Masz pytanie?

kodeks pracy art.30 par.1 pkt.2 » Tematy » prawo.money.pl

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę. z art. 29 par. 1 pkt 2 Kodeksu pracy, dalej k.p. umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę...prawo.money.pl/tematy/kodeks-pracy-art-30-par-1-pkt-2.html

prawo-pracy.pl/graf/Kodeks_pracy.pdf

4 DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.www.prawo-pracy.pl/graf/Kodeks_pracy.pdf

Kodeks pracy - Dział VIII - Uprawnienia pracowników...

Kodeks pracy - Dział VIII - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 176-189[1]) Strona główna » Kodeks pracy - ustawa; Kodeks pracy - Dział...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,39,Kodeks_pracy___Dzial_VIII___Uprawnienia_pracownikow_zwiazane...

Art. 30. kp - Rozdział II Umowa o pracę | Kodeks pracy w...

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia...prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-30

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz...

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Kodeks pracy - Dział VI - Czas pracy (art. 128-151[12...

Rozdział II . Normy i ogólny wymiar czasu pracy. Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,37,Kodeks_pracy___Dzial_VI___Czas_pracy_(art__128_151[12]).html

Prawo - orzeczenia, legislacja, prawo w praktyce – Prawnik...

Prawo na Prawnik.pl. Tematyczny serwis informacyjny dla prawników, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, aplikantów i studentów prawa. Prawnik.pl to...www.prawnik.pl/prawo

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA

©Kancelaria Sejmu s. 6/153 2014-12-30. Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3

KODEKS PRACY 2015 NOWE PRAWO PRACY | URLOPY I CZAS PRACY

WYNAGRODZENIE. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. Na podstawie art…kodekspracy24.pl/