Masz pytanie?

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Kodeks postępowania administracyjnego - KPA - LexLege

Kodeks postępowania administracyjnego,KPA,Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,Dz.U.2016.0.23 t.j.www.lexlege.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego/

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca...

©Kancelaria Sejmu s. 1/62 2015-11-20 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 . U STAWA . z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania . administracyjnego . DZIAŁ Iisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19600300168&type=3

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i...www.podatki.biz/akty/ra140660.htm

Kodeks postępowania administracyjnego - USTAWA z dnia …

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks postępowania administracyjnego. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. (z późniejszymi zmianami) Tekst pierwotny: Dz. …idn.org.pl/sonnszz/kodeks.htm

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.098.0001071,ustawa-kodeks-postepowania-administracyjnego.html

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Art. 52. W toku postępowania organ administracji publicznej zwraca się do właściwego terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/1221/t/ustawa_z_dnia_14_czerwca_1960_r___kodeks_postepowania_ad...

Prawo - orzeczenia, legislacja, prawo w praktyce – Prawnik...

Prawo na Prawnik.pl. Tematyczny serwis informacyjny dla prawników, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, aplikantów i studentów prawa. Prawnik.pl to...www.prawnik.pl/prawo/

Kodeks postępowania administracyjnego, Akty prawne, Firma

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Zapisy prawa, akty prawne.msp.money.pl/akty_prawne/kodeks_postepowania_administracyjnego/

Kodeks postępowania administracyjnego [KPA] - ArsLege

Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach...www.arslege.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego/k3/