Masz pytanie?

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

Art. 126. kpc - Rozdział 1. Pisma procesowe | Kodeks...

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli...prawo.money.pl/kodeks/postepowania-cywilnego/dzial-i-przepisy-ogolne-o-czynnosciach-procesowych...

Kodeks karny Skarbowy. Stan prawny na 16.09.2015 - Prawo …

Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto...karne.pl/skarbowy.html

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666) | Podatkowe...

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U.: 2014, poz. 1502 Data aktu: 26 czerwca 1974 r. Data ogłoszenia: 4 listopada 2014 r. Wejście w życie: 1...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-z-dnia-26-czerwca-1974-r-kodeks-pracy-dz-u-1998-...

Krajowy Fundusz Kapitałowy - KFK

Zarząd KFK S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu KFK S.A., § 4 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Zarządu KFK S.A. w zw. z § 16 ust. 1 i 2 Regulaminu...www.kfk.org.pl/

Kodeks karny 2017 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Art. 18.§ 2. k.k. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 19 § 1. Sąd wymierza karę za...kodeks-karny.org/

Kary | Kodeks karny 2015 | Prawo karne

Linki sponsorowane Kary Art. 32. Karami są: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności.kodeks-karny.org/czesc-ogolna/kary

Nowy (od 1 kwietnia 2015) wzór... - Medycyna Pracy

www.skierowanie.com www.medycynapracy-portal.pl Objaśnienia: *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL...medycynapracy-portal.pl/prawo/aktualnosci/badania_prof_2015/skierowanie_2015.pdf

Urząd Gminy Łubianka

Powracamy do zbadania popytu naszych mieszkańców na gaz ziemny. Jeżeli co najmniej 50% mieszkańców będzie zainteresowanych doprowadzeniem gazu do …www.lubianka.pl/

Jak obliczyć wynagrodzenie za 1 dzień pracy - Rozliczanie...

Jak obliczyć wynagrodzenie za 1 dzień pracy. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia ciąży na pracodawcy nawet wtedy, gdy pracownik przepracował tylko jeden dzień w...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/670068,Jak-obliczyc-wynagrodzenie-za...