Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Kodeks postępowania administracyjnego - USTAWA z …

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks postępowania administracyjnego. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. (z późniejszymi zmianami) Tekst pierwotny: Dz. U. …idn.org.pl/sonnszz/kodeks.htm

Kodeksu Postępowania Administracyjnego... - …

©Kancelaria Sejmu s. 1/77 2017-07-10 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ Iisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19600300168&type=3

Art. 9. kpa - Rozdział 2 Zasady ogólne | Kodeks...

Kodeks postępowania administracyjnego... Zobacz i pobierz dokument: Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168https://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-i-przepisy-ogolne/rozdzial-2...

Art. 123. kpa - Rozdział 9 Postanowienie | Kodeks...

Kodeks postępowania administracyjnego... Zobacz i pobierz dokument: Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168https://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-ii-postepowanie/rozdzial-9-p...

Prawo karne - Kodeks postępowania w sprawach o …

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity) Dział I Zasady ogólnewww.karne.pl/postepowania.html

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustawwww.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/935/1

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum …

Radosnych Świąt Wielkanocnych, dobrego odpoczynku, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa oraz samych słonecznych, spokojnych i...frdl.mazowsze.pl/

Kodeks Postępowania Karnego - stan prawny na …

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNEkarne.pl/kpk.html

Zespół Placówek - zpowswidnica.pl

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy, ul. Serbska 78, jest prowadzony jako placówka typu socjalizacyjnego. Zgodnie a art. 101, ust. 2 Ustawy...zpowswidnica.pl/