Masz pytanie?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Podstawowe przepisy dotyczące rozwiązania umowy o …

Podstawowe przepisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę (art. 30) Rozwiązywanie umów o pracę należy niewątpliwie do najbardziej problematycznych kwestii dotyczących stosunku pracy, które bardzo często kończą się w sądzie.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/stosunek-pracy/684373,Podstawowe-przepisy-dotyczace-rozwiazania-umo...

Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237...

Podstawowe obowiązki pracodawcy. Art. 207.§ 1.Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/bhp/684449,Bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-art-207237.html

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub …idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Kodeks pracy - KP - lexlege.pl

Art. 3 1. Podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjnąhttps://www.lexlege.pl/kodeks-pracy/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 - zielonalinia.gov.pl

2) bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, lit. i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, którazielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/001.pdf

Kodeks postępowania cywilnego - KPC - lexlege.pl

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy …https://www.lexlege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/

Czy nadal mogę zgłosić wypadek w pracy? - odzyskaj.info

07.02.2012 · 1) Podstawa do uzbroić się w cierpliwość i nie przejmować zbytnio i na wyrost. ZUS i ubepzieczyciel nie podważy wypadku przy pracy skoro tak zadecydowała komisja powypadkowa i tak ustalono w protokole powypadkowym.www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=7809