Masz pytanie?

Ruch drogowy - Zasady ogólne | Kodeks drogowy 2017

RUCH DROGOWY Rozdział 1 - Zasady ogólne Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa...kodeks-drogowy.org/ruch-drogowy/zasady-ogolne

Od 1 kwietnia 2016 r. nowe kwoty jednoraz. …

W okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w...asystentbhp.pl/art/od-1-kwietnia-2016-r-nowe-kwoty-jednoraz-odszkodowan/1

Czy nadal mogę zgłosić wypadek w pracy? - odzyskaj.info

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku, Kodeks Drogowy - Dział V Kontrola ruchu drogowego.www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=7809

Urząd Gminy Łubianka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze...www.lubianka.pl/

Prawo karne - Kodeks karny wykonawczy (stan prawny …

Rozdział I Zakres obowiązywania Art. 1. § 1. (1) Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia...www.karne.pl/wykonawczy.html

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kowale...

30 - Płace 31 - Sekretariat 32 - Księgowość 33 - Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Rozliczenia...bip.gmina.kowale.fr.pl/

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Paliwa, giełda, analizy, prognozy cen paliw, ceny benzyny...

Portal branży petrochemicznej. Analizy i prognozy rynku dla stacji paliw, notowania: benzyna, ON, LPG giełda, porady prawne, biopaliwa, autogaz. Paliwa płynne...www.e-petrol.pl/

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

Pani Konstancja J. była zatrudniona w przetwórni owocowej od 1 kwietnia 2004 r. Umowa o pracę została zawarta od razu na czas nieokreślony.www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html