Masz pytanie?

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Likwidacja działalności gospodarczej a zwolnienie...

Również Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 3 września 1998 r., sygn. akt II SA 1438/97), uznał, że prawna likwidacja pracodawcy, która prowadzi do...www.eporady24.pl/likwidacja_dzialalnosci_gospodarczej_a_zwolnienie_pracownika_korzystajacego_z_...

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Definicje: Prawo Pracy-ogół norm prawnych regulujących prawa i...www.umed.wroc.pl/pliki/bhp-szkolenie.pdf

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy

Art. 53 Kodeksu pracy reguluje zagadnienia dotyczące rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownikawww.prawo-pracy.pl/rozwiazanie_umowy_o_prace_w_trybie_art_53_kodeksu_pracy-p-1359.html

Duplikat świadectwa pracy - eporady24.pl

Na podstawie kopii świadectwa pracy znajdującej się w aktach pracodawca sporządza jego odpis (duplikat). Powinny się tam znaleźć wszystkie informacje, jakie...www.eporady24.pl/duplikat_swiadectwa_pracy,pytania,2,79,11754.html

Solidarność Tesco

29 grudnia 2016 r., w Rejonowym Sądzie Pracy w Łodzi, zapadł wyrok w sprawie Magdaleny Zydler, Sąd przywrócił do pracy naszą koleżankę z Zarządu Związku.www.solidarnosc-tesco.pl/

Kiedy po likwidacji stanowiska można zatrudnić nowego...

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy.www.kadry.abc.com.pl/narzedzia-i-materialy/pytania-i-odpowiedzi/kiedy-po-likwidacji-stanowiska-...

Art. 30 par.1 pkt. 2 Kodeksu Pracy - Zatrudnianie i...

Witam, pracownik złożył wypowiedzenie z 2-tyg okresem wypowiedzienia, na swiadectwie pracy w miejscu tryb rozwiązania pracy wpisuje. Art. 30 par.1 pkt. 2 …forum.infor.pl/topic/372878-art-30-par1-pkt-2-kodeksu-pracy/

Czy nadal mogę zgłosić wypadek w pracy? - odzyskaj.info

Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, spotkali się...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=7809

Nagroda jubileuszowa – dodatkowe dokumenty …

Na jakich zasadach należy wypłacić nagrodę jubileuszową dla pracownika, który w trakcie zatrudnienia dostarczył dodatkowe dokumenty potwierdzające pracowniczy...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nagroda-jubileuszowa--dodatkowe-dokumenty-potwierdzajace-s...