Masz pytanie?

Urząd Gminy Łubianka

Euro Innowacje sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2017 r. wraz z Bydgoskim Domem Technika NOT oraz Powiatem Wąbrzeskim realizują wspólnie projekt partnerski, w którym...www.lubianka.pl/

Prawo karne - Kodeks karny wykonawczy (stan prawny …

Rozdział I Zakres obowiązywania Art. 1. § 1. (1) Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia...www.karne.pl/wykonawczy.html

Kodeks drogowy - Dział IV - Kierujący

Art. 100a. 1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją". 2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym...www.v10.pl/prawo/Kodeks,drogowy,-,Dzial,IV,-,Kierujacy,6.html

SPIS TRE CI - WID£OWEGO OZNA 1) ZNACZENIE PRA T …

WSTÊP www.wimed.pl - LM - Kodeks pracy, 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 97 Nr 54, poz. 348) a.Rozporz„dzenie Ministra...www.embud.szczecin.pl/pdf/21082008.poradnik.pdf

KODEKS DROGOWY 2017 Tekst jednolity | Ustawa …

Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - …kodeks-drogowy.org/

Mentor S.A. - broker ubezpieczeniowy

Mentor S.A. to jeden z największych i najpoważniejszych instytucjonalnych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce.www.mentor.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Radom, 18 lipca 2017 rok KRYTERIA PRZYZNAWANIA: 1) Refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy . a) podmiotowi prowadzącemu działalność...www.pupradom.pl/?id=326

Utrzymanie obiektów budowlanych | Prawo budowlane...

Linki sponsorowane Utrzymanie obiektów budowlanych Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie...prawo-budowlane.org/utrzymanie-obiektow-budowlanych

Kodeks spółek handlowych [KSH]

W sprawach określonych w art. 1 zakres regulacji, definicja spółki handlowej, § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.www.arslege.pl/kodeks-spolek-handlowych/k8/

Paliwa, giełda, analizy, prognozy cen paliw, ceny benzyny...

Portal branży petrochemicznej. Analizy i prognozy rynku dla stacji paliw, notowania: benzyna, ON, LPG giełda, porady prawne, biopaliwa, autogaz. Paliwa płynne...www.e-petrol.pl/