Masz pytanie?

Kodeks karny - pełny tekst ustawy

Zobacz cały tekst na jednej stronie: Kodeks karny | Ujednolicone akty prawne | Porady prawne | Aktualne zmiany w prawie | Kodeks postępowania cywilnego |www.kodeks-karny.pl/

Kodeks Wykroczeń 2015 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Kodeks wykroczeń tekst jednolity - określa zasady odpowiedzialności karnej. Definiuje kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

01CYBERATON S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1...

01CYBERATON S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego...www.bankier.pl/wiadomosc/01CYBERATON-S-A-01CYBERATON-S-A-zawiadomienie-w-trybie-art-69-ust-1-pk...

Przedawnienie | Kodeks karny 2015 | Prawo karne

Linki sponsorowane Przedawnienie Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię...www.kodeks-karny.org/czesc-ogolna/przedawnienie

Kodeks wykroczeń - stan prawny na 16.09.2015

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA . Rozdział I Zasady odpowiedzialnościkarne.pl/wykroczenia.html

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 - zielonalinia.gov.pl

2) bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, lit. i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, którazielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/001.pdf

Kodeks wykroczeń [KW] - arslege.pl

§ 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeżeli orzeczono za...www.arslege.pl/kodeks-wykroczen/k11/

Nowy (od 1 kwietnia 2015) wzór... - Medycyna Pracy

www.skierowanie.com www.medycynapracy-portal.pl Objaśnienia: *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL...medycynapracy-portal.pl/prawo/aktualnosci/badania_prof_2015/skierowanie_2015.pdf

Serwis ZUS - Przyczyny dot. zakładu pracy

Przyczyny dot. zakładu pracy,... UWAGA! Serwis ten używa plików "cookies". Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2633