Masz pytanie?

Zwolnienie na podstawie Art. 30 paragraf 1 pkt. 3 KP

Witam Właśnie dostałem świadectwo pracy na którym pracodawca wpisał mi że rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 30 paragraf 1 pkt. 3 KP.www.prawo-pracy.pl/forum/viewtopic.php?t=18371

Art. 108. KP - Katalog kar pracowniczych - Kodeks pracy

Art. 108 Kodeks pracy (KP) . § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny...www.arslege.pl/katalog-kar-pracowniczych/k10/a1295/

Prawo karne - Kodeks wykroczeń

*Występujące w części szczególnej kodeksu kwoty, określające granice grzywny, granice nawiązki, wartość mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, zostały...karne.pl/wykroczenia.html

Firma - Biznes.pl

WIERZYCIEL: Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku. VISTAL GDYNIA: Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. DUON: Pierwszy dzień notowań bez...biznes.pl/firma

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Art. 18.§ 2. k.k. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 19 § 1. Sąd wymierza karę za...kodeks-karny.org/

Badania techniczne pojazdów | Kodeks drogowy 2015

POJAZDY Rozdział 3 - Badania techniczne pojazdów Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład...www.kodeks-drogowy.org/pojazdy/badania-techniczne-pojazdow