Masz pytanie?

Opracowano na Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 podstawie: t.j. Dz...

©Kancelaria Sejmu s. 1/62 2016-11-21 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ Iisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19600300168&type=3

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Kodeks postępowania administracyjnego 2017 (Dz. U. 2016...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23) Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2017 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/kodeks-postepowania-administracyjnego-2013-dz-u...

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.098.0001071,ustawa-kodeks-postepowania-administracyjnego.html

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO 1983 - Katolicki.net

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO 1983 KSIĘGA I NORMY OGÓLNE Kan. 1 - Kanony tego Kodeksu dotyczą jedynie Kościoła łacińskiego. Kan. 2 - Kodeks zazwyczaj nie …www.katolicki.net/ftp/kodeks_prawa_kanonicznego.pdf

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania...

2 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). W świetle tego przepisu, jeżeli strona...www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/wspolne_stanowisko.pdf

Wykaz formularzy Stosowanych w postępowaniu …

1 Załącznik uchwały w sprawie trybu postępowania rzeczników dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialnościwww.bip.piib.org.pl/attachments/zal2_17_R_05_05r.pdf_89ab73d42e9f4fd4e05f5cf4022c3845623.pdf

Kodeks karny skarbowy 2017 (Dz.U. 2016, poz. 2135...

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U 2016, poz. 2135) Stan prawny obowiązujący od:1 stycznia 2017 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/kodeks-karny-skarbowy-2013/2/

CENA 104,99 ZŁ Ń 2016 Kodeks karny. Część ogólna. Tom I

DOKUMENTY KRS Wykaz najważniejszych opinii, stanowisk i uchwał podjętych przez Krajową Radę Sądownictwa w okresie 1.07–30.09.2016 r., których treść jest...www.krs.pl/admin/files/kwartalnik/krs_04_2016_druk_prv.pdf

Kodeks cywilny 2017 Tekst jednolity > Prawo cywilne

Kodeks cywilny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Poznaj aktualne przepisy Prawa cywilnego.www.kodeks-cywilny.org/