Masz pytanie?

Art. 30. kp - Rozdział II Umowa o pracę | Kodeks pracy …

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia...https://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-30

Systemy i rozkłady czasu pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Czy stosowanie ruchomego czasu pracy(Art. 140 1 ) na wniosek pracownika ( Art. 150 par.5 KP) pracodawca jest zwolniony z jakiegokolwiek uregulowania w …kodeks-pracy.org/VI-czas-pracy/systemy-i-rozklady-czasu-pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: wrzesień 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na …kodeks-pracy-rp.org/

Art. 55. kp - Rozdział II Umowa o pracę | Kodeks pracy w...

Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej...https://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-55

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | Kodeks Pracy...

Linki sponsorowane STOSUNEK PRACY Rozdział 1 - Umowa o pracę Oddział 5 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Art. 52. §1…kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia

Co oznacza treść art. 30 par. 1 pkt 2 K.p.? | …

Dostałem wypowiedzenie z pracy i na świadectwie napisano mi że: tosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy zgodnie z art. 30 par.1 pkt 2.www.poradaprawna.pl/porada/19447/co-oznacza--tresc-art--30-par--1-pkt-2-k-p

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne . Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy...www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77

art 92 par 1 kp - ZUS i Płace - Forum dla księgowych i...

Strona 1 z 2 - art 92 par 1 kp - napisał w ZUS i Płace: na swiadectwie pracy widnieje taki zapis: dni za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia...https://forum.infor.pl/topic/62100-art-92-par-1-kp/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110) ogłasza się w...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

Kodeks wykroczeń - stan prawny na 16.09.2015

Kodeks wykroczeń. - Zasady odpowiedzialności. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków oddziaływania …karne.pl/wykroczenia.html