Masz pytanie?

Jaki zapis w świadectwie pracy powinien znaleźć się w pkt...

Jaki zapis w świadectwie pracy powinien znaleźć się w pkt 3 i jego podpunktach mówiącym o ustaniu stosunku pracy, jeśli pracodawca przez oświadczenie...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jaki-zapis-w-swiadectwie-pracy-powinien-znalezc-sie-w-pkt...

Kodeks Wykroczeń 2015 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Kodeks wykroczeń tekst jednolity - określa zasady odpowiedzialności karnej. Definiuje kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Art. 18.§ 2. k.k. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 19 § 1. Sąd wymierza karę za...kodeks-karny.org/

Kodeks wykroczeń - stan prawny na 16.09.2015

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA . Rozdział I Zasady odpowiedzialnościkarne.pl/wykroczenia.html

ustawy o czasie pracy kierowców - INFOR.PL

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.200.0001155,ustawa-o-czasie-pracy-kierowcow.html

Nowy (od 1 kwietnia 2015) wzór... - Medycyna Pracy

www.skierowanie.com www.medycynapracy-portal.pl Objaśnienia: *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL...medycynapracy-portal.pl/prawo/aktualnosci/badania_prof_2015/skierowanie_2015.pdf

Krajowy Fundusz Kapitałowy - KFK

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901) Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Ogłasza...www.kfk.org.pl/

Kody podstaw prawnych należności - Nr 1 w Polsce. Domeny...

Wersja słowników Stan na dzień Opis zmiany; SC151: 30.08.2016: Aktualizacja słownika podstaw prawnych dla EGAPOLTAX dla wydania słowników centralnych SC151www.is-szczecin.pl/egzadm/podstawyprawne1.php

Paliwa, giełda, analizy, prognozy cen paliw, ceny benzyny...

Portal branży petrochemicznej. Analizy i prognozy rynku dla stacji paliw, notowania: benzyna, ON, LPG giełda, porady prawne, biopaliwa, autogaz. Paliwa płynne...www.e-petrol.pl/

Jak skorzystać z Programu Regionalnego? | www.rpo.wzp.pl

Wsparcie dla ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzenie co najmniej 1100 miejsc pracy to zakładane efekty powołania Funduszu Funduszy Pomorza …www.rpo.wzp.pl/