Masz pytanie?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Art. 30 Kodeksu pracy (Kp) - komentarz internetowy...

Art. 30 Kodeksu pracy (rozwiązanie umowy o pracę) - komentarz. Spis treści § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron;www.pwrz.pl/komentarz_do_ustawy/kodeks_pracy/art-30-kp.html

Art. 30 par. 1 pkt 4 K.p. a zasiłek dla b... - ZUS i Płace...

Pracodawca nie przedłużył mi umowy i w świadectwie pracy napisał " rozwiązanie umowy z upływem terminu na jaki była zawarta Art. 30 par. 1 pkt 4 K.p ."https://forum.infor.pl/topic/62411-art-30-par-1-pkt-4-kp-a-zasilek-dla-b/

Kodeks rodzinny tekst jednolity 2017 (Dz.U. 2017 poz. 882)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jednolity 2017 (Dz.U. 2016 poz. 682). Kodeks rodzinny reguluje prawo rodzinne, małżeństwo, dzieci.https://czasopismo.legeartis.org/2015/12/kodeks-rodzinny-tekst-jednolity.html

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - …

Zlikwidowano moje stanowisko pracy.Do konca września 2014r. jestem juz na wypowiedzeniu. W świadectwie pracy wpisano mi „wypowiedzenie pracodawcy art.30 par.1 …weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Okres wypowiedzenia umów na czas określony po …

Dzień dobry! Dla wyjaśnienia chciałem się upewnić czy jeśli jedna umowa na czas określony obowiązywała w dniu 22 lutego 2016r. i była po niej kolejna umowa na czas określony a łączny czas pracy z tych umów przekroczył 3 lata to obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedznia?prawodlapracodawcy.pl/okres-wypowiedzenia-umow-na-czas-okreslony-po-nowelizacji-kodeksu-pracy/

Wniosek o wydanie świadectwa pracy - Forum INFOR.pl

Strona 1 z 2 - Wniosek o wydanie świadectwa pracy - napisał w Różne tematy: Witam i ponownie proszę o pomoc. Pracownik zwrócił się z prośbą do pracodawcy o wydanie świadectwa pracy, umowa skończyła się 21.08.2011 od …https://forum.infor.pl/topic/144836-wniosek-o-wydanie-swiadectwa-pracy/

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! NSZZ "Solidarność" otrzymuje pisemne Petycje dot. planowanych od 1 maja 2018 r. zmian w Dziale Zgodności.www.solidarnosc-tesco.pl/

Bieżąca umowa o pracę na czas określony w 2016

Art. 177 par. 3 kp (brzmienie po zmianach): Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.https://czasopismo.legeartis.org/2015/09/umowa-prace-czas-okreslony-zmiany-2016.html

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

::UWAGA:: Zgodnie z art.63 par.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r.pupradom.pl/