Masz pytanie?

Zmiany w akcyzie od 2015 roku - Akcyza - VAT - Infor.pl

Zmiany w akcyzie od 2015 roku. 22 lipca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie tzw. IV ustawy deregulacyjnej, czyli kolejnej ustawy o ułatwieniu...ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/akcyza/696915,Zmiany-w-akcyzie-od-2015-roku.html

Opodatkowanie w gla i koksu od dnia 2 stycznia 2012 r.

OPODATKOWANIE W ĘGLA I KOKSU OD DNIA 2 STYCZNIA 2012 R. (według stanu na dzie ń 1 marca 2013 r.) Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: w ęgla kamiennego, w …www.mf.gov.pl/documents/766655/3165443/Opodatkowanie+w%C4%99gla+i+koksu+od+dnia+2+stycznia+2012...

Dz.U.2007.137.966 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie Znakowanie środków spożywczych.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-07-137-966

Archiwum - Strona Główna Kongresu Budownictwa

Strona Kongresu Budownictwa Polskiego zawiera m. in. informacje na temat budownictwa, budownictwa mieszkaniowego, jego kłopotów, organizacji …www.kongresbudownictwa.pl/html/archiwum.html