Masz pytanie?

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna...https://www.portaloswiatowy.pl/kadry-w-oswiacie-inne-zagadnienia/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-ko...

Art. 8. syst. ubezpiecz. spo - Pojęcie pracownika - Ustawa...

Art. 8 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (syst. ubezpiecz. spo) . 1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i...www.arslege.pl/pojecie-pracownika/k34/a8344/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Art. 18.§ 2. k.k. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 19 § 1. Sąd wymierza karę za...kodeks-karny.org/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne. Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki …www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html

Kodeks Wykroczeń 2015 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Witam.Jakiś czas temu koleżance z pracy zwierzyłam sie ze choruję na epilepsję,to koleżanka wyzwala mnie od chorych na schizofrenie i używała przy tym...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 - zielonalinia.gov.pl

2) bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, lit. i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, którazielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/001.pdf

Gmina Nowe Piekuty | Urząd Gminy Nowe Piekuty

Informujemy, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw...www.nowepiekuty.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

ROZDZIAŁ II Procedury postępowania przy rozpatrywaniu wniosków §8. Ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej bądź...www.pupradom.pl/?id=326