Masz pytanie?

Kodeks pracy | rp.pl

Prawo pracy Kodeks pracy z redakcyjnym "RZ" komentarzem Oddajemy w Państwa ręce nasz redakcyjny komentarz do kodeksu pracy. Uwzględnia on stan prawny na …prawo.rp.pl/temat/415304.html

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników...

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi...www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/237915,Ramowy-program-szkolenia-okresowego-pracow...

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej...

Odpowiedzi: 3 do wpisu “Znowelizowany Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące terminu …www.siprp.pl/nowy-kodeks-postepowania-w-sprawach-o-wykroczenia-stanowisko-ministerstwa-sprawied...

Odprawa dla pracownika samorządowego z tytułu likwidacji...

Czy dla pracownika samorządowego należy wypłacić odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy?www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/odprawa-dla-pracownika-samorzadowego-z-tytulu-likwidacji-s...

Strona główna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przewodnik poszukującego pracy, adresy i strony WWW urzędów pracy, internetowa baza ofert, publikacje, wybór przepisów prawnych, statystyki, spis niepublicznych...psz.praca.gov.pl/

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/kodeks-pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę - Prawo pracy - poradnik

Ustanie stosunku pracy... I. Wypowiedzenie umowy o pracę: Opracowana na podstawie: Dz. U 1998.21.94 Kodeks Pracy;www.umowa-o-prace.waw.pl/wypowiedzenie.html

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Stosunki pracy pracowników służb publicznych - Sciaga.pl

ŹRÓDŁA PRAWA STOSUNKÓWPRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Stosunki pracy pracowników samorządowych stanowią tylko pewien fragment prawa pracy …sciaga.pl/tekst/16849-17-stosunki_pracy_pracownikow_sluzb_publicznych

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Ocena... - Rada Ochrony Pracy

Na 28 485 skontrolowanych badaniami stanowiskach pracy, przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu hałasu stwierdzono na 6 691 stanowiskach.rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material41.pdf