Masz pytanie?

zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP...

Temat: zwolnienie pracownika na podstawie art 53.1 pkt 1b KP Joanna Duda: Jednak sie wstrzymamy ze zwolnieniemPowiem tak, że jakoś nie dawało mi spokoju te...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/zwolnie...

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r...

Przepisy ogólne . Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba...www.pip.gov.pl/html/pl/doc/kodeks_pracy_2013_2.pdf

Czy nauczycielowi zwalnianemu z pracy na podstawie art.23...

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.) Art. 27. 1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/czy-nauczycielowi-zwalnianemu-z-pracy-na-podstawie/790

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Art. 87 [1]. KP - Kwota wolna od potrąceń z...

Art. 87 [1] Kodeks pracy (KP) . § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego...www.arslege.pl/kwota-wolna-od-potracen-z-wynagrodzenia/k10/a1270/

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne. Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywaniawww.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę - Kodeks pracy

Kodeks pracy w prawo.eGospodarka.pl... 1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 2)www.prawo.egospodarka.pl/kodeksy/kodeks-pracy/10-oddzial-1-zawarcie-umowy-o-prace.html

Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach - Internet dla...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a więc...idn.org.pl/sonnszz/kp_pytania.htm

KODEKS PRACY DZIAŁ VIII

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. Art. 176. [Prace szczególnie uciążliwe...kodekspracy.republika.pl/dzia%B308.htm

§ KODEKS PRACY

Art. 207. [Podstawowe obowiązki pracodawcy] § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.kodekspracy.republika.pl/dzia%B310.htm