do rozporządzenia . Rady (EWG) nr . 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej...www.icprzemysl.internetdsl.pl/download/intrastat/bledy2.doc

System ISZTAR - Informacja Taryfowa

Informacja Taryfowa - Pomoc. Informacja w niniejszej pomocy usystematyzowana jest według podstawowych ekranów Przeglądarki Taryfowej i obejmuje:isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/help_PL

System ISZTAR - Informacja Taryfowa

By przeglądać drzewo nomenklatury, wyświetlić środki lub informacje dodatkowe wybierz Przeglądanie Taryfy; By wyszukać wyrażenie w opisach kodów nomenklatury...isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL

Najczęstsze błędy przy zgłoszeniach - Intrastat

Lista błędów najczęściej popełnianych przy wypełnianiu zgłoszeń INTRASTATwww.vat.pl/najczestsze-bledy-przy-zgloszeniach---intrastat-8027/

Problemy celne » Blog Archive » Intrastat

Ten termin stała się w Polsce istotny w momencie naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. UE bowiem do mierzenia obrotów handlowych wykorzystuje dwa systemy:www.problemycelne.pl/?p=164

GUS - Główny Urząd Statystyczny - Intrastat

adres komÓrki do zgŁoszeŃ intrastat wykaz paŃstw czŁonkowskich unii europejskiej alfabetyczny wykaz krajÓw kody rodzajÓw transportuwww.stat.gov.pl/gus/intrastat_PLK_HTML.htm