Masz pytanie?

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska! Poniżej publikujemy treść otrzymanego zawiadomienia. OZ NSZZ Solidarność przy Tesco/Polska/Sp. z o.o.www.solidarnosc-tesco.pl/index.html

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - …

Dla kogo te informacje? dla przedszkolaków??? Dorosły człowiek który podejmuje jakąkolwiek pracę zarobkową powinien znać KODEKS PRACY – który ten temat...weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy

Art. 53 Kodeksu pracy reguluje zagadnienia dotyczące rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownikahttps://www.prawo-pracy.pl/rozwiazanie_umowy_o_prace_w_trybie_art_53_kodeksu_pracy-p-1359.html

Obowiązki pracodawcy przy zwolnieniach grupowych - …

Materia ta regulowana jest ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1730,obowiazki-pracodawcy-przy-zwolnieniach-grupowych.html

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas …

Praca.fm to niezbędnik każdego pracodawcy i pracownika. Znajdują się tu informacje odnośnie praw i obowiązków, Kodeks Pracy i informacje pomocne w planowaniu...www.praca.fm/wypowiedzenie-umowy-o-prace-na-czas-nieokreslony-wzor/

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Od 22 lutego 2016 r. Kodeks pracy wyróżnia wyłącznie trzy typy umów o pracę. Są to umowy o pracę zawierane na okres próbny, na czas nieokreślony albo na...www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

Nowelizacja Karty Nauczyciela – co zmieniło się od 1...

Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadza zmiany do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.www.edurada.pl/artykuly/nowelizacja-karty-nauczyciela-co-zmieni-o-si-od-1-stycznia-2018-r-a-co-...

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne? – Finanse …

Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego ? Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która została zwolniona z pracy, a przyczyny zwolnienia leżą po...https://finansewpraktyce.wordpress.com/2009/10/08/jak-otrzymac-swiadczenie-przedemerytalne/

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Zespół - ECh&W

Małgorzata Cur Adwokat, Szef Praktyki Prawa Spółek i Prawa Pracy, Szef Praktyki Transportu Lotniczego. malgorzata.cur@echw.pl. Pokaż bioechw.pl/zespol/