Masz pytanie?

Art. 300 K.P - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141/

art.30 & 1 pkt 3 Kodeksu Pracy - Zatrudnianie i …

W świadectwie pracy wpisano złą podstawę prawną zamiast art.30 par.1 pkt 3 K.p powinno być art.30 par.1 pkt 2 K.p za wypowiedzeniem przez pracodawcę .Punkt 3...https://forum.infor.pl/topic/157715-art30-1-pkt-3-kodeksu-pracy/

Art. 30 par.1 pkt. 2 Kodeksu Pracy - Zatrudnianie i...

Na świadectwie art.30 par 1 pkt 2 kp z dopiskiem przez pracodawcę. Czy pracownikowi przysługuje odprawa? Wszystkie przesłanki do odprawy są spełnione zatrud.pow...https://forum.infor.pl/topic/372878-art-30-par1-pkt-2-kodeksu-pracy/

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy | Kodeks Pracy...

Linki sponsorowane STOSUNEK PRACY Rozdział 2b - Zatrudnianie pracowników w formie telepracy Art. 67 5. §1. Praca może być wykonywana regularnie poza …kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/zatrudnianie-pracownikow-w-formie-telepracy

Stosunek pracy | Przepisy ogólne | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Linki sponsorowane STOSUNEK PRACY Rozdział 1 - Przepisy ogólne Art. 22. §1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy...kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/przepisy-ogolne

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Wyszukiwanie - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl - ArsLege - testy na...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

Art. 3. kpa - Rozdział 1 Zakres obowiązywania | Kodeks...

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych, 2) spraw uregulowanych w ustawie...prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-i-przepisy-ogolne/rozdzial-1-zakres-...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html