Masz pytanie?

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny - Praca - oferty pracy...

Czasem zwykły urlop wypoczynkowy nie wystarcza. Co robić? W nagłych wypadkach dobrym wyjściem może być urlop bezpłatny.gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,10956255,Kodeks_pracy_2012__urlop_bezplatny.html

Kadry, prawo pracy, kodeks pracy • PortalFK.pl

Nowości kadrowe; Czas pracy; Obowiązki pracodawcy; Obowiązki pracownika; Prawne podstawy świadczenia pracy; Podróże służbowe, delegowanie pracownikówwww.portalfk.pl/kadry

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/kodeks-pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia...

§ 1. 1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące:archiwum.ciop.pl/8721.html

KODEKS PRACY DZIAŁ VIII

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. Art. 176. [Prace szczególnie uciążliwe...kodekspracy.republika.pl/dzia%B308.htm

Długoletnie umowy na czas określony mogą być próbą...

Kodeks pracy nie określa, jak długo może trwać terminowa umowa o pracę. Nie oznacza to jednak dowolności pracodawców w tym zakresie. Standardem prawa pracy...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/626373,dlugoletnie_umowy_na_czas_okreslony_mog...

PRAWO PRACY: PORADY PRAWNE przez internet | kodeks pracy...

PORADY PRAWNE PRAWO PRACY. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników zostały przez ustawodawcę pisane w prawie pracy (przepisy prawa pracy, kodeks pracy).www.poradyprawne.com/prawo-pracy/

Praca.pl - Oferty pracy - praca dla Ciebie od zaraz

Spóźniasz się do pracy? Przeczytaj czym to grozi. Lista potencjalnych powodów spóźnienia się do pracy wydaje się być nieograniczona. Gdy taka sytuacja zdarza...www.praca.pl/

Kodeks pracy zwolnienie dyscyplinarne - Materiały...

Kodeks pracy zwolnienie dyscyplinarne. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych...www.eporady24.pl/kodeks_pracy_zwolnienie_dyscyplinarne,mt,2,76,385.html

PrawoPracy.org - prawo pracy, kodeks pracy, praca, akty...

Ponadto, na zleceniodawcy nie ciążą obowiązki informacyjne do jakich jest zobowiązany pracodawca na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy.www.prawopracy.org/content/view/133/16/