Masz pytanie?

Kodeks postępowania administracyjnego 2017 (Dz. U. …

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23); Stan prawny na rok 2017aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/kodeks-postepowania-administracyjnego-2013-dz-u...

W sprawie doręczania pism na podstawie art. 43 ustawy...

W sprawie doręczania pism na podstawie art. 43 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego doręczenia...www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1190213.pdf

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania...

2 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). W świetle tego przepisu, jeżeli strona...www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/wspolne_stanowisko.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia...ops.pl/2016/09/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego/

Postępowanie administracyjne - DWUP

Postępowanie administracyjne POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE CZ I Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania administracyjnego Sprawa administracyjna – jest...www.dwup.pl/kszs/files/materialy.pdf

Zespół Placówek - zpowswidnica.pl

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy informuje, że w ramach 24 edycji Akcji Charytatywnej Telewizji Polskiej; „Reklama Dzieciom...zpowswidnica.pl/

Zdarzenie losowe w pomocy społecznej • Portal OPS.PL

W związku ze stratami poniesionymi w wypadku zdarzenia losowego osoba lub rodzina poszkodowana może starać się o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy...ops.pl/2016/04/zdarzenie-losowe-w-pomocy-spolecznej/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie …

Kraków, dn. …………………… …………………….....….. ………………….....…….. ………………….....…….....www.pinb-grodzki.krakow.pl/pisma/pobierz%2cWniosek-o-zaswiadczenie-o-braku-sprzeciwu-w-sprawie-...

Opinia z 5 grudnia 2016 r. o projekcie ustawy – Kodeks...

Por. U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 1999, s. 246; A. Wasilewski, Kodyfikacja prawa administracyjnego. Idea i rzeczywistość, Warszawa 1988, s.radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-5-grudnia-2016-r-o-projekcie-ustawy-kodeks-urbanisty...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - poradnik

Awans zawodowy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Szanowni Państwo,www.rodon.radom.pl/publikacje_d/awans_poradnik.pdf