Masz pytanie?

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/kodeks-pracy

c.d. KODEKS PRACY cz. II (tekst ujednolicony) --[Problemy...

Art. 128. [Definicja czasu pracy] § 1 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu...idn.org.pl/sonnszz/KPracy_DII.htm

Art. 8. syst. ubezpiecz. spo - Pojęcie pracownika - Ustawa...

Art. 8 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (syst. ubezpiecz. spo) . 1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust...www.arslege.pl/pojecie-pracownika/k34/a8344/

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

Dz.U.2014.0.1502 t.j. Kodeks pracy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

Dz.U.1998.21.94 - Akt prawny - www.lex.pl

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-98-21-94-u

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Art. 18.§ 2. k.k. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 19 § 1. Sąd wymierza karę za...kodeks-karny.org/

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r...

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy...www.up.warszawa.pl/druki/wniosek_dodatek280514.pdf

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 - zielonalinia.gov.pl

2) bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, lit. i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, którazielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/001.pdf

Kodeks karny Skarbowy. Stan prawny na 16.09.2015 - Prawo …

Rozdział 15 Postępowanie mandatowe Art. 136. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego upoważniony...karne.pl/skarbowy.html

IBPBII/1/415-881/14/BD | Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra...interpretacje-podatkowe.org/rekompensaty/ibpbii-1-415-881-14-bd