Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Kodeks Postępowania Administracyjnego... - …

Dz.U. 2016 poz. 23: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000023

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA | …

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz omówienie zmian w przepisach z zakresu postępowania administracyjnego w oparciu o KPA. Przepisy Kodeksu...www.frr.pl/szkolenie/warszawa/620/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa

Kodeks postępowania administracyjnego 2017 (Dz. U. …

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23); Stan prawny na rok 2017aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/kodeks-postepowania-administracyjnego-2013-dz-u...

Kodeks postępowania administracyjnego 2017 - …

Kodeks postępowania administracyjnego 2017 – nowe zasady. Od 1 czerwca 2017 r. mają obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/prawo_administracyjne/746357,Kodeks-postepowania-administr...

Prawo karne - Kodeks postępowania w sprawach o …

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. - SĄD: Właściwość i skład sądu. Wyłączenie sędziego. STRONY: Oskarżyciel publiczny. Obwiniony i jego...www.karne.pl/postepowania.html

Kodeksy - Prawo - www.lex.pl

LEX Gamma Biznes - program dla nowych Klientów (licencja dwustanowiskowa) dostęp miesięczny. cena już od: 60,27 zł. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju...www.lex.pl/kodeksy

Art. 761. kpc | Kodeks postępowania cywilnego w …

Kodeks postępowania cywilnego... Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296: Tytuł: Kodeks postępowania cywilnegohttps://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-cywilnego/dzial-i-organy-egzekucyjne-ich-wlasciwosc-...

Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | Kodeks...

Kodeks postępowania cywilnego... Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296: Tytuł: Kodeks postępowania cywilnegoprawo.money.pl/kodeks/postepowania-cywilnego/dzial-i-przepisy-ogolne-o-czynnosciach-procesowych...

Prawo administracyjne 2017

Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów...www.kpa.com.pl/